M.Husedin

Propaganda – Nazi Bakan Goebbels’in İlkeleri

Savaştan sonra ABD askerleri, içinde Goebbels’in propaganda ilkeleri bulunan ve kendisi tarafından yazdırılan çok büyük bir günlük keşfetmişlerdi.

Kara propaganda ve beyaz propagandanın ne olduğuna dair yazının sonundaki kısa not hariç bu yazının tamamı çeviridir. Orjinal metnin web adresini aşağıda veriyorum.

Şu kısa notu düşmek istiyorum. Yazıyı çevirirken maksadım okuduktan sonra mevcut iktidar odaklarının Nazilerden bir farkları olmadığını bir kere daha görmeniz ama şunu sormanız: muhalifler neden aynı batağa saplanıyorlar?

Ben şöyle formüle ederdim o soruyu: Gerçeğe ihanet ettikten sonra hangi ideal doğru olabilir? Organize propaganda, karşı propaganda ve yerine göre kara propaganda elbette olacak. Sorun bunların gerçeğe ihanet pahasına oluşuna tavır koyulması gerektiğidir. Bu görev her kademedeki bireylere düşer. Emin olun gerçeği savunan ve gerçeğe ihanet edilmesine mani olan tavrınız hızlı bir değişime sebep olur ve üstelik destekçisi olduğunuz mücadeleyi de güçlendirir. Goebbels’ten öğrenmemeniz dileğiyle.

+ + +

Dr. Joseph Goebbels, enteresan biri olmasının yanı sıra, Hitler’in Nazi yönetiminin Propaganda Bakanıydı. İkinci Dünya Savaşı sonrası çalışmaları incelendiğinde bir propaganda ustası olduğu kabul edildi. Goebbels, bu ustalığının Kabul edilmesinin tadını çıkaracak kadar hayatta kalamadı. Nazi sisteminin yenilgisinden bir hafta önce, 1 Mayıs 1945’te karısıyla birlikte intihar etti.

Savaştan sonra ABD askerleri, içinde Goebbels’in propaganda ilkeleri bulunan ve kendisi tarafından yazdırılan çok büyük bir günlük keşfetmişlerdi. Leonard Doob’un Goebbels’in günlüklerinden çevirerek kaleme aldığı 1950 tarihli aşağıdaki makalesi bu propaganda yöntemlerini detaylarıyla anlatıyor.

Hitler’in Temel İlkeleri

 • Soyut fikirlerden kaçının – duygulara hitap edin.
 • Sadece birkaç fikri sürekli olarak tekrarlayın. Basmakalıp ifadeler kullanın.
 • Tartışmanın yalnızca bir tarafını verin.
 • Rakiplerinizi sürekli eleştirin.
 • Özel kötüleme için özel bir “düşman” seçin.

Goebbels’in Propaganda İlkeleri

Bu propaganda ilkelerini okurken, bunların savaş zamanında (İkinci Dünya Savaşı) uygulandığını unutmayın. Uzun bir liste ancak Goebbels topyekün bir savaşın karmaşıklığıyla uğraşıyordu. Okurken bazı ilkelerin genelde uygulanabilir olduğunu farkedeceksiniz. Bazıları ise oldukça tanıdık gelecektir. Goebbels’in ilkelerinin yukarıya aldığımız Hitler’in propaganda fikirlerinden kaynaklandığını da belirtmek gerekir.

 1. Propagandacılar, önemli gelişmelerden ve kamuoyuyla ilgili istihbarattan haberdar olmalıdır.
 2. Propaganda tek bir merkez tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır.
  • -Tüm propaganda direktiflerini bu merkez yayınlamalıdır.
  • Propaganda direktiflerini önemli yetkililere bu merkez izah etmeli ve morallerini de yüksek tutmalıdır.
  • Faaliyetlerinin propaganda sonuçları olan diğer kurumların faaliyetlerini aynı merkez denetlemelidir.
 3. Daha planlama aşamasında bir eylemin propaganda sonuçları dikkate alınmalıdır.
 4. Propaganda, düşmanın politika ve eylemlerini doğrudan etkilemelidir.
  • Propaganda değeri olabilecekken düşmana istihbari fayda sağlayabilecek konular gizlenmelidir/baskı altinda tutulmalıdır.
  • İçerik veya üslup itibarıyla düşmanın arzu edilen sonuçlara varmasına neden olacak propagandayı açıkça yaymak gerekir.
  • Propaganda düşmanı kendisiyle ilgili hayati bilgileri açıklamaya itmelidir.
  • Düşmanın yapması ozellikle tercih edilebilecek bir faaliyetine dair hiç söz etmemek gerekir.
 5. Bir propaganda kampanyası hayata geçirmek için sınıflandırılmamış, operasyonel bilgiler mevcut olmalıdır.
 6. Kitle tarafından doğru algılanabilmesi için propaganda ilgi uyandırmali, dikkat çekecek iletişim kanallarıyla kitleye ulaştırılmalıdır.
 7. Propaganda konusunun doğru veya yanlış olacağını tek başına inandırıcılık kriteri belirlemelidir.
 8. Düşman propagandasının görmezden gelinmesi veya reddedilmesi gerektiğini bu propagandanın amacı, içeriği, başarısı, bir ifşanın gücü ve etkilerine ek hali hazırda devam eden propaganda kampanyalarının doğası belirler.
 9. Propaganda icin kullanılacak malzemenin sansürlenip sansürlenmeyeceğini inanırlığı, istihbari niteliği ve iletişiminin olası etkileri belirler.
 10. Düşman propagandasında kullanılan argüman/materyal, düşmanın prestijini azaltmaya yardımcı olacaksa veya propagandacının kendi hedefine ulaşmasına yardımcı olacaksa kullanılabilir.
 11. Beyaz propaganda daha az inanılır/güvenilir olduğunda veya istenmeyen etkiler yarattığında yerine siyah propaganda kullanılmalıdır. (M.H. Beyaz ve siyah propagandanın ne olduklarını yazının sonunda kısaca açıklıyorum.)
 12. Propaganda icin lider özellikli prestij sahibi kişiler kullanılabilir.
 13. Propaganda dikkatlice zamanlanmalıdır.
  • Propaganda hedef kitleye rakip propagandadan önce ulaşmalıdır.
  • Propaganda kampanyası en uygun zamanda başlatılmalıdır.
  • Propaganda konusu etkisinin azalmasina sebep olmayacak ölçüde tekrarlanmalıdır.
 14. Propaganda, olayları ve insanları belirgin ifadeler veya sloganlarla etiketlemelidir.
  • Propaganda hedef kitlenin öncesinden sahip olduğu tepkileri uyandırmalı / harekete geçirmelidir.
  • Propaganda argümanı kitlenin kolayca öğrenebileceği şekilde formüle edilmelidir.
  • Uygun durumlar olduğunda propaganda argümanı tekrar tekrar kullanılmalıdır.
  • Propaganda argümanının bumerang misali dönüp propaganda yapanı vurabilecek şekilde formüle edilmemesine dikkat edilmelidir.
 15. İçe dönük propaganda, gelecekte olacak gelişmelerle hayal kırıklığına dönüşebilecek argümanlar içermemelidir.
 16. İçe dönük propaganda, optimum bir endişe seviyesi yaratmalıdır.
  • Propaganda, yenilginin sonuçlarına dair endişeyi korumalıdır.
  • Yenilginin sonuçlarına dair endişe hariç, propaganda halkta yuksek olan ve halkın kendi başına azaltamadığı endişeyi azaltmalıdır.
 17. İçe dönük propaganda, bıkkınlığın etkisini azaltmalıdır.
  • Kaçınılmaz bıkkınlıklar önceden tahmin edilmelidir.
  • Kaçınılmaz bıkkınlıklar doğru bir çerçeveye oturtulmalıdır.
 18. Propaganda, nefret objeleri sunarak saldırgan eğilimleri yönlendirebilmelidir.
 19. Propaganda güçlü karşıt eğilimleri belki bir anda değiştiremez ama bunun yerine ikame edecek eylem veya dikkat dağıtacak başka argüman sunmak zorundadır.

Bunlar propaganda operasyonlarının yürütülmesine rehberlik eden ilkeler olacaktır.

Kara propaganda ve Beyaz Propaganda ayrımına dair
Beyaz Propaganda yalan – dolan katmadan bir görüşün/fikrin/eylemin/ideolojinin taraftarlarınca savunulmasıdır. Kara propaganda ise yalan dolanlar ve türlü hilelerle kitlenin yanlış yönlendirilmesidir. Örneğin Türk Devleti müthiş bir kara propaganda makinesidir. Maraş Katliamı Türk Devleti tarafından hemen tümü Alevi olan ve şehir ekonomisini hızla ele geçiren Kürdlerden temizlemek maksadıyla devlet tarafından organize edilmişken bunu o Kürdlere, sanki Kürd ve Türk’üyle Sünnilerin Alevilere olan bir saldırısı gibi ‘yutturabilmek’ tarihe kara propagandanın müthiş bir başarısı olarak yazılmalıdır. Tüm Türk Devlet katliamları ve Kürdlere, Alevilere yönelik asimilasyon malzemesi hep bu kara propagandaya örneklerdir.

Yakın ve uzak tarih kara propagandanın uluslararası örnekleriyle doludur. Örneğin ABD Irak’a saldırmak için “Saddam’ın nükleer silah ürettiği” kara propagandasını yapmıştı. II. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin kurup işlettiği Almanlara yönelik Almanca yayınyapan ve Almanlarda Nazilere ait olduğu fikri yaratan radio istasyonları vardı. Hatta Goebbels’in bunlardan birini övdüğü bilinir.

Kaynak:
https://www.physics.smu.edu/pseudo/Propaganda/goebbels.html

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu