Kurdî

İlhami Sertkaya: Şewa Payîzî

VATEYO VERÊN

Şewa Payîzî, romanê mi yê hîrêyin yo kirmanckî yo. Planê nuştişê nê romanî, rew ra aqilê mi de estbî, la karan û wextî, firsend nêdabî mi ke, ez dest cikera. Mi ke firsendo verên dî, dest cikerd. Nuştişê ey nêzdîyê çar serrî wext girewt. Ma zêde qalê zehmetî mekîme. Wendoxî, weş zanenê ke kirmanckî de roman nuştene, sey yew ziwanê serdest û serbestî de nuştene nîyo.

Ziwano bindest û pêrîşan de, roman hem xo virazeno, hem zî ziwanê xo raver beno. Ziwanê romanî zî, goreyê qelema nuştoxî/e yo. Coka nuştoxê kirmanckî yê ke roman nusenê, di karan pîya kenê. Aye ra înan rê sebir, xebata xorîye, mezgêdo xurt lazim ê. Roman nuştene bi xo rê tecrube bes nîyo, lazim o ke ebedîyatî de, besekarîya nuştoxî/e bibo. Nuştox ganî bibo wayîrê hîsdarîye û fantazîya dewlemende. Nuştox/e, nêeşkeno romanê xo binîrxno, ney. Ez zî naye nêkena. Coka nuştiş û awanbîyena nê romanî ser o tayê qal kena. Wexto ke mi dest cikerd nuştena nê romanî, sey ê romananê min yê verênan, mi nêzanitê ke key biqedîyo. Wextê dest cikerdena nuştişê romanî esto, dîyar o la, wextê qedîyayîşê ey zelal nîyo. Babeta romanî, bi xorîtîya xo ke qedîyaye, tîya de qeleme bi xo ca de vindena. Senî ke cumleyê peyênî, yenê ziwanî ser, qeleme ca de biveng vana ‘ez ver bi qedîyayîşî şona’. Mi na weş hîs kerde. Bîya kelecanin. Sey nameyê romanî, yew şewa payîzî rastê çekuyanê peyênan yê romanî ameya. Gama ke xebata mi, romanê mi, yew şewa payîzî qedîya, mi mîyaneyê xo azna ro sandalîyê xo yo ke ez tim ey ser o xebetîyêne. La şima rê naye zî vaja: Seba ke bi serran o ke hetê fîzîkî ra astenga mina roniştene esta, mi no roman zafane pay ra nuşt. Bi xem, bi dej, bi şabîyene nuşt.

Şewa Payîzî, romano ke hîna zêde pay ra nusîyayo. Axir ha pay ra, ha bi roniştene, nika ez zerîweş a ke, no roman qedîya. Hîsanê minê şabîyene, dejê mi tayê kerdî binê linganê xo ra. Şewa Payîzî, dej û muşgîlatanê wendoxanê xo yê delalîyan zî bikero binê linganê xo ra.

Şewa Payîzî de, serebût, huzin, têkoşîn, xem, bandûra camêrdîye, zurekerîya teorî û pratîkî esta. Tena nê çin ê; rastîye, zelal bîyene, kamîye, eleqedarî û têkilîyê komel û însanan, alternatîfan û çareyan ser o fikirî zî estê.

Wendoxê erjayeyî, seke şima zî zanê yan zî texmîn kenê, ziwanê ma de romanan nuştene de, muşgîlat, kêmane û xeletîyê standartîzasyonê nuştişî zaf vejîyenê. Bê naye helbet ke redaktekerdiş bi xo karêko zaf zehmet o, her çîyî ra ver profosyonelîye, îtîna û kedêka cidî wazeno. Heyf ke kirmanckî de kesê ke ehîlê nê karî yê, zaf tay ê. Xulasa mi ke roman qedêna, na rey kewta dima redaktoran. Çi heyf ke, no derheq de zî, ez rastê astengan ameya. Axir ez rastê birêz Mutlu Canî ameya. Bi kilmîye ez derheqê redaktekerdişê nê romanî de xo rehet hîs kena. Seba sebir, îhtîmam û fedakarîya ey Mutlu Canî rê zaf sipas kena.

ÎLHAMÎ SERTKAYA

Not: Kitapla ilgilenen arkadaşlar İlhami Sertkaya’nın email adresine yazabilirler

[email protected]

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu