Yorumlar   

Barzan
0 #1 Barzan 10-10-2017 20:48
Dan u mirkut,minakèk balke§è.
Bi §evra mi qe§là dan ya bi mirkùt ya ji li madar qe§il dibit
Kà beji dan,a te li madarè ya li bin mirkutè? Baweriya mi ji bo me Kurdan pispori pediwè.ji nebuna pisporane, kàr u xebat ser nakefi.
Helbet genim bi mirkùt ya li madar nayè qe§la kirin.Hurikà genim ne danè u nayet herandin.
Rojnamevan bè diploma.
Niviskar ne bi Kurdi.
§ore§ ne bo Kurdistan.
Teko§in ne bo ni§tivan bit.
Demek zexirà me ne danè u mirkut ya Madar ne pewiste.
ji ber wi ji xwarina bè sawar ne xwarinè.
ji bo me Kurdan pispor u mirowen li ser karèn xwu erbab u afirmend pewiste.
Ji ber wi, em bi cewalan gùzan di§qinin.
Bi slaven Kurdevari bradercan nivisa te hejai.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It