Yorumlar   

Barzan
0 #1 Barzan 15-07-2017 10:48
Li rojhilata navin zaniti u baweriya mirovan gelemperi bi jiyana Pèxember u pirtoka vanin.Zati dema beji mirovfen piroz u pirtoka piroz xelas.
A din gotinen serok u siyaseta Parti.Gelen nezan li nav gotinen serok u pèyxemberan diçit u tèt.
Dest pèkà zaniti bi peyxemberan buyè.bi serokan berdewamin.
Miroven Piroz Pèyxemberen mirow Qùj u Serokin.
Derdoren mirovan zana bi bawermend u havadaren partiyan dor peçiyayi
Du ali ji bi ezberin u ne zanin evkasi ji xetirin.
Pivanèn gelen azad, miroven azad u gel u miroven rojhilata navin ne yèkin.
Kominist u olperestèn rojhilata navin bi biletèn §ehid u §uheda ji bihu§ta xeyali cih u vargeh,tam u zevkan sebil kirinè.
De verè ji bo kaf rekan behsa jiyanek asude u azad bejè.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It