Yorumlar   

Barzan
0 #1 Barzan 16-01-2017 03:06
Mamosta Zanyar. çiroken çin u mancuniyan ser u bini hoviti u jakavatiyè.
Bala xwu bidè,cava gayen cav sor, bun xwuarina tirken deliken gùren boz.Hin hi§ li seriyen dudila venegeriya.§iva nen kèriyè pèz gùrg bit serencamen ho dibit.
Welaten me Kurdan, li bin dagirkerani tirkan bit u siyasetmedàran me Kurdan li §opa tirkan bit, nawen van miroven hov netewe jakawi u talankèran, hin li nawan tevgir bitin!Hawar u sed mixabin li me Kurdan.
Sutalen siyasetmedàr li nawan koridora meclisa tirkan,hin ji dibejin, demokratik tirkye.
Reben u rebanan ketine li naw defikàn tirk u tirkyeciye xevneran hay ji xwu ninèn.
Mirov Kurd bit,u bejit bijit "demokratik cumhuriyet"ne tenè sosret u meji gejiyè.
Bala xwu bide a dibejin,"demokr atik tirkye" pi§t ra dibejin,komara devleta Kurdistan neji bo me Kurdan pedive u peviste.
lanet bit dijberèn Komara Kurdistan.
BIJIT KURD U KURDISTAN.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It