KNK Eş Başkanı Reşîd: 2018'i ulusal birlik yılı yapmalıyız

KNK Eş Başkanı Rêbwar Reşîd, 2018'i ulusal birliğin sağlandığı yıl yapmayı hedeflediklerini söyledi. Reşîd, "Siyasi partilerimiz Kandil'e saygı duymalı, Kandil de onları kucaklamalıdır" dedi.

KNK, ulusal kongrenin yapılması, Kürt ulusal birliğinin sağlanması, siyasi parti, örgüt ve yapıların yakınlaştırılması, bir araya getirilmesi için çalışmalar yürüttü.

Kürdistan siyasi parti, örgütleri arasında var olan sorunları giderip, ulusal çıkarların parti çıkarlarının üstünde tutulması amacıyla faaliyette oldu.

KNK Eş Başkanı Rêbwar Reşîd, çalışmaları ve planlarına ilişkin ANF'nin sorularını yanıtladı...

Geride bıraktığımız süre içinde yürüttüğünüz çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

KNK bir dizi prensipler üzerine kurulmuş bir yapıdır. Onun için çalışmalarını değerlendirirken daha geniş ele almamız gerekir.

Yürüttüğümüz çalışmaları bir plan ve programa göre temel amaçlar için yapıyoruz. Yürütürken de yaptığımız plan ve programa göre yürütürüz.

Nasıl yapalım, Kürt halkı için uzun ve kısa vadede ne tür kazanımlar sağlayacak, Kürt halkı için iyi mi kötü mü diye düşünerek yapıyoruz. Bir işe başlamadan önce üzerinde en ince ayrıntılarına kadar tartışıyoruz, bunun gerçekleştirilmesi için neler yapmalıyız, ne zaman yapsak daha iyi ve olumlu sonuçlar alırız ve daha birçok benzer konuları düşünüp tartışıyoruz. Bu tartışmaları yürüttükten sonra yapacaklarımızı paket haline getirerek daha çok halkımızın hizmetine nasıl sokabiliriz, diye düşünerek pratikleştirmeye başlıyoruz.

Çalışmalarınızı hangi esas ve amaç doğrultusunda yürüttünüz?

Hareket noktamız Kürdistani ve yurtsever olduğu için, yapacağımız tüm çalışmalarda dört parçada yaşayan halkımızın çıkarlarının olmasını esas alıyoruz.

Bazen yürüttüğümüz çalışmalarda bir parçanın kazanımlarını öne alabiliyoruz. Ancak bu kazanımların diğer parçaların kazanımlarına engel olmaması kaydıyla yürütüyoruz. Bu çok önemli bir konu ve ince hesaplar gerektiren konudur.

KNK olarak konferans, seminer vb. gibi etkinliklerde bulunurken bu ince hesap ve ilkelerden yola çıkarak yaparız.

Halkın bu çalışmalara katılması çok önemli ve esastır. Katılan halkımızdan da duygusal bir katılımla değil, bir plan ve programla katılarak özgürlük ilkelerini anlamalarını istiyoruz.

Dört parçada yaşayan halkımızın anlama düzeyi aynı değil. Bazı kesimler var, devrimcilikten çok iyi anlıyorlar, inisiyatifli hareket edebiliyorlar, ne yapması gerektiğini biliyorlar. Onların bir şey yapmaları için söylemeniz gerekmiyor.

Bazı kesimler de var, içten ve temiz bir yürekle çalışmak istiyorlar. Ama nasıl yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. O yüzden bazen yaptıkları işleri nasıl, ne için yaptıkları, kimin hizmetine gireceğini bilmeden yapıyorlar, bu da zarar veriyor. KNK olarak bizim yaptığımız, yapmamız gereken bunları eğiterek bu işlerin nasıl yapılacağını, nasıl yapılması gerektiğini, halkımız ve halkların hizmetine girecek şekilde bu işleri yapmalarını öğretmektir.

KNK olarak yürütülen çalışmalarda nelere dikkat ettiniz?

Kürdistan inanç, kültür ve haklar açısından çok zengindir. Ancak şimdi bazı güçler sadece Sünni inancını öne vermeye çalışıyorlar ki bu da çok yanlış bir şeydir. Doğrudur, bu Kürdistan'daki bir inancın çizgisidir ve vardır. Ancak bunun yanında çok değişik inançlar da vardır. Onları görmezden gelmek, Sünniliği bunlara egemen kılmak çok yanlıştır. Örneğin Êzidî, Yarsan, Şia, Alevi mezhep ve inançları ile birlikte ateist, komünist olanlar bile var. Bunun yanı sıra farklı kimlikler ve bölgelere göre adlandırılan kesimler de var. Hewraman, Geriyan, Botan, Behdinan ve daha birçok böyle adlandırma var. Bu adlandırmalarla anılan bölgelerin hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Bu zenginlik içinde etkili, sonuç alıcı ve hiçbirini kırmadan, hepsinin hassasiyetlerini dikkate alan bir çalışma yürütmek için çalışanlarının donanımlı olması gerekir. Hiçbirini dıştalayan bir yaklaşım olmamalıdır. Çünkü bizim esas işimiz, hangi inançtan, mezhepten, bölgeden olursa olsun, tüm Kürtleri bir araya getirmektir.

Çünkü düşmanımız Kürtleri daha fazla parçalamak ve aralarında yarattığı çelişkileri derinleştirmek istiyor. Onun için halkımız bütün bu hassasiyetleri dikkate alan, birbirini kucaklayan bir yaklaşım göstermeli. Siyasi partilerimiz birbirine saygı duyan bir duruma gelmeli. Örneğin tüm siyasi partilerimiz Kandil'e saygı duymalı, Kandil de onları kucaklamalıdır. Çünkü Kandil devrimcilerin merkezidir.

Güney hareketlerimiz ve halkımız Kandil'de ne var, ne olup bitiyor, bilmeli. Çünkü Kandil düşman için bir ateş olmuş. Rojava da aynen böyledir.

Kuzey de Güney'den haberdar olmalı. Güney'de ne olup bitiyor, Güney halkımız ne yapıyor, nasıl yaşıyor, hangi sorunlarla karşı karşıyadır, bilmelidir. Çünkü Irak hükûmeti tüm gücüyle şimdi Güney halkımıza karşıtlık yapıyor. Sadece Irak değil, Türkiye ve İran devletleri de şimdi Güney'e müdahale ediyor. Onun için Güney çalışmaları oldukça zorlaşmış durumda.

Bununla şunu söylemeye çalışıyorum; Kürtler nerede olursa olsun, kalpleri aynı anda çarpmalı ve birbirinden haberdar olmalıdırlar. Örneğin şimdi Doğu halkımız deprem felaketi ile yüz yüze kalmış. Kürdüm diyen herkes bu acıyı hissetmeli. Yardım etmelidir. Yardım yapamayanların kalpleri Doğu için çarpmalıdır.

Ne tür sonuçlar elde ettiniz?

Çalışmalarımızı değerlendirirken pragmatik yaklaşamayız. Ne kadar iyi ne kadar kötü diye şimdiden bir değerlendirme yapamayız. Ancak ben KNK Eş Başkanı olarak yaptığımız işlerden memnun değilim. Bu konuda en başta öz eleştiri vermesi gereken biriyim. Tüm arkadaşlarımızın da öz eleştirel bir yaklaşımla yaptığımız çalışmaları ele alması gerektiğini söylüyorum. Büyük bir sorumluluğumuz var. Bu büyük sorumluluğumuzu yerine getirip daha iyi bir iş yapmamız için öz eleştirel yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum.

Ulusal Kongre halkımız için yaşamsal bir ihtiyaçtır. Hangi formda olursa olsun, bu kongrenin yapılması gerekir. Geçen süreçte az da olsa bir rol oynadık. En azından bu konuda halkımız içinde bir duyarlılık yarattık.

Kaç ayak üzerinde çalışma yürüttünüz?

Biz KNK olarak birkaç ayak üzerinde çalışma yürütüyoruz. Birincisi, ulusal duygu ve ulusal ilişki ile diyalektik bir ilişki kurulması ayağı üzerinde çalışma yürütüyoruz. Bunu sağlamamız gerekir. Çünkü biz hep birlikte bir ulusuz. İkinci ayağı ise halk ile siyasi parti ve örgütler arasında iyi bir ilişki kurulmasını sağlamaktır. Halka siyasi parti ve örgütlerin toplumun motor gücü olduğunu kavratmaya çalışıyoruz. Ancak tüm siyasi partiler değil tabii. Çünkü bazı partiler halka, ulusa ve ülkeye zarar veriyor.

Diğer bir ayağı ise siyasi partiler arasındaki ilişkileri sağlamaktır. Özellikle de Güney Kürdistan'daki bazı partiler prensipsiz bir inada giriyorlar. Bu inat bir partiyi Türkiye ile işbirliği, diğerini de İran ile iş birliği içinde girmelerine götürüyor. Böyle işler siyasi partilerin işi değil, çok yanlış bir şeydir.

Çalışmalarımızı yürüttüğümüz diğer bir ayak ise uluslararası alan ve kamuoyu ile Kürtlerin ilişkilerini sağlamaktır. Dış dünyaya Kürtler üzerinde vahşi bir sömürgeciliğin olduğunu tanıtarak kabul ettirmeye çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönem için nasıl bir planlamanız var?

2018 yılı çalışma yılıdır. Büyük işlerin bizi beklediği bir yıldır. Birçok konferans ve çalıştay yapma programımız var. 2018 yılını ulusal birliğin sağlandığı yıl yapmayı hedefliyoruz.

Doğu, Kuzey, Güney ve Rojava parçaları üzerine konferanslar yapma planımız var. Yine Feyli Kürtler, Êzidî halkları üzerine konferanslar planımız var. Güney ve Kuzey Kürdistan Ulusal Birlik Çalıştayları gibi bir programımız var. Avrupa'da bazı konferanslar yapma planımız var.

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It