Yorumlar   

Miho
+6 #7 Miho 04-11-2018 13:43
Sapla saman biribirine karıştırılmış,Ü lkelerin kurtuluş kurtuluş mücadelesinin yolunu belkirleyen,siy asi aktörler degil,o ülkenin statokosudur.
Bu statoko,Ullusun yada sınıfların mevzilenmesini doğrudan etkiler.
Sömürgelerde ullusal bağımsızlık esas alınırken,mevzi lenme Anti Sömürgeci Olan Herkes Halktır!,şiarı ilşe yürütülür.
Amaç İşgalin kırılması,sümür gecilerin ülkeden kovulması,bozul an statokunun
yeniden inşası ve kendi pazarına kendisinin sahip olmasıdır.
Keşe tarih sınıf mücadelesi ile başlar der.
Ama sınıf mücadelesi öncesi tarihe deginmemektedir .İki idioljini varlıgından bahis eder,Kıvılcımlı nın fantazilerini saymasak.Ezenle rin idolojisi,ezile nlerin idolojisi.Sümür ge ülkelerdeki burjuva idolojisi,ileri cidir demokratır,insa nlık mücadelesinin abidesidir. Mısırlı Marksist Samir Amir=Eğer bir ülkenin milliyetcilgi emperyalizmi hedefliyorsa,il ericidir ve desteklenmelidi r.der.Başkaları 100 yıl önce söylemişti,Köle leşen beyinlere özgürlük.
Alıntı | Yöneticiye raporla
veysel
+2 #6 veysel 03-11-2018 17:06
bu yazi gayet iyidir! Yazara tebrik ederim!
En büyük engellerden biri Kürt Kücük burzuvazisinin dayatmasidir! Iktidari ele gecirip halk kitlelerini burjuvaziye tabi kilmak bir felakettir.
ulusal birlik Ulusun ortak taleplerinin bir Potada temsilidir! Sinif ideolojisini veya sistemini her parti kendi özgünlügünde yürütebilir ancak ortak ulusal degerler icin birlik olmali!
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #5 Barzan 03-11-2018 13:09
5.Hiç bir Mara§li Kurd dini mezhebcilige tenezùl etmez.
Hiç bir Malatyali Kurd dini mezhebcilige tenezùl etmez.
Biz Kurdleri avrupada ilk siyasi temsilcileri iç anadolunun aziz Kurd karde§lerimizdir.
Solculuk Kurd ulusunun bedeninden parcalanarak koparilan ve yanliz birakilan Mara§li vatansever Kurdlerdir.
Bilge Kurdler §ehri Malatyadir.
Malatya Kurdleri asla Alivilige ve Tirkyecilige tenezùl etmeyen insanlardir.
inanc bakimindan Mara§ ve Malatya yakinligi olan Tunceliler kiskanclik,yoba zlik,Tirkyecili kten dolayi bu insanlara hep entirikacilik,t ir§ikcilik,solc uluk yaparak tipki bingolù ve Vanli Kurdlere yaptiklarini yapmi§lardir.
PKK ùzerinden kuzey Kurdistani teror listesine yazdiran Tuncelili kaçak kadinlar ve mutsuzlardir.
Hamidye alayi askeri bir zorab a§iret agasi Erebi ve itirafcilari Kurd milletine Lider yapan yine Tuncelili bajari koministlerdir.
Kominize ve Tuncelilere hayir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #4 Barzan 03-11-2018 12:54
4.Bu olaydan sonra Tirk okullarinda okumu§lar Tirkiyeçi ve sinifci solcular Kurd vatanseverlerin i gerici,milliyet ci,Barzanici ve ABD ci en agiri itham ise "Gundi" demeleridir.
Bunlarin ba§inda Kurdistanda i§galçi devletin temsili olan ajan avukatlar,ogret menler ve doktorlardir.
Kurdistana Tirkyeci solculugu Kominist orgùtleri getirenler bunlardir.
Kendilerine Kurd demezler,Kurdi bilmezler,Kurd u Kurdistan davalari yoktur.
Biz Kurdlerin siyasi elitleri bu meslekten olanlar zamana gore kominist zamana gore Tirkiyeci demokrat olurlar.
Bùtùn Kurd orgùt ve partilerinde karanlik noktayi temsil edenler bu meslekten olanlardir.
Bu asimle olmu§ ve Tirk kurumlarinda canla ve ba§la çali§anlar biz Kurdlere Gundi,ilkel milliyetci,Barz anici,ABD,ci diyenler bu kiblesiz ve vatansiz xainlerin gùnùzdeki temsilcileri yobaz Tuncelilerdir.
PKK,de Tuncelili ve Bingolù çati§masi budur.Alivi Ereb intikamciligi Tunceli i§i.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #3 Barzan 03-11-2018 12:41
3.1965 yilinda Bingolù merhum SAID Elçi Kuzey Kurdistanda PDK,yi kurar ama bu zeki ve vatanperver Kurd evladi i§galçi tirk okularinda 5 yil okumu§tur.
Merhum Faik Bucak Parti sekreteri olur.Kisa bir donem sonrasi oldùrùlùr.
SAID Elçi Parti sekreteri olur ve Ba§urè Kurdistana Lojistik destek ve kadro gonderir.
Ba§urè Kurdistana giden Dersimli doktor Sait Kirmizitoprak orada kendisi gibi tirk okullarinda okumu§ solcularla on isminde Tùrkiye olan PDK-T partisini PDK ve SAID Elçiye Kar§i kurar.
Sorunu konu§maya giden agir hasta SAID Elçi ve iki ki§i Dr Sait Kirmizitoprak tarafindan iki e§kiyaya oldùrtùlùr.
PDK ve Barzaniler duruma mùdale eder ve Sait Kirmizitoprak yolda§ katiliginden infaz edilir.
Ama Musa Anter M.I.T ajani yegeni Kemal
Kaçmazi PDK-T ar§ivçi yazman olarak gondermesi ve sonradan bu adamin mahkemede ajan sifati ilà §ahitlik yapmasini nedense kimse soylemez ve yazmaz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #2 Barzan 03-11-2018 12:25
2.Biz Kurdlerde vatanseverlik Kurd medreselerinde okumu§ aziz bùyùklerimizin bize biraktiklaridir.
Medrese okumu§ yazmi§ligi Kurd u Kurdistanidir.
Medrese egitimi islami egitim kurumu deyildir.Ama dinde bu egitimde vardir.
Bu milli kurumlarda okuyan aziz bùyùklerimiz seyh Said,Berzenci,B arzani,Qazi Muhammed ve diyer azizlerimiz asla Erebi farsi sunni-Alivi slami siyasete tenezùl etmi§ deyillerdir.
Bu azizlerimizin takipcileri Kurd partileri gùnùmùzde her tùrlù fikire ozgùrlùk ve temsil hakki taniyan parti ve orgùtlerdir.
Bu parti ve orgùtlerde kisas olan Kurd u Kurdistani olmaktir.
Koministlerde farkli dù§ùnmek xain damgali hukuksuz bir olùm demektir.
Kurdistandaki kominist orgùtlerdeki iç infazlar bunun en iyi ispatidir.
Illegalite ise ajanlarin bu orgùtlerde rahatca hareket etmesidir.
Katillerin cogu Ajanlarca yonlendirilir.
Sorun farkli dù§ùnceye tahhamùl edilmeyen beraberliktir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #1 Barzan 03-11-2018 12:12
1.Once ozgùrlùkcù solculugu ve demokratik avrupa sosyalistligini rus despotizimi olan kominizimden ayirmamiz lazim.
Kominizimin ozgùrlùk ve milletler bagimsizligi rus ve çin orneginde gorùldùgù gibi yalandan ibarettir.
Parti diktatorlùgù proleterya diktatorlùgùde deyildir.
Kominist ùlkelerde proletarya ve sendikalar iktidar olmadigi gibi orgùtlenmesi yasaktir.
Tirkiyede koministlik Tirkcùlùk ve Tirkiyeciliktir.
Ruslarin ve çinlilerin kominizimi gibi.
Kominizim kahpeligini kominist ùlke Ruslara kom§u olan biz Kurdler çok iyi biliriz.
Kimse biz Kurdleri kominizmle teseli etmesin.
Biz Kurdler pantirkist Mustafa Suphiyi ve Ertugrul Kurkçùyù,Aysel Tugluk ve Yalçin Kuçik adami iyi taniriz.
Gercek kominizimin gerçek islam gibi kayip oldugunuda soyleyen olmasin.
Gidip kendi kayiplarini kendi delallari ilà bulsunlar.
Kominizim ve her tùrlù diktarolùk ayni ailenin zorba bireyleridir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It