Yorumlar   

Barzan
+2 #1 Barzan 26-10-2018 15:53
PKK,deki solcu Tirkler ve Tirk gibi dù§ùnceye sahib Aliviler PKK,nin hiç bir uzla§ma ve birlige gitmesini istemez.
Devrim anlayi§larida Trockist mantiktir.
Sùrekli sava§ ve sùrekli kaos yaratma.
Bu durum tùm somùrgeci devletlerin yararidir.
Ozelikle Somùrgeci 4 Alivi devleti olan Azerbaycan,Iran ,Irak ve Suriye.
PKK ùzerinde iranin etkisi ve kontrolu bildigimizden daha fazla.
Bakin PKK basini ANF te hergùn iç çati§ma için carcaf carcaf yazilar var.
PKK yonetimindeki Kurd ve Kurdi konu§anlarin tùmù sava§ cehpesinde yada askeri kurumlarda.
Tirkler ve Aliviler durmadan Kurd u Kurdistan hareketlerini hedef alan dù§manlik konu§malari.
Alivi somùrgeci devletlere kar§i tek kelime yok.
Alivi devlet tetikcileri olan Alivi orgùtleri Hizbullah,Ha§di §ami ve cùmle kiraliklarin yanindalar.
AKP ise bunu Osmanli hayali onùnde engel biliyor ve ortagi irkci MHP.
çozùmù engeleyenlerde bunlar.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It