Yorumlar   

simko engizek
+3 #1 simko engizek 09-01-2018 23:00
gava eze bicuk u zaroke bum,li ser sterken u servanen rumeta welate ne mir mazlum,piro pir,doktor hayri u tu li paytexta kurdistane ber xwe bun.dijminen res li hun xistin u xistin cima?:cimki hun digotin: be nasname u welat jiyan nabe.
tu goti bu:mazlum partiya bu!!!em bawer bikin u em ser bikin heta heq u rizgariye.cimki em rehevalen li welate delal u rinde bi nave KURDISTANE!!!

mazlum,piro pir,seroke hayri,cend hezar sterken rumet u dayika sakine sehid ketin ji bo ki ye?

ji bo axa welat u ji bo gele kurdistane.

tu mixabin cu ye mezin mirov u daye belam li dinyaye bizanin tu rast welat,rumet u roja welat bu.:((((((((((((((((

xwiska leyla u fidan eze ji bir na kirim.sehiden welate duhe,iro u sibe me ye.


zore hevalno zore,welat xirab u firot bikin.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It