Yorumlar   

Barzan
+3 #7 Barzan 07-11-2017 13:10
Merhum Mistefa Barzani,nin vasiyeti sayilan yada bazi ki§ilerin Kurdistana yapilan ixanetten dolayi yataginda olmemesini istemedigi ki§ilerin hayati bagi§landigi gibi Kurdistan siyasetinde yer verilmesinin vahim sonuclari.
Dag sava§ini gormemi§.Kurdis tana fedakàrligini bilmeyen,ixanet Kùltùrù ilà bùyùmù§ 4-5 ki§i yùzyilik fadakàrligi ve sava§ zaferini boylesine xancerlemesi kabul edilmezken,Xain leri perdeleyip yetmezlikler ùzerinden Kurdistanin bagimsizlik iradesine saldirmasi hiçte saf bir siyasi duygu deyildir.
Kekùke ixanet edenler Kerkùkte yonetici olmuyor.Xainler Kerkùkù i§galci ve capulcularin zùlmùne terk edip gidiyorlar.
Yani iki cizgi mùcadelesi yada iki aile arasi cati§ma deyil.
Ixanet ilà bagimsizlik arasi bir durumken,bagims izlik tarafina saldiranlarin Kuzey Kurdistanda ilerki ixanetin adaylaridirlar.
Kerkùkte YNK yok.
i§galciler ve capulcu katiller var.
Sorunda burada.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Sipan
+4 #6 Sipan 05-11-2017 12:35
Yazar "kurdi haller"i siralarken, birilerini kayirarak kurdi haller yapiyor. Rojava da birileri icin daha anlaśilir olmasi icin "kuzey suriye" diyelim de anlaśilsin ki direniśleri, Kobanè de yazilan Kurd destani gibi baśarilari pyd:pkk ye mal mal etmesi belki anlaśilir ama Arap Šehri Rakka da 600 kurd savaścinin kimin icin öldügünü sorgulamadan, rakkanin yarin kime teslim edilmek üzere bu 600 kurd savaścinin heba edildigini görmezden gelip buna sebep olan bir partiye neden methiye düzmedigimize kizip negatif anlamda " kurdi halller" yaptigimizdan yakiniyor. o part baśkaninin (salih müslim) mitin 3. dereceden memurlariyla yaptiklarini "milli onur" ile taltif edip bunu sahiplenmedigim izden hayiflanmasi da tipik bir (Kurdi haller) degilmidir acaba.?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Zerwan
+6 #5 Zerwan 04-11-2017 18:01
Hani "Kürtler adam olmaz" diyorlar ya, bizde işte bu saçmalığı doğrulmak için üstün gayretlerle çaba sarf ediyoruz. Kahraman şehitlerimizi ve savaşçılarımızı bundan elbette ayrı tutuyorum, ama bu çemberin dışında kalanlar olarak "Kurdi halleri" maalesef cani gönülden yaşıyoruz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+5 #4 Barzan 04-11-2017 13:59
Kurdin ozgùrlùgùnden yana olan yazar boylesi dù§manca yazmasi dogru deyil.
Sultan Selhatin o donemde dogru olani yapti.
I§galcilere kar§i bir gùçùn ba§inda zafer kazandi.
Koy korucusu ve xainlerle ayni olcùye konulmasi kabul edilmez.
Gùnùmùzde Sultan Selhattin gibi birlige askeri komutanlik yapan Kurd gùcleri ve §ahsiyetleri var.
Kurd milletinin tarihi direnme tarihidir.25 devlet kurmu§ bir milletdir.
Boylesi herkesi kotolùyen yazi Rojeva Kurdistan sitesine yaki§maz.
sava§anlarin anla§mamasi ayri bir konu ve sorun.
Yardimci olmak iyi yazilar yazmak gerekli.
Ama boylesi Kurdin mùcadelesini ve tarihini inkar yazilari men edilmeli.
Direnen ve §ava§anlara kalem ve seda olmak gerekli.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Vedat
+8 #3 Vedat 03-11-2017 20:26
Sevgili Karde$!Dünya ba$imiza yikilmi$,bütün Yüzyillik Güney kazanimlari car,cur edilip,herbiris i bir ba$ka alcak ülkeye satma yari$ina girmi$, kendi Dolarini kurtarma derdine dü$mü$,180 bin insanimiz bunlari ihanetinden dolayi göc etmi$!Buna halk olarak en yüksek perdede isyan ediyoruz! Gel gör ki bizim 'Aydin'larimiz( sizi tenzih ederim) halen sönük ve bizlerin akliyla alay edercesine bizi sükünete davet edip bu korkunc ihanetin bazi faillerini aklamaya cali$iyor! Bu isyanimizi kat,kat artiriyor.Bu da ayni zamanda bir Kurdi haldir!
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ari
-3 #2 Ari 03-11-2017 15:54
Yazi zehir gibi aci AMA ne yazik ki GERÇEK
Kürd partilerinin önkosulsuz bir araya gelip ulusal kurumlari olusturmali (ulusal kongre ve ulusal ordu)
Birlige gelmeyen parti ve örgütleri HALK çöpe atmali.!!!!!!!! !
Alıntı | Yöneticiye raporla
Xido
-9 #1 Xido 03-11-2017 14:08
On Onluk bir makale.bu Makaleyi elestiren hayin oglu hayindir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It