Yorumlar   

Barzan
+2 #4 Barzan 23-11-2019 22:10
Brèz Komutan.
Neden demokratik Tùrkiye derken Demokratik Kùrdistan demiyorsunuz?
Biz sizi §ohretli bir Kùrd komutani Kùrd biliyoruz ama siz ha§a sizden bir Tùrk gibi Tùrk u Tùrki konu§uyorsunuz.
Sizin vatanseverligin iz ve askeri yùkùmlùlùgùnùz demokratik Kùrdistan için deyilmi?
Imrali kasetlerini izledinizmi?
Yarim Tùrk yarisi ise beli olmayan Abdullah oçalan imrali kasetlerinde M.I.T elemanlarina soyleyipte yapmadigi ne kaldi?
Kendisine iskence olmadigini ve her defasinda devletci ve AKP,yi destekleyen bu adami halen lider ve iskence gordùgùnù soylemeniz ne kadar gercekci?
Brèz komutan siz bize xainligin ve donekligin tarifini yapabilirmisiniz?
Lùtfen.
Sosyalist ve demokrat olan dine ve mezhebcilige tenezùl edermi?
Kahrolsun sunni ve Alivi islam.
Selam ve ba§ari dileklerim ilà.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #3 Barzan 23-11-2019 21:59
Brèz Komutan.
Sizin PKK merkezindeki yolda§iniz olan tùrk Alivi yobazi Mustafa Karasu,Hùseyin Ali rumuzu ilà yazmasi ve "Kùrde kadin,koca ve devlet lazim deyil"demesi irkcilik ve nefret soylemi deyilmi?
Yine sizin merkezdeki yolda§iniz Alivi yobazi Ali Haydar Kaytan"bana Kùrdçe ve Kurdistan gereksizdir "demesine ne isim koymak lazim?
Bagimsizlik referandumunda PKK gerilasini Ha§di §abi Alivi millisi yapmak ve "Kerkùk,§engal Bagdata aidtir"diyen merkezdeki Alivi yobazi Bese Hozat,in tavri ilà PKK basinini elinde bulunduran ve durmadan brakuji fitne ve fesadi yapan bu Alivi islam yobazlarinin bu Kùrd u Kùrdistan dù§manlik cùretini kimlerden aliyorlar?
PKK,deki Alivi islam yobazi Ali Haydar Kaytan neden Kùrdistan bayragini yasaklatti?
PKK Hizbullah gibi Irani Alivi islam yobazi bir partimi?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Robin
+32 #2 Robin 23-11-2019 20:00
Kürdlerin en büyük düsmani din,ideoloji, parti ve serok culuktur. Bütün bunlar siyasetten uzak tutulmadikca ne birlik olunur nede bir basari elde edilebilinir. 41 yildir yerinizde saymanizin en büyük sebebide budur anlayin . 21 yüzyildayiz ve bu öngörüleriniz bu caga ayak uyduramadinizin en büyük kaniti.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #1 Barzan 23-11-2019 16:31
Brèz Komutan.
Kùrd ulusunu kimse oldùrùp mezara gomediki sizde PKK,yi mezardan dirilen hortlak ilan etmeniz anlamsiz.
Hastalikli dev§irme akle boyle cevab verilmez.
PKK mùcadelesini sadece Tùrkler temsil etmedigi gibi Tùrk olmadigi halde Haki Karaeri Tùrk imasi ilà PKK,ye ni§ane etmeniz anlamsiz.
Kanimca siz merhum Yilmaz Uzun,u tanidiniz.
Biz Kùrdler PKK,deki Tùrklerden ve Tùrkiyecilerden ,HDP,deki dev§irme Tùrkiyecilerden biktik usandik.
Ittirafcilik ilà Tùrkle§enler ve mezhebci yobazlik ilà tùrk ve Tùrkiyecileride ùstùne sayiniz.
Artik bir Kùrd ve Kùrd komutani oldugunuzun farkina variniz.
Merhum Adil Blikan gibi Kùrd komutanlarini unutmadan konu§unuz.
PKK ve HDP,deki hangi Tùrk ve Tùrkiyeci Tùrki biz Kùrdleri inkar etmiyor?
Bana bir isim veriniz lùtfen.
Ba§inda Alivi Mustafa Karasu olsun.
Ba§ari ve zafer dilegi ilà selamlar.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It