Yorumlar   

Barzan
+5 #5 Barzan 06-07-2019 09:49
Kurdistan bayragina Barzani bayragi diyip yasaklatan siz Tùrk alivileri ve Tùrkiyeçi kemalistler deyilmi?
3000 Pe§merge oldùrdùgùnùz serxwebùn gazetesinde yazan sizler deyilmisiniz?
Kurdistan bayragini Rojeva Kurdistanda ta§iyanlari tutuklatan ve oldùren sizin kadrolariniz deyilmi?
Kami§loda Suriyenin Irak,ta oldugu gibi her rejimle deyi§en bayragi neden salaniyor?
Yùzlerce tankeri ve kamyonu Ba§ùrè Kurdistana hayati ve tiçari mal ta§iyor diye yakanlar siz deyilmisiniz?
Kùrd esnafindan yardim diye uslupsuz ve edepsizce para alan sizin kadrolariniz deyilmi?
Kùrdistan zengini ve sermayesini Tùrklere kaçirtmak biz Kùrdleri açliga ve yoksulluga mahkum etmek deyilmi?
Nereden geldiniz lanetliler?
Kendi halkiniz,ùlkeni z ve daglariniz yokmu?
Gidin kendi halkinizi kendi ùlkenizde kurtarin ve oldùrdùkleriniz Tùrk askeri olsun.
siz Tùrkler nede utanmaz yalanci insanlarsiniz.
Yakamizdan dù§ùn artik istenmez.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+5 #4 Barzan 05-07-2019 17:21
Qendile teslim olarak çekilip ku§atmayi kabul ettiniz.
Sonrada 5.kongrede gùney Kùrdistanda sava§ kararini imrali postacisi avukat ilà aldiniz.
Hanginiz gùney Kurdistan dogumlu Kurd yada Tùrksùnùz?
Neden geldiginiz Lùbnan ve §ama gidip sava§ karari almiyorsunuz?
Resmi Kurdistan ikinci israildir diyen sizler deyilmisiniz?
Israil dù§manligi yapan Alivi islam devletleri ve Arablar deyilmi?
zafer kazanmi§ israil ulusal kurtulusuna neden islami Arab yobazligi ilà kar§i çikiyorsunuz?
Siz Alivi devletlerinin farkli isimi Hizbullahi oldunuz.
Dù§manlik yapacagin bir devlet varsa kendi i§galçi Tùrk devletindir.
Tabi solcu ve insanlari olùnceye kadar mùlksùz proleter devleti zùlmù altinda ya§atmak istiyorsaniz.
Gerci sizde bu koministlikle sosyalis bir ùlkeye deyil emperyalist bir ùlkeye iltiça etmi§tin.
Bu iflas etmi§ solculuk olsun.
Hejarè §amil,den olùm tehditiniz için ozùr dileyiniz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+5 #3 Barzan 05-07-2019 17:12
Irak Kompinist partisine Yildirim tugaylari ilà saldiran siz oldunuz.
Mehmet Karasungur nasil vuruldugu halen muama ama bunun için herkesi suçladiniz ve sava§tiniz.
Her yeri veran ettiniz en son Botan kalmi§ti onuda zorunlu askerlik,zorunl u vergi ve mùlkù komula§tirma ilà islami gaspcilik yapan Dr Barandi.
Olùmù muama ve zimmi i§birlikçi diye xain ilan eden yine sizlersiniz.
Habur sinir kapisinin ozgùr Kurdistan tarafini ele gecirmek için yillarca sava§ip kamyonlar yaktiniz ve ekonomik tecrit yapmak istiyen sizdiniz.
Jirkan,Herki,Arto§i,Barzani ve Babat a§iretlerini Mekodonyali iskender yenemedi sizmi yenecektiniz?
PDK ve Barzanilere kar§i YNK ilà Van merkezli Kurdistan devleti kurma planini serokunuz imrali ifadesinde soyledi.
Peki YNK ilà sava§iniz ne içindi?
Sen gibi bir Tùrk islam Alivisi biz Kurdleri karalamasi dù§ùndùrùcù.
"Kurde kadin,koca ve devlet lazim deyil"diyen Tùrk Alivisi gibi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+5 #2 Barzan 05-07-2019 17:00
Hilvan ve siverek,te 1949 lilar olarak Kurd tarihine gecen vatansever bucaklara saldirdiniz ve Ferit Uzunu oldùrùp o arazi hirsizi avukat ilà bunu bucaklarin yaptigini soyletiniz.
Sonra PDK,li Siverek belediye ba§kani Suat Karata§i oldùrdùnùz.
Lùbnanda terorist Arablar demokratik israile yenilince 6 kayip ve Mirad Karayilan,da içinde 54 ki§i Israile esir dù§tù ama Israil tarihi Kurd dostlugu adina hepisini bagi§ladi.
Lubnan,dan Suriye kaçi§ sizin ortada kalmi§ kimsezlik haliydi.
Tùrk solu ila Fa§izime kar§i birle§ik cahpede kim sozùnù tutu?
Hiç bir tùrk solu.
PDK ve Barzanilere babamizin partisi diyen sizlerdiniz.
§amdan Zele,ye ta§inan YNK ve Ali askerinin yapamadigini sizler Alivi iran ve Alivi Suriye hesabina Tahran Beyrut Alivi koridoru açmak istediniz ama halen yapamadiniz.
Sizleri Kurdistanin ùçgenine ta§iyan PDK ve Barzanilerdi ama yine bildiginizi yaptiniz.
40 yildir iftira .
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+5 #1 Barzan 05-07-2019 16:48
PKK Kùrd milletine kawmi ve mezhebi dù§manlik yapan Tùrk Alivi islamcilarina kaldi ve yaziklar olsun PKK,deki Kùrdlere.
Abbas efendi 40 yillik PKK tarihine kar§i PDK,yi çikardin ama dogruyu biz Kùrdler çok iyi biliriz.
Ankara be§lisini ba§ladiklari yerden,Antep,Ma ra§,Hilwan,Sive rek,Batmanda neler yapip kaçtiginizi biliyoruz.
Ama bunu siz taktik çekilme diyorsunuz.
sol kemalistligin korkup kaçmasina bu denir.
Dostunuz tek bir Kurdistan orgùt ve partisi ezelden ta §imdiye kadar varmi?
çati§madiginiz ve oldùrmediginiz tek bir Kurdistan parti ve orgùtù varmi?
Dùn kozik sava§i dediniz bugùn Arab u§agi Salmani Farsi hendek sava§i demeniz ve hep Alivi ve Arablara millis olmaniz neyin nesi?
Nerede tutundunuz ve zaferiniz var?
§ehid ve cennet lakirdisindan Arab muhammedin hayali cennet comertliginden ba§ka vereceginiz neyiniz var?
Bunca yalan ilà Kurdistanin devletle§me hareti PDK,ye dù§manlik niye?
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It