Yorumlar   

Barzan
-12 #6 Barzan 07-01-2019 05:03
Tuncelili Alivi solcular ne zaman merhum Kurd bùyùgùmùz §ehy Saidin milli Kurd hareketi soz konusu olsa kiskancliktan dolayi Tirk magduru seyid Riza yi savunur olurlar.
Ama Ereb intikamcisi duygularla.
Tabi kiblegahlarinda katil selanikli Kemal,katil Ereb Ali,bekta§i yeniçeri katil savunuculari olarak.
Tirk sosyal fa§istleri ilà beraberkende merhum bùyùgùmùz §eyh Saide dil uzatirlar.
Sultanin sofrasinda yer bulmayan yeniçeri katilamina fetva veren yeniçeri piri Abdall gibi esas hizmetleri §ia-Alivi iran devletine u§akliktir.
Hiç kimse geçmi§leri katillik olan bekta§i Alivilerin katil selanikli Kemali ele§tiren ve yaptigi irkçi katilami lanetledigini soyleyemez.
Varmi bir Tùrkmen begta§i Alivisi yada Tunceli Alivisi katil selanikliyi ele§tirisi?
Tunceli Alivi solcular için gericilik biz Kurdlerin devlet olma mùcadelesidir.
Gùnùnùz kerbela olsun.
Alıntı | Yöneticiye raporla
simko engizek
-12 #5 simko engizek 05-01-2019 10:55
2)Tunceli ve genellikle Alevi Kürdler (dil ve din yok-Kürdüm demek moda olmuş
onlara-Kemalist lerin istediği varlık olmuşlar)bilmez fakat İslam dininde bir söz var:
“Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.” Hz. Ali
Dersimliler bilir bu sözü fakat Dersimli kalmadı!!!
Seroke ne mir Mazlum Doğan der ki:
Teslimiyet ihanet’e-berxwe dan zafere götürür!!!”


Şex Saido Piran Qadi Muhammed gibi tek başına Kürdistan’dır!! !
Alıntı | Yöneticiye raporla
simko engizek
-12 #4 simko engizek 05-01-2019 10:54
1)Şex Saido Pirano’yu saygıyla anıyorum.Selani k’de binbir alçakvari kurulmuş
Yahudi-Mason-İn giliz çakaldolu “İttihad ve Terakki” örgütün PAF takımına “Soysuz münkir Kemalizme” karşı tek başına dik duran Kürdistan evlatı ve büyüğümüzden nadir çıkan biridir.
Ermeni halkını koruyan,gerici- yobaz
mezhebi düşünen Seyyid Rıza’ya
(biz Aleviyiz)milli ve ümmet elini uzatan Atamız (şimdi hepsi Tunceli türkü olmuşlar),İslam dinini ter temiz
düşünen büyük İnsanın ve tüm şehidlerin ruhu şad olsun.
Elini uzatmadı Seyyid Riza-kendini de
darağacında buldu-önce oğlunu astılar.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-21 #3 Barzan 04-01-2019 21:00
Bu gùnkù dev§irme tc devlet gibi soyu ve sopu kari§ik nereden geldikleri nereye gidecekleri beli olmayan Osmanlinin ne nereden geldigi yurdu belli, nede sahih soylari belli.
Kendi deyimleri ilà vatanlari atlarinin nallarinin altinda olan goçebe haydut toplulugu.
Capulcu islamla cihad,fetih ve enfalci olmalaridir.
Balkan milli devrimleri ilà onleri kapandi.
Ereb devletleri ilà arkalari kapandi.
Pasaportla i§çilige geldikleri avrupada adam olacaklarina capulcu islamla film dizileri ilà cihan fetih ediyorlar.
Ne gidecekleri bir yer nede kaldiklari yerde rahat deyiller.
Islam ve haremzadeh dev§irme hali, ha birè havlama.
Kemik Erebin.
Akil Erebin.
Boynundaki tasma Erebin.
Capulcular Erebi katiller.
....... canakale ve e§me capulcu Tirk -islam ruhuna.
Kawimlere ve meddeniyetlere veba olmu§ bir din ve milliyetcilik.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-22 #2 Barzan 04-01-2019 20:16
Tirkle§en solcu ve mezhebcilerin Tirki yazan basinda nasil sinsice bu alani ele gecirdigini çok iyi biliyoruz.
Bu kesim daha dogrusu bu Tuncelilerinin kendine Kurd?
Dersime Kurdistan §ehri demekten ne kadar utandiklarini iyi biliyoruz.
Kendi Kurd kimligi yerine i§galçi Ereb yobazligi olan Alivilik ve Alivi ùmmedciligini solcu enternasyonaliz m sol sakizi lakirdisi ilà hilebàz olduklarini Kurdlùge laik olmayan kesim olduklari artik biz Kurdler tarafindan anla§ildi.
Bu Tirkle§en yobazlarin Kurd basin alanina kimler tarafindan ta§indigi ve kollandigida malumumuzdur.
Her §eyde bir Tuncelilik her§eyde bir Alivilik bunlarin gùnlùk i§i olmu§ durumda.
Kurd milli hareketlerini deyerlendirmek Tuncelili Alivi yobazlarin i§i deyildir.
Kerbeladaki Katil Erebe yas tutan yobazlarin yeri Iran,Irak,Suriy e Alivi devletleri ve ha§di §abi millis saflaridir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-20 #1 Barzan 04-01-2019 20:00
Mehmet Bayrak Kurdistan milli hareketlerini belgelere ve gorgù taniklarina ula§arak yazan bir Kurdistan tarihcimizdir.
Kurd milli hareketinin siyasi iradesinin bicimlendigi orgùtleri,§ehir leri ve §ahislarin adil bir §ekilde vermeli.
Daglidan siyasi lider çikmaz.
O donem Kurd milli hareketini siyasi merkezleri Diyarbakir,Bitlis,Mu§,Bingoldùr.
Her §eyi Dersime ,Tunceliye ve Alivilere mal etmek solcu mezhebci hastalik olsa gerek.
Bu yapanin sayin Mehmet Bayrak olmadigini kesin.
Cemil pa§azdehlerin askelik sanatini içra etmesi ilà pa§a deyildir.
Osmanlinin ve tc nin has adamlari olduklari için oyle deniliyor.
Mir Bedirhan Kurd Miri ve milli iradesinin bir temsiliydi.
Ama Osmanli sarayinda af diliyen itirafci oldugu için sùrgùnde pa§a olmu§tur.
Pa§azadelerde Osmanli mùslùman kadin ve çocuk talaninda insan tacirleridirler.
Mehmed Uzun kitablarinda bunu gormek mùmkùndùr.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It