Yorumlar   

Barzan
0 #4 Barzan 27-10-2018 14:08
Goman,Cabahcur, Bingol,Palo Kurdistan tarihi boyunca Kurdistani mùminlik ve Kurd devletler cografyasi olmu§tur.
Bùyùk Kurd devlet adamlari ve akili siyasetciler ve kùltùr merkezi Kurdistanin bu cografyasidir.
1950 li yillaridan sonra Dersimli olarak sùrgùn gidenler Tuncelili olarak geri gelenler bu cografyanin Kurd vatansavereleri ni ve Kurdistani siyasetine kar§i durarak,bazende §iddet kullanarak tasfiye edip i§levsiz kilmak olmu§tur.
Idris-i bitlisiyi kotoleyenler §ia ve hacli iti katil Hasan Sabahi goklere çikarmi§,Sultan Selhattine dil uzatanlar Mahmud Berzenci ve Barzanilere dil uzatanlarda ayni kemalist tirkcù kesim olmu§tur.
TKDP sekreteri SAID Elçiyi oldùrenler yine bu okumu§ kemalist takimidir.
Biz Kurdlere yahudi,sunni,il kel milliyetci,aga, bey diyen yine bunlardir.
E§me tabutuna hamal olanlar,Kobani Kurd zaferini agzina almayan riyakàr vatan xainleri ayni kesimdir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #3 Barzan 22-10-2018 19:49
Heja Seyda.
Dilerim ortadogu inanclar tarihini okursunuz.
çùnkù kanatli uçan adamin lafizi oldugu denilen ayedler,ortadog u inanclarinin derlenmesidir.
Hindistanin mubarek inegi,Fersiyani n altun camusu,Babilin bogasi,Ninovani n kanatli okùzù,misirin nil inegi Muhammedin sonradan yazilmi§ kitabinda Bakkara (inek) ayedi olmu§.
Tevratin Davut un siyon yildizi Muhmmedin kitabinda çogul eki eklenrek Ereblere kawmi necm (ùstùn yildizlar) kawmi olmu§.
Tabi anneleri ay tanricasi Sin babalarida gùne§ tanrisi §ama§ (gùne§)
Bizim gùne§ oglu kawmi hikayesi gibi.
Yani Cudi dagindaki ilk gùne§ bizim içindi ve biz Kurdler gùne§ ilà olan uyum ve birlikteligimiz den dolayi gùne§e ve gùne§in çocugu birlikteligine HEVAT deriz.
Kurdi lehcede gùne§ HEVAT tir.
Roj çocuklarina duyrulur.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #2 Barzan 22-10-2018 19:14
Biz insanlar 21. yùzyilin demokratik yasalarini dahi yetersiz ve ele§tiri konusu yaparken,6 yùzyilin çorak çolden gelen yeteneksiz ve ùretici akildan yoksun istilaci barabar islami 21 yùzyilda savunmamiz akil i§i deyildir.
Evinizedeki mutfaginiza ve gùnlùk ya§am malzemelerinizd e tek bir Erebi ùretim varmidir.
Evinizdeki Kur,an dahi matbada basilmi§tir.
Islami Tirkler bozmadi.Islam barbar Tirklere uygun bir dindi.
Vatanlarinda oturmayan,imar ve ùretimle ugra§mayan aç ve goçebe barbarlika uygun bir dindir.
Yani Turkey(hindi) deveye bindi olmu§.
Deveden dù§en Ereb.
Binen Tirk.
Ba§kasinin dinini yasaklayan ùlkesini i§gal eden malini ve canini talan eden islam Muhammed ilà Alinin dini oldugu gibi I§ID ve Ha§di §abi e§kiylarinin ya§am ilkeleridir.
Zaten buna peygamber sùnneti ve imam sùnneti diyorlar.
Ayrica Muhammed ve Ali oldugu gibi halifelerin tùmù sùnnetsizdir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #1 Barzan 22-10-2018 18:58
Danimarkalilar ve isveçliler atalari olan talanci ve gezgin katil Vikinglerin barbarligi ve yikiciligi ilà ovùnmùyor.
Islamin peygamberi Muhammed yada imami Ali veya Halife Omer ilà aklanmaz.
Islam gibi talanci ve yikici Mogollarin ba§inda Cengizhan yada oglu Hùlgahanla açiklanamaz.
Bunlarda liderlik,talanc ilik,katilik bir istilaci barbar bùtùnlùktùr.
Avrupanin fa§izimi,Ispany a,italya ve Alman imparatorluk ruyasiydi
Ortadogu fa§izimi sunni tirk,§ia iran,Alivi Ereb imparatorluk hayalidir.
Tùm gerici ve yobaz katil gurublar bu §eytan ùçgeni içinde hareket ediyor.
Biz Kurdler,israil, ABD bu saldirgan §eytani islam ùçgenini kirmak istiyoruz.
Bu §er odaklarinin yaninda yer almak Kurd vatanseverligi deyildir.
Islam çol haydutlarinin 6 yùzyildaki barbarlik kaideleridir.
Kuranin tùmù Ereb kawimler için O gùnkù harami birligi için soylenmi§tir.
Bu onlarin tarihi ve saldirganligi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It