Yorumlar   

Barzan
+3 #3 Barzan 21-10-2018 13:31
1966 yilinda Kurdistan devrimine ixanet eden mendebur xain ibrahim Ehmedin çocuklari ve torunlarida tipki kendisi gibi Ereblere u§aklik yapiyor.
1966 yiilindan 1970 yilina kadar bu xainlerin evleri Ereb efendilerinin karakolu olmu§tu.
§imdiki evleri §ia Iran casuslarinin ve Alivi Ereblerin karakolu oldu.
Kurdistan krali Mahmud Berzencinin §ehrini §ia iran ve Alivi Ereblere esir §ehir yapan Ibrahim Ehmed xainin sùlalesidir.
Brakujinin devam etmesi için ingilterede bulunan Ibrahim Ehmed sùrekli PKK tv kanalarina çikmasi Ereblere kopekligindendi.
Ibrahim Ehmed nasil irak ve Kurdistanda yùz bulmadiysa bu xain çocuk ve torunlarida yùz bulmayacak.
çùnkù xain kiymetsizdir.
Berhem Salih denilen Ereb u§aginin bagimsizlik programini nasil Kurd katili Maliki canisine ihbar ettigi Kurd basinina dù§tù.
Talabaniler iktidari bir ba§ka xaine verdi.
çùnkù yetenek ve cùrete sahib deyiller.
Hele o suratlari.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #2 Barzan 21-10-2018 10:59
Kurdistan Sùleymanye §ehri uzun zamandandir iran §ia millisleri,Ereb Alivi millisleri,her tùrlù istikbarat orgùtlerinin ko§e tutugu bir Kurdistan §ehri.
Bu §ia ve Alivi çete devletlerinin her yerde karakollari var.
Gecen hafta Celal Talabanin oglunun evinden Kurd asayi§ gùcleri tutuklu bir Kurd vatanseverini kurtardi.
Kassim Sùleymani bu §ehirde xain Talabanilerle gùnlùk Kurd u Kurdistan dù§manligi faliyetlerini ajan agi ilà
yapiyorlar.
Gecmi§te Iran ordusunu Kurdistana getiren ve Halepce katilamaina sebeb yine bu ailedir.
§amdan ta Tahrana olan bu hat ùzerinde egemenlik isteyen Iran katil Alivi devletidir.
Iran §ahindan Iran Mollarina,geriy e gidersek Hassan Sabah Katillerinden Haclilara kadar Iranin imparatorluk emmelleri hep Kurdistan ùzerinden olmu§tur.
Xainler Kurdlùklerini ùmmedcilik ve enternasyonaliz im ùzerinden inkar ederken dù§manlarimiza" halklar karde§tir" diyorlar
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #1 Barzan 21-10-2018 10:44
Refarandum Kurdistan bagimsizliginin en demokratik hazirlik haliydi.
Birle§mi§ milletlerin kabul ettigi bagimsizlik refarandum yontemidir.
Biz Kurdlerin ulusal savunma ve diplomasisi yeterli olmadi.
Ama i§galçi devletlerin yaninda yer almak §erefsizligi Kurdistanda 1966 yilinda oldugu gibi yine ayni aile ve cevreden oldu.
Berhem Salih ihanet bohcasinin en koto
yamasidir.
Secimle halkin tercihi PDK olurken kalk kendini Ereblere sectir.
ùstelik YNK,li dahi deyildir.
Bùtùnlùgù olmayan bir ixanet §ebekesi.
1966 xain Ibrahim Ehmed tarafindan yeti§tirilmi§ bir xain torun.
Kanimca Ereblerde boylesi hizmetkàr xain adama §a§ip kalmi§tir.
Iran §ia-Alivi fa§istlerinin Ereb Alivi yobazlara armagani.
Berhem Salihin Kurdlugù AKP,li Mehmet Metinerin ve Orhan Mir oglunun xainligi ve hayirsizligidir.
ùstelik bu xain adamin ozbek kokenli eski i§galçi artigi oldugu soyleniyor.
I§te PDK ve BARZANI asaleti.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It