Yorumlar   

Barzan
0 #6 Barzan 09-05-2018 20:14
Ali Osman devleti denilen Osmanli devletinin katil ordusu §aman begta§i Yeniceri ordu kurumudur.
Kanli zùlfikàra sevdali §ergile olanlar kendilerine evladi Kèrbèla (hùsùmet belasi) diyen intikamci mezhebcilerdir.
Sivas,Erzincan ve Mutki bùyùk toplama kamplarindaki mazlum Ermeniler sùrgùne gonderilmeden bu bolgelerde oldùrùldùler
Soy u §oplarini Kèrbeladaki kayib çocuk Zeynel Abdine baglayanlar kendilerine evladi kèrbèla diyen §a§kinlardir.
Osmanli capulcu sava§ina ba§lamadimi Begta§i-Alivile rin kazan kaldiran ve devleten bah§is istiyen zorba askeri bir kurum oldugunu bilmeyenmi var.
Acaba Tuncelide kaç kilise ve Ermeni var?
PKK basini ve gazetecileri mezhebcilik ve Kurd u Kurdistan dù§manligi Yapiyor.
Ermeni komutanini kurtaran Mustafa Brzani deyilmi?
Hoybun Kurd orgùtùErmeni Ta§nak orgùtù ilà anla§ma yapmadimi?
§ia.Alivi Iran adina mezhebci fitne yapanlar bolùcùlùk yapmayiniz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #5 Barzan 09-05-2018 19:54
Deyerli Celebi.§ia-Aliv i hilali ucundaki iki ùlke,Iran ve Suriyedir.
Iran Alivi ve kendine bagli yobaz sunni orgùtler kurarken.
Suriye anti ABD cehpesindeki sol orgùtleri finase edip kendine baglar.
Bu orgùtlerin Kurd u Kurdistan agiz birligi bu gercektendir.
Hizbullahi kurdular bazi kominist orgùtlerin Alivi liderleri millitanlarini irana teslim edip Fransaya kactilar.
TC ise ittirafcilarla orgùtù ele gecirdi ve kullandi.
PKK kendini iran,irak ve suriyenin askeri yapti.
Tabi Kurd u Kurdistan dù§mani Ha§di §abi,hizbullah ve Emel bunlarin karde§i.
Ama TC Abdullah ilà HDP kurdu.
Evet Abdullah oçalan "avrupadaki Ermeni diasporasi Kurd diplomasisi cozùm sùrecini baltaliyor"diyi nce Bese Hozatinin konu§masindan sonra deyerli Kurd diplomati Fidan ilà iki arkada§i Pariste oldùrùlmesi tesadùf deyildir.
Turkiyeci HDP Alivi PKK,ye kar§i derinden bir kavgasi var.
Bakma bunlarin Apo,Apo demesine.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
celebi
+2 #4 celebi 09-05-2018 09:37
sorulara muhattap olan kitanin yazari adil bir konusma yapmis, soruyu soran sanirsam Alevi biri ve israrla Yazarin agzindan musluman olan kurdlere karsi ters bir soz soylemesi icin sorular sormus, ancak yazar roportaji yapanin tuzagina dusmeyecek kadar akilli,yuzlerce ve yil birlikte yasamis Ermeni ve Kurdlerin türklerin ingiliz ve almanlarin destegi ile sahneye cikmasi ile dusmanlasmalari tarihcilerin toplanip tespit yapmasi gereken bir konudur. Kurdlerin ermenilere karsi bir dusmanligi olmadigini iyi biliyorum, ancak cahil ve türk isbirlikcisi karekterlerin cahil Kurdleri orgutlemesi ile ortaya cikan bir vaka var. soykirimi yapan türkler, ama Kurdler yapmis gibi bir hava estirilmeye calisiliyor. bu Kurdler icinde devletin islamcilari ve Apocular cephesinde var olduklari aşikar. Aponun birkacyil once ABD ve avrupanin ermeni soykirimini gundeme almasina dair aciklamsi olmustu, Aponun kendiside bir Ermeni ve Yahudi dusmanidir, efendisi türkler ne dese aynisini yapmaya hazir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #3 Barzan 07-05-2018 15:47
Kurdistanda pa§alik ùnvani ilà anilan aile yada a§iret reisleri ya Osmanilin hizmetkàrlari yada ixanetci itirafcilardir.
Merhum Mihemed Uzun Hawara Dijle romaninda pa§a ailelerin nasil hiristiyan kadinlarin kole ticareti yapan alçaklar oldugunu yazmi§tir.
Osmanli ve Erebi islamin olmadigi bolgelerde Kurd milleti diyer inanctan olan halklarla karde§çe Kurdistan halklari olarak ya§ami§tir.
Tuncelili Alivi olan PKK,li Dr Baran zorunlu askerlik ve zorunlu vergi ilà Kurdistanda ne tahribatlara ve hiristiyanlarin Hakkari bolgesinden goç etmesine sebeb olan biridir.
Hakkari,Mardin ve Barzan bolgelerinde milli Kurd bilinci Barzaniler ve Rojeva Kurdistana giden merhum vatansever bùyùklerimizden dolayi halende hiristiyan halklar ve ibadet ozgùrlùkleri ilà mevcutturlar.
Dini ve mezhebi yobazligin oldugu yerde dini katilamlar olur.
Dersim (bolge) wan,daki Ermeni katilamalari en iyi ornektir.
Suclu Sunni-Alivi islamdir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #2 Barzan 07-05-2018 15:27
Osmanlinin katilamci ordusu Yeniceri askeridir.
Tamami capulcu §aman geleneginden gelen Begta§i-Alivilerdir.
Karadenizden çikarilan Ermeni ve hiristiyan halklar Sivas,Erzincan ve Mutki bùyùk toplama kamplarinda katl edilmi§lerdir.
Bu bùyùk merkezi toplanma kamplarindan kimse sùrgùne tutulmu§ deyil.
Tùmù imha edilmi§.
Hakkari,Mardin ve Barzan bolgelerinde biz Kurdler tarafindan bùyùk olçùde korunmu§lardir.
Yeniceri Begta§i-Alivi yenceri ocagi Ereb Ali,nin zùlfikàrindan dolayi silah olarak Pala kullanan katil bir askeri kurumdur.
Mezhebciler kendi suclarini hamidiye alaylari ùzerinden biz Kurdlerin ùstùne atmasi namerdliktir.
Irkci katillerin siyasi temsilcileri balkan dev§irmeleridir.
Balkanlarda islam mezheb olarak anadolu begta§i-Alivili ginin farkli bir versoyundur.
Ulusal kimligini mezhebcilik ùzerinden inkar edip kendi suclarini sunniligin ve biz Kurdlerin ùzerine atmak ahlaki deyildir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #1 Barzan 06-05-2018 10:31
Ermeni yazar gazetecinin §ehirci duygularini tatmin etmi§.
Ermeni katilami ùmmedcilikten irkci ulusculuga Almanlarin yardimi ilà evrilen mùslùman Osmanli devleti ve mùslùman ùmmedi tarafindan yapilan bir sunni ve Alivi islam katilamidir.
Ermeni halkinin katilam için tolatildigi bùyùk kamplarin,biri sivas,biri Mutki diyeri Erzurumdur.
Ermeni ulusculugu bu çografyadadir.
Sava§ bu cografyadadir.
Katilam bu cografyadadir.
Ruslar Osmanli-Rus (1893) sava§inin intikamini bu cografyada almak istiyor.
Seyid Riza ve Saidi Nursi bu cografyada Ali-Osman devletinin yaninda Ermeni ulusuna kar§i sava§iyor.
Seranser kuzey
Kurdistanda Ermeniler biz Kurdlerin gelinidir.
Peki bu gelinlerin babalari ve dayilari,amacal ari yani erkekler nerede?
Sivas,Erzurum ve Mutki bùyùk toplama kaplarinda yollar surgùn yollarina ula§miyor.
Yani olùmùn son duragi.
Ermeni yazar dùrùst konu§muyor.
Ben kendisi ilà tarti§maya hazirim.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It