Yorumlar   

Barzan
+2 #3 Barzan 17-09-2017 11:27
PKK,daha onceden ba§urè Kurdistanda sava§ hùkùmeti ve Kurdistanda secime katilan legal partiler kurdu ve ba§uri karde§lerimiz buna demokrasi geregi kabul etti.
Sava§ hùkùmeti dù§mancaydi.Ama legal parti bir haktir.
Aynisini Rojeva Kurdistanda PYD-PKK kabul etmiyor.Buna demokrasi denilmez.Parti diktatorlùgù denir.
Kominizim,fa§izim ve islamda olan baski sistemidir.
PKK hayalperest idelojik saplantilarla ortadogu ve dùnyayi kurtarmak soylemlerinden vàz etmeli.
Dùnya mùlkù milletler arasinda tapuludur.Biz Kurdlerin mùlkùnù Kurdistani gaspci devletlerden kurtarmak mùlkiyet sorunu ve ozgùrlùgùdùr.
PKK yoneticileri az ve oz birden fazla soruya muhatab olmak için konu§malidir.
Bir soru ilà 20 soruda kendine sorup konu§mak siyaset akli deyildir.
Kurd ulusunun resimyeti ve kimligi Kurdistan devletidir.Demo krasi o devletin tanimidir.Ben demokratim demekle olmaz.
Uslub ve gùleryùz insanin aynasidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #2 Barzan 17-09-2017 11:11
Ba§urè Kurdistanin federasyonuna §imdi ise bagimsizligina kar§i olanlar ayni i§galçi zihniyettir.
Dùn sosyalist Saddam,bugùnse irani Alivi-§ia devletidir.
Yakinda Iran millisleri olan hizbi §abi ilà Irak Alivi ordusu arasinda iktidar sava§i ba§lar.
Bu birlikleri Tirklerin AKP,si ilà Fetbàz Fetullah taktik birligidir.
Ba§urè Kurdistanda biz Kurdlerle olan farkli milliyetler ve demokrasiden yana inanclar gurublari oldugu gibi ayni durum Rojeva Kurdistanda mevcut durumdur.
Suriye Ereb devleti Irak Ereb devletinden farkli olmayacak.
Biz Kurdlerin ba§urdaki durumu yarin Rojevadaki durumudur.
Kurdistan bagimsizligi parcali durumdan ili§kili bir bagimsiz Kurdistan birlik siyaseti biz Kurdlerin ulusal zaruretidir.
i§galcilerin korkusu, Akdeniz ùzeri dunya pazarina açilmak istiyen Kurdistan ulusunun arzusuna engel olmaktir.
Bize kapi kapatmakla tehdit edenler bilmeli Kapinin iki yùzù vardir.Girilir ve çikilir.ùstelik ticaret kapisidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+7 #1 Barzan 17-09-2017 10:58
Brèz Riza Altun,un dedikleri iyi bir gozlem ve tespittir.
PKK merkezinde boyle dù§ùnenin olmasi Kurd ulusunun hayrina ve gelecegine iyi i§arettir.
Islami capulcularinin istila hareketine canini siper eden Kurd ulusunun evladlaridir.
Biz Kurdlere vefa borclari olan devletlerin tutumu biz Kurdleri mutlu etmiyor.
Erebin sozùne ve senedine gùvenilmez.Aton yahudilerle islami Ereblerin Mekke gùne§ tapinaginin ortak kullanma senedi olan Mekke senedi en iyi Ereb riyakàrligidir.
Muhammedin torunlarinidan birini zehirleyen diyerini oldùrenler ayni kawmin sunnetidir.Onla r buna islami kaan davasinin taktigi diyorlar.
Tek kitabli ve okumadiklari kitaba inanan Ereblere gùvenilmez.
Sunni Erebin ve Alivi Erebin bari§i olmaz.Biz Kurdler bu sava§ delisi ahmaklara birlik harci olmamaiz mùmkùn deyil.
Bu vah§iler bari§ elcisi deyil kendine kole asker ariyorlar.
Islam demokrasi ilà yenilmedikce bari§ olmaz.
Kurdistanda bari§ ve birlik.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It