Yorumlar   

Barzan
0 #6 Barzan 15-05-2020 12:33
Bilenlerden biri bana sion nedir,siyonizim nedir tarifini yapsin.
Ama Rezil islamin yada fa§istlerin tarifi olmasin.
Evet siyonizim ne zaman siyaset sahnesine çikti? ve neyi ba§ardi?
Buyrun bilenler.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Roger
0 #5 Roger 14-05-2020 07:34
Bence konu siyonizm deǧil. Gündem kurdlerin, kendi ana yurtlariyla alakalidir. Bû açidan: kurdlerin kurtuluş mevzusu daîma hatali bîr minver üzerinden konu ediliyor. " ozerklik istendî, aslinda Ataturk Boyle deǧildir, kürtler turkiyeyi seviyor, tarihte hep birlik olunmuş" gibi soylemlerin çoǧunluǧu gayri ihtiyari soyleniyor. Turk devlet yapisi ve onun idarecilerini çocuk yeri e koymanin manasi yoktur. Kurdler bu hususta bilhassa kendilerini kandiriyorlar. Şoyle Düşünelim, eǧer kurdlerde siyaset, ekonomîk ve askeri kuvvet olmuş olsaydi veya olsa, hîç kimsenin boylesi deǧerlendirmele r yapacaǧini zanetmem. Bû durum da, meseleyi doǧru ele alip çozümü koklü aramak gerekir. Doǧru olan, kurd yurdunun, türklerin sultasindaki en aǧir îşgal ve zülümden kurtarilmasidir . Bunun dişindaki yaklaşimlar yamalamadir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-1 #4 Barzan 10-05-2020 09:30
Ingilizler osmanliya kar§i olan milletlerin bagimsizlik istemine yardimci oldu.
Bundan pay alamayanllar biz Kùrdler,Ermenil er ve Israil ulusu oldu.
Siyonizim ingilizlere ramen israil ulusunun milli kurtulu§ sava§ini ba§armi§tir.
Ama ingilizler çol sùrgùnù Ha§imi Alivi ailesine kismen Israil topraklari ùstùnde ùrdùn devleti kurmu§tur.
Fas,ta Arab ha§imi Alivi ailesini Berberi vatannda somùrgeci yabanci kralyet bir gùç olmalarini desteklemi§.
çolden getirdigi ha§imi Alivi Arab ailesini once Suriye sonrada Irakta Kral yapmi§tir.
Israil ulusal kurtulu§u zaferi israil ulusunun ozverisi ve vatanseverligi ilà kazanmi§tir.
Sion Uri§elimin eski ismidir.
Davudun koruyucu kalkanidir.
Zuhal yildizinin israil kralik asasina yol gosterici golgedir.
Tùrk islamcilik ilà Israil ulusunun ulusal siyasetini karalamak iyi deyildir.
Sion 1948 yilinda israil devletinin ilani ilà rolù demokraik israil olmu§.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Simko Engizek
+2 #3 Simko Engizek 09-05-2020 19:54
Ermenileri katlettik-Rumla rı sürdük-Kürdlerd en kimse bahsetmiyor."


İsmet İnönü

İttihad ve Terakki ve
Cumhuriyet Hahambaşı Partisi

İngiliz-Siyonis t çetesi
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #2 Barzan 09-05-2020 19:42
Israil ulusu siyon idelojisi ilà ulusal kurtulu§ sava§i verdi ve devletle§ti.
Israil devletini me§ru gormeyen terorist i§galci Arab orgùtlerine ramen Israil devleti ilk okuldan ùniversiteye kadar Arabi egitim.
kawmi kimliklerini,di ni kimliklerini secme ve secilme ilà siyasi Arab partilerine yasal vatanda§lik ve kawmi haklarini kabul edip Arab sorunu çozdù.
Brèz komutan Mirad Karayilan tùrk devletine"engel biz isek biz gelmiyoruz halkimizin vatanda§lik ve milli kimliklerini yeterki taniyin demesi biz Kùrdlerin samimiyetidir.
Selanikli zamaninda PKK yoktu.
Tùrk devletini gasp eden AKP kendi saflarindaki Kùrdler ilà Kùrd milletinin haklarini tanisin.
Bu tùr yazilar yeni dalavere yazilari.
Durup durdup kemalist suçlari temizleme ilà Kùrd milli dù§ùncesini ve hareketini engelemek.
Verecektik ama falanca rahat durmadi.
Bu tùrk yalanlar Tùrkùn ek§imiz yalanlari.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #1 Barzan 09-05-2020 19:27
Kimse biz Kùrdlere ozerklik sozù vermedi.
Hoybun,Ta§nak,H incak ve Ittiat teraki çok uluslu Osmanli devleti sonrasi federal bir devlet savunmada dirsek temasi oldu.
Alman ulusculugunu ornek alan yenik osmanli subaylari tek ulus,tek dil ve tek bayrakcilik ilà irkci bir devletcilik yaptilar.
Ayrica Hoybun,Ta§nak,H incak ozerkligi kabul etmeye zorunlu deyillerdi.
Almanci subaylarin Alman proje ve katilam planlari ilà Osmanli milliyetlerine katilam yaptilar.
Birakin bu katileri tatli gostermeye.
Amaçiniz katilamci osmanli subaylarini aklamak ve bizi kemalist Tùrkcùlùge çekmek.
Sanki Tùrkler verdide biz almadik.
Kùrdi konu§maya para cezasi verenlerin ozerkligi kabul etmesi mùmkùn deyil.
Yeni dev§irme tùrk dalaveresi imrali telefonu ilà piyasaya sùrùlùyor.
Bu iki ayakli masaya biz Kùrdleri ùçùncù ayak yapma dalaveresi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It