Yorumlar   

Barzan
+1 #1 Barzan 11-04-2019 17:04
Meddeni ve demokratik ùlkeler bu meddeniyet ve demokrasi dù§mani islami çete rejimlerine kar§i Kurdistan ve Turkiye halklarinin yaninda olmali.
Bu alçak islami çete devletlerinin hayat damarlari meddeni ve demokratik dùnya ilà imzaladiklari ekonomik anla§malardir.
Islami çete rejimlerinin hukuksuzluguna demokratik ùlkeler kayitsiz kalmamali.
Bu çete rejimler demokrasi diyip §eriatci cag di§i insan ve devlet in§a etmek için bu taktigi yapiyorlar.
Demokratik ùlkeler dini rejimlere ya§am hakki tanimamali ve yasaklamali.
Kilisenin siyasi iktidardan uzakla§tirildig i gibi islam devlet ve rejim yonetimi yasaklanmali.
Kominizim,Fa§izim,islam §er odaklari §eytan ùcgenidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It