Yorumlar   

Barzan
+1 #1 Barzan 11-02-2019 17:59
PKK Rusya ve Alivi Iran,Suriye,Ira k cehpesindedir.
Ba§urè Kurdistanda Iran millis gùçùdùr.
Rojeva Kurdistanda buna hazirdir.
Rojhilat Kurdistanda yùzlerce Kurd evladini Alivi devletinin daragaçlarina teslim etti.
Ruslarin konsolosu dùnyanin gozo onùnde infaz edildi sesini etmedi.
Uçaklarini Tirkler dù§ùrdù sesini etmedi.
Kurd dù§ùnce adami brèz Ibrahim Halil Baran Ruslar için:"Dara dù§ùnce karilarini satarlar"demi§ti.
Dogru soze ne demeli.
Ruslar tek partici ve liderci.
PKK tek partici ve liderci.
Suriye tek partici ve liderci.
Tirler tek partici ve liderci.
Iran tek partici ve liderci.
Ortadogu milletlerinin dù§mani,fa§istl er,koministler, Alivi ve sunni islam yobazlaridir.
Hepisinin ortak ozeligi ABD,Israil ve Kurd dù§manligidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It