Yorumlar   

Barzan
+1 #12 Barzan 10-12-2017 13:24
Tuncelili solcular kendilerini bilmedikleri Kurd Alewi,ligi yerine Ereb Aliviligi kimligini rewa gorùrler.
Biz Kurdlere Emevi islamcilari derler yada sunni katil tirkler yerine bizi suclarlar.
Ne diyelim?
çocuklar hikayesiz uyumaz.
Bùyùkler dinsiz ya§amaz.
Bana gore Ali,nin kaanli zùlfikàri ila Ebu Sufyan,in (kiliclarin babasi) biz Kurdlerin boynunu kesti.
ùstelik dinimiz,kitabim iz ve hikayeci peygamberimiz olmasina ramen.
merhum Seyid Riza ve Said Nursi Osmanli saflarinda Ermeni ve Ruslara kar§i sava§tilar.
Akubetleri mezarsiz bir kayib oldu.Tirklerin onlara verdigi pa§alik ùnvani.
Abdullah,ta pa§alik istemi§ti.§imdi imralida kayib.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #11 Barzan 10-12-2017 11:49
Sultan Selhattin ve Komutan §erko i§galci Fransiz,ingiliz hacli i§galcilere kar§i sava§irken Misir dahil hemen hemen tùm Erebler Hacli saflarindaydilar.
Dùrzùler hariç.
Bu hacli kopekligi memlukilerin Napolyon hesabina avrupada katilik ve gùnùmùzde ingiliz ve Fransizlarla beraber biz Kurdlerin vatanina i§galci olmaktir.
Dun Sultan Selhattine kar§i olan xainler bugùn Kurdistanin bagimsizligina kar§i olan xainlerin kok uzantilaridirla r.4 çete devletinin ve uzantilarinin yaptigi propaganda,Emev i islamidir.
Emevilerde Sultan Selhatinne kar§i deyilmiydi?
Ereb Emevi halifesi alcak"Ereb kawmi necm kawmidir"dir.(y ildizlar kawmi yùksek irk manasinda) diyip Sultan Selahatini ilà kendi arasina perde cekmesi ve zehirleme te§ebusù Erebin xainligidir.
Emeviler kadar barbar ve ilkel olan zùlfikàrin sahibi katil deyilmi.
Zùlfikar hikayeleri katilik ve vahset deyilmidir?
Sana hurmet KURD sultani SELHATTIN.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #10 Barzan 10-12-2017 11:33
Brèz Roni.Mustafa Pekoz tahmin ettiginiz gibi.ùstelik Kominist bir orgùt yoneticiligi yapmi§.
Sultan Selhattin tabiri caiz ise halklarin ve inanclarin Sultaniydi.
Komutan §erko yine oyle.
Ereb Muhammed ruyasinda Yeru§elime ati ilà ucup gittigini gormù§.
komutan §erko ve Sultan Selhattin sava§arak Orayi i§galcilerin elinden ozgùrlùge kavu§turdu.Harr anli Ibrahimin mezari orada.
O zaman Yeru§elim bizimdir.
Alivi devletlerinin hilebàz bir propagandasi vardir.solcular in agzinda çermik sakizi.
Emevi islami diye bilinmez bir islam.
Birde Fatimi Ereb devletinin kopekligini yapan suikastci Hasan Sabahi Alamut canileri.
Iki defa Fatimiler adina sultan Selhhatine suikast yaparlar.
Bunlarin tùmù Hacli isgalciler hesabina Kurd Sultan Selahattini karalarlar tabi Iran §ia-Alivi çinayetkarlarin a kar§i ittifak yapan Idris-i Bedlisi,yide karalayarak Kurdleri ondersiz ve tarihsiz birakmak için.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Kurdi
0 #9 Kurdi 10-12-2017 09:23
Sevgili yazar da ayne hataya girmis.

Incil ve Tavratada yazilim eksikleri ilr Yahudileri pers kirali kurtardi deniliyor.

Kurdlerin Medlerden sonra kendilerini hicbirzaman anlatamadiklari iledir.

Yahudileti assurlardan kurtaran Med imparatorudur. Sonra Med imparatorun torunu (anne si Medli Babasi Persli) ayne yolu izleyerek yahudileri babylonlarda kurtardilar.

Bundan 10 sene once 3500 kurd ile yuzlerce sene avrupa ve amerikada yasayan yahudileti GEN leri karsilastirilmi sti. %90 i akraba olanagi idi.

Buda yahudiler daha ortadogudan surulmeden Medler ile olan evlilikridir.

Bugun israelde yasayan ama donemde afrika ve degisik oryadoguya goc edenler ilede GEN arastirmalinda cok az bir akrabalik yakinlik cikoy.

Jarusalemden zorla avrupa ve degisik amerikan bolgelerine kacan yahudiler Med kurdler ile evliliklerindendir.

Babylonlarin denetiminde olanlar ozaman afrika ve ortadoguda kalmislardi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Roni
+1 #8 Roni 10-12-2017 01:19
Yazıda tek bir kere Selahattin Eyyübinin adının geçmemesi yazının ve yazarın objektifliğine gölge düşürüyor. Yaza ile ilgili zerre kadar bilgim yok ama Alevi inancına mensup olup Selahattin Eyyubiallarjisi var sanırım. Yazık Kürtlerin kendi değerlerini görmeme ve sahiplenmeme sine bir trajik örnektır bu yazı.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #7 Barzan 09-12-2017 22:20
TC,de universiteleri kuranlar Fa§ist Almanyadan gelen Yahudilerdir.Yo ksa §imdi Tirkiye denilen ùlke Iran,dan yada bir Ereb ùlkesinden farksizdi.
Islamin beyinsiz ruhban sinif te§kilati olan diyanet,seyh,pi r,hoca,mùezin,i lahyetci,turbe i§letmecileri,c ennet pezevenkleri ve kendilerine okumu§ diyen ahmaklarinin tamami bilime ve israile kar§i olmalari bundandir.
Yaratici akil diyince israil ve yahudi olmayan ne var.Dinsiz Israili dahi bùyùk siyasi liderler ve bilim insanlari dahilerdir.
Zirto Taib cumhurba§kani lakin universite diplomasi sahte.
Universite arkada§i tek bir ki§i yok.imam hatibten gelen ve sakali bir yobaz olan Afgan Rabbaninin mùridi.
Israil ve yahudi dù§manligi egitimsiz cahil olmasindan kaynakli hastalikli bir ruh hali cani adam.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #6 Barzan 09-12-2017 22:04
Fa§istler,komin istler ve mùslùmanlar siyonizim denilince bilinmez ve tarif edemedikleri bir ofkeye kapilirlar.
1988 yillari olsa gerek TKP-ML cizgisine yakin bir dergide ( Partizan dergisi olabilir) yine TIKKO tutsaklarindan bir arkada§;siyoniz imin Israilogullarin in vatanseverlik ve devlet kurma oldugunu yazmi§ti.
Bencede oyledir.
Mustafa Pekoz bunu bilmesi gerekli.Zaten Israil ve Filistin çok eski bir tanim.Ama filistin derken islam istilasi ilà gelen iskan edilmi§ i§galci Erebler deyil.
Yunan adalarindan gelip sahil §ehirinde koloniler kuran adali yunan ve Giritlerdir.
Zaten Ereblerin filistin ve Israile gelmesi istilaci islamla oluyor.
Daha sonrada Tatar,mogol,osm anli istilacilari.
Tarih boyunca Kurd -Israil dù§manlarimiz ortaktir.Kurd,i srail,ABD birligi,
Yalcin Kucikin korkusu,istilac i islam devlet korkusudur.Impa ratorluk ruyalarina i§emektir.
gùclù olan kazanacak.Kanun bu.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ciyayi
0 #5 Ciyayi 09-12-2017 12:37
Tek sunu Söyle yim TC: Hükümeti ve Cumurbaskani. Kudus Konusunda.Kendi n Eline Suni bir Kart Olarak Almak istiyor. ABD ve Israile Karsi. Bu Karti yarin ABD ve Israile Diycek ki Ben Kudusu Israil in Baskenti Olarak taniyorum Sizde Kurdlere Olan Iliskisini Kes Ve ben Onlara saldirdigin An Bana Göz Kirp Diyecektir.Bask a Lami Cimi Yoktur. Biz TC: iyi tahlil Etgimiz Icin Bunu Deha bastan Cözmüsümdür.Ben Bir Kürd Köylüsüyum. Bizim Siyasi Partiler ve aydinlar Deha Bunu Biliyorsan sa? demeki Beyninde Bir Hastaligi Oldugunu Düsünüyorum. Kudus Hakinda Bir sey Söylesim. Kudus tarihte Yahudilerin Yerlesim yerdir ve Merkezidir. nerde ise 2500 Yila varan Surekli Yahudilerin Ordan Bitirmek icin Cesidli Gücler yahudileri Sürgüne katliamlara ugratmistir.Ama Baska halklara yasadiginida Unutmamak gereklidir. Nasil kerkük Kurdistani Bir sehirse ve baska Azinliklara yasiyorsa . Kuduste Aynisini yahudiler icinde Öyledir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #4 Barzan 09-12-2017 11:31
Israil ve Ereblerin sami irkindan olmasi onlarin birligi deyildir.
1600 yillarina kadar Ozbek,Tacik,Tur kmen ve Afganlarla Kurdistani yakip yikan biz Kurdler gibi ari olan irani Parsalardir.
Yelda Abbasi,nin o dram ve huzunlù §arkisinda Kurd kizinin ba§ina gelenler §ia ozbek capulcularinin hùneridir ve I§ID,li sunni mùslaman capulcularinin §engalde Kurdlerin ba§ina getirdiginden farksizdir.
Ari Pers imparatorlugu Zerdu§ilikten Alivilige evrilince biz Kurdlere yapilan zùlm ve yikim tùm sebeb gùcù ari ve Alivi Parsalardir.Hal ende biz Kurdlere i§gal ilà zùlmù yapa, bu i§galci cinayetkàr gùctùr.
siyasi analiz yaparken dini duygularla yazmaniz dogru deyildir.
Yahudilik vatanseverliktir.
Sunni ve Alivi islam istila ve talan dinidir.
Kerkùk biz Kurdlerin oldugu gibi yeru§elim Israil ulusunundur.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #3 Barzan 09-12-2017 11:12
Emevi islami yada muhammed-Ali islamini bir kenara birakalim.
Kurd komutani §erko ve Sultan Selhattin donemi Yeru§elim demek israil demekti.
Bu §ehir sadece ingiliz ve Fransa haclilarinin i§galinden kurtarilmadi.Mù slùman i§birlikciler ve misir mùslùman devletide vardi.
Sultan Selhattin ve komutan §erko bunlari yendi.Sultan Selhattin ve §erko,nun ordusu sadece mùslùmanlardan deyildi.
Yeru§elimde dini temsil Sultan Selhattinin ahlaki ve demokratik cozùmùdùr.
Ama Yeru§elim Israildir.
Aksa tapinagini at ahiri yapan haclilarin dini ahlaki ilà rùyasinda ati ilà Aksaya gelen ve atini tapinagin içinde baglayan çol Erebi muhammedin dini ahlaki aynidir.
Kurdistandaki kiliselerde bir kùçùk kapi bulunur.Oyasaki kiliselerde bir kùçùk giri§ kapisi birde bùyùk ferahlik kapisi olur.
Muslùmanlar çol Erebi muhammed gibi atini ve e§egini kiliseye sokup ahir olarak kullanmamasi için.
Cami ve kilise yakan Taib,tir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It