Yorumlar   

Barzan
0 #2 Barzan 12-09-2017 14:00
Merhum Kurd milliyetcisi Mahmud Baksinin ruhu §ad olsun.Kendisi, Kurd ulusuna bagimsiz bir ùlke ,i§galcilerin metrepollarine goçmek zorunda olan Kurdlere otonomi istiyoruz demi§ti.
Evet çok bilen bakuri Kurdler,ba§ùrè Kurdistana bagimsizlik,Ira k,ta ya§ayan Kurdler için ozerklik yada yerel yonetimi istemeli.
Her eksiklik ve karar biz Kurdlerin iradesi ilà olmuyor.Iraklil ari mezhebci iran devletine kar§i kendi bagimsizligini ve biz Kurdlere kar§i demokrat olmalarini istemek gerek.
Kurdistan cumhuriyetinde ya§amak istemeyen Ereb mezhebci devletine gidebilir.
Ama orada dillere ve dinlere ozgùrlùk yok.Ya irani mezhebciler safinda yada Erebi mezhebciler safinda olmeye ve oldùrmeye ugurlar olsun.
Kurdistan topraklari onlarda kalacak endi§esi olanlarin Kurdistan Cumhuriyeti ve silahli kuvvetlerinde yer almasi gerekli.
Refarandum, fetbaz i§galcilere dùnya nezlinde demokratik bir ders ve haklilik onayini almaktir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #1 Barzan 12-09-2017 11:07
Hem okuyan hemde yazan olarak nerede kimlerle yazdigini gorùyoruz.
Ama diyip cark edenlerdensiniz .Kurdin ozgùrlùk ilkesi bagimsiz Kurdistan parlementosu altinda demokratik mùcadeledir.
Irak mezhebci devletini ve parlementosunu tercih edenlerin Kurd u Kurdistani kaygisi yoktur.
Tipki Tirkyecilerin Tirk irkci devlet parlementosunda namusu ve §erefi ùzerine hizmet yemini yapanlarin Kurd u Kurdistan kaygisi olmadigi gibi.
Okumu§ cahilik batagi içinde olanlar çoktur.
Ama §oyle ve boyle diyip cark edenlerin tercihi ne ba§urè Kurdistanda nede bakurè Kurdistanda Kurdistanin istiklàlinden yana tercihleri olmadiklarini biliyoruz.
Ulusal ruhlari olmayanlarin ulusal onurlari olmaz.
Biz Kurdleri yazar ama okumaz ilan eden sen. Bak etrafinda ne hin oglu hinler var.
Tetikcilere istikbarat yapanlarla ayni platformda yaziyorsun.
Kurde misafir oldugunda Kurdin §u §i yedigine §a§an §ovenle yaziyorsun.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It