Yorumlar   

Barzan
+2 #5 Barzan 05-07-2018 14:18
PKK,nin cenevre anla§masina sadik kalacagina dair sozle§meye imza attigini biliyorum.
Ama bu cenevre anla§masi devletlerin sava§ halinde esir alinan askerler içindir.
Tirk devletide bu anla§maya daha PKK olmadan imza atmi§.
PKK devlet olmadigi için tirk devleti tarafindan satin alinan bir kaç simsar araciligi ilà tuzaga çekildi.
1974 yilinda tirklerin Kibris i§galinde esir aldiklari 2000 Yunanistan askeri nerede?
Sava§ta sava§anlarin af edildigi nerede gorùlmù§?
Esir yada teslim alinanlarin statùsù sava§ halinden farkli olsada bu kurala uymayan tirk i§galcileridir.
Daha dùn Norvec,ten bir Kurd kizi tirklere teslim edildi.
Cenevre mùlteci sozle§mesi devletler arasinda olur.
Tirkler neden istedi?
Norveç neden verdi?
Bu hukuksuzluk deyilmi avukat?
Bu Gandiciligi yapmayiniz.
Tirkler ingiliz deyil.
Biz Kurdler Hindli deyiliz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #4 Barzan 05-07-2018 14:03
Oy Mehmud beg.Yoksa siz Hindli Gandinin kirwesi yoksa koylùmùsùnùz.
Destmalin senin olsun.
Matem cadirinda olan sizsiniz.
Sizde avukatsiniz.
Ama biz Kurdler avukatsiz kàwim oldugumuzu biliyoruz.
Aziz Kurd sava§cilarinin kulaklarini kesip tespihlerine baglayan cani tirkleri getirip takas edelim.
Cezasiz hukuk, hukuk deyildir.
Kanser hastalari ilà takas edelim.
Mezarliklari bombalayan cani pilotlarla takas edelim.
Hukuksuz tirk hakimleri ilà takas edelim.
Iskenceci gardiyanlarla takas edelim.
Tirk hapishane doktorlari ve savcilarla takas edelim.
xain ixbarci sivil uzman cavu§larla takas edelim.
Tirk ordusunun katil adaylarina kar§ilik bir vereceginiz olmali.
Alaver u dalàver Kurd Memo olùme namerd Mehmetcik hayata olmaz.
Takas terazinin iki gozùnde e§it deyerde olmali.
Biz Kurdlerin deyerleri.
i§galci tirk alçaklarinin deyeri nedir bilmeliyiz.
Avukat Mahmud beg.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #3 Barzan 05-07-2018 13:42
Kuzey Kurdistan silahli kuvvetlerinin teslim aldigi tirk askerleri ve polis ajanlar Kurdistan halklarindan yada Turkiye halklarindan olmasi kimin çocuklari oldugu onemli deyildir.
Tirk hapishanelerind e olan Kurdistan silahli kuvvetler sava§cilari ve siyasi tutsaklar Kurd ulusunun §erefli evladlaridir.
"en bùyùk asker bizim asker"diyenler gidip §ikayetlerini asaletsiz Taibe yapsin.
Kuzey Kurdistan silahli kuvvetlerinden ozùr dileyip adil bir takas için ugra§sinlar.
Kurd sava§cilarina iskence yaparak oldùrenler,cese tlerin kulaklarini kesenler,Kurd sava§cilarinin mezarliklarini tahrip edenler i§galci tirk ordusunun alçak elemanlari deyilmi.
Biz Kurdleri oldùrenleri nasil af edebiliriz?
Aziz Kurd sava§cilarini oldùrenlere cennet pezevenkligi madalyonunu asaletsiz Taib,ten isteyiniz.
PKK,ye §ehit ve intikam partisi diyenler yapilmasi gerekeni bu alçaklara yapmali.
Cenevre sozle§mesi devletler içindir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #2 Barzan 04-07-2018 19:32
PKK,nin elindeki tirk askerleri ve M.I.T ajanlari Kurd sava§cilarini esir alinca ne yapiyorsa PKK,de aynisini yapsin.
Tirkler cenevre anla§masina uyuyorsa PKK,de bu anla§maya uysun.
Bu anla§ma sadece biz Kurdlerin sava§ ahlaki yùkùmlùlùgù deyildir.
Farkli dù§ùnen Kurdi oldùrenler tirk oldùrmesinide bilmeli.
§ehid ve sava§ partisi oldugunu soyleyen PKK bunu yapmali.
Demokratik turkiye için sava§mayacagini soyleyen Engini toplantida silah çekip oldùrenler bunu yapmali.
Mahmud beg ceza-evlerinde onlarca hasta ve kanserli Kurd evladi var.
Siz bire bir takasa ne dersiniz?
Biz Kurdler mùbadeleye, ser bi seri ,ber bi beri deriz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #1 Barzan 04-07-2018 18:27
Kurd evladlarini infaz eden Ali Haydar Kaytan sava§ suclusu tirk askerinide infaz etsin.
Cenevre anla§masina gerek yok.
Halk mahkemesine celladlik yapsin.
Bakalim Kurd oldùrmek kadar kolaymi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It