Yorumlar   

Barzan
-5 #19 Barzan 20-05-2018 18:29
§imdi Israil,deki Ereb i§galcilerinden arda kalanlari dostlari HDP ve PKK,deki Alivilere sorum var.
Hamas ve Hizbullah çinayet orgùtlerinin kaçakcilik tùnnellerinde i§çi çocuk çali§tiran bu orgùtlerin tunnellerinde 163 tane Ereb i§çi çocuk tunnel enkazlari altinda olùrken neden sesiniz çikmiyor?
Neden Israil ve demokrasi dù§mani bu katil kaçakci simar orgùtlerin çinayetini yazmiyorsunuz?
Kurdistanda bir çok Kurd çocuk israil hastanelerinde hayata donerken neden gazetelerinize yazmiyor TV kanalarinizda haber yapmiyorsunuz §ia-Alivi Iran casuslari?
Tapindindiginiz Muhammed ve Ali,yi kimler zehirleyip oldurdù?
Soylari kurusun ha§imilerin soylari kèrbelada kurudu.
Peki bu peygamber ve sozde tanrinin Haydari aslani olan Ali ilà Muhammedin çocuklarinin oldùrùlmesi sizi hiçmi dù§ùndùrmùyor mezhebci Kurd dù§manlari?
Yoksa sizler hem Turani hemde Erebi kalaylimisiniz?
SHALOM ISRAIL.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-5 #18 Barzan 20-05-2018 16:42
Bugùn açikca Kurd dù§manligi ve Israil dù§manligi yapamayan iran casuslari ve casus orgùtleri oteki Ereb Alivi devletleri tarafindan finase edilip solculuk ve Alivi ùmmetciligi ùzerinden Kurd-Israil dù§manligi yapan mezhebci orgùtlerdir.
Bu orgùt ve partiler farkli maskeler kullansada amaclari §ai-Alivi impartorluk hayalperestliktir.
Din ùzerinden kèrbelaciligi (hùsùmet belasi) halkcilik ùzerinden Aliviligi savunmalari Kurd milletinin ve Israil milletinin bagimsizligina kar§i pis maskeleridir.
Kurd milletinin dini sorunu yoktur.
Zaten ulusal devleti olmayani kimse dindar kabul etmez.
I§galcilerin kurdugu mezheb ve dini orgùtlere katilmayan ve onaylamayan Kurd neferini kimse kabul etmez.
Kurd milletinin neferleri sizlere dini ve mezhebcilikle yakla§an orgùtler bilinki biz Kurdlerin ulusal birligini parcalamak istiyen alcaklardir.
OL U IMAN KURD U KURDISTAN.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-6 #17 Barzan 20-05-2018 16:33
Israil demokratik devleti geçmi§te Kurdistanda beraber Kurdugumuz Yahudi karde§lerimizin kendi topraklari,Kena n diyarinda kurduklari 3.devlettir.
Biz Kurdler kendilerine 500 yillik babil esaretinden sonra ùlkeleri israile gitmelerinden dolayi Cui (gidenler) deriz.
Botan Hezil çayi (goksel gùç)Silopi ovasindan Hezikel peygamber ve Kerkùklù Daniel (tarimla ugra§anlar) peygamber,den dolayi akran sayiliriz.
On iki siptin ikisi Kawmi Kurd Yahudilerdir.
Selam ve salemet içinde olsunlar.
Filistin kelimesi Yunanca bitki piçi Pilistines tomurcuk demektir.(filiz)
Yani kokenleri Girit adasi olan Yunan insan kolonileri (somurgeci).
Ibranice Phyllon (i§galci somurgeci) demektir.
Aziz bùyùgùmùz MISTEFA BARZANI ve ISRAIL devletinin birligi ilà ISRAILE giden ve eski ibranice bilenlerin sayisi 3000 Yahudi karde§lerimizdir.
Konu§tuklari ibranice bugùn resmi sinagog ve israil resmi dilidir.
Shalom Israil.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-6 #16 Barzan 20-05-2018 15:27
Mustafa Karasu sen ne Kurd nede Alivisin.
Kendi isminden utanip kendine Hùseyin Ali yada Hasan Hùseyin ismini kullanman niye?
Mensub oldugun millete SADIK biri oldugunu anladik.
Sadir harektini kandiracinimi saniyorsun?Irak kominist partisine sava§ açan ve yigit Kurd evladi Mehmed Karasungurun ùzerinden kominist kar§iti bir turkci ve turkiyeci hareketin elemani oldugunu UNUTMA.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-4 #15 Barzan 20-05-2018 11:32
Kizilba§lar ve koministler Tahran ve §amdan aldiklari emir ilà islami terorist HAMAS orgùtùnù ABD ve ISRAIL yanlisi hatta bu orgùtù Israil devletin kurdugu yalanini atarlar.
Bunulada yetinmezler PDK ve BARZANILERI Yahudi olmakla itham ederler.
Bugùn çok iyi biliniyorki sùpùrtùntù koministleri ve kizilba§ orgùtlerin tùmùnù §ia-Alivi terorist iran devleti destekliyor.
Bu kizilba§ koministlerin §ai-Alivi katil i§galci devletlerine soyledikleri tek kelime yoktur.
PKK merkezini ele geciren kizilba§-komini stlerin basini biz Kurdlere kar§i her tùrlù yalani atarlar.
PKK saflarinda olenlerin tamami Kurd evladlari ve yikilanda Kurd §ehirleridir.
Bunlar kendilerini Kurd gormedikleri gibi biz Kurdleri olmesi gerekli sunniler gorùyorlar.
Diyer dinden Kurdlerin arasina sizmalari ve biz Kurdlerin birligine kar§i olmalari bu gercektir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-6 #14 Barzan 19-05-2018 14:33
Rojeva Kurdistan emekcileri birden fazla mahlas kullanan ve puanlarla oynayan unsurlari engeleyiniz lùtfen.
Kurd vatanseverlerin e fiziki ve sinif yapilarindan dolayi hakaretlere yer vermeniz dogru deyildir.
Kurdistan cahil ve hayata tutunamayan hiç bir sinif ve tabakaya aid olmayan ofkeli ve kofùrbàz neftret ve nifrin dolu §iddet tapici korkaklarin ùlkesi deyildir.
çop insani aslaklarin zaferi olsaydi sinif çoplùklerinde sinif devletleri olurdu.
Cahiller ve yoksullarin zaferi olmaz.
Onlar Gundi ve cundi olma sinif kaderleri.
Bakin HDP,sinde Gundiler varmi?
Cundiler ise PKK,de.
Sinif ali§kanligi bir geleneksel kaderdir.
Lùtùfkàr bir dùzen onlarin duasinin kabuludur.
Oturup kalksinlar Emperyalizimin comerkàr demokrasi ve ekmegine hamd u senalar etsinler.
Aç karinlarini Marxs,Lenin,Ali yada Muhammed doyurmuyor.
Tabi sozùm sosyal asalaklara.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-7 #13 Barzan 19-05-2018 14:16
Dilerim Israil devleti Aksa tapinagini i§galçi mùslùman Ereblerden temizler ve kendi ibadetlerini ve kendi peygamberlerini n mezarlarini bu kùbenin altindakilerini serbestce ziyaret ederler.
Ereblerin Ori§elimdeki i§galçi varligi yalanci Muhammedin yalanci bir rùyasindan dolayidir.
Sozde rùyasinda ati ilà Aksa tapinagina gitmi§ atini oraya baglayarak at ahiri olarak kullanmi§.
Haclilarda katil Muhammedin rùyasinin aynisini yapmi§ti.
Aksa yahudi tapinagini at ahiri olarak kullanmi§ti.
Sultan Selhaddin bu terbiyesizlik ve saygisizliga hayir diyen bir Kurd Sultanidir.
Ruhu §ad olsun.
Terorist sunni ve Alivi orgùtlerin ibadet yeri Mekkedir.
Birde katilin soyunun kurutuldugu Kerbeladir.
Aksa Yahudi ulusunundur.
Alıntı | Yöneticiye raporla
hidir
+2 #12 hidir 19-05-2018 10:38
önce yahudi düsmanligi
kürdler niye yabanci düsmani?
..... ayni yalcin kücük gibi yahudi düsmani
tarihe bakiyorsunuz yahudilerin bir katliamina
bir zülmüne rastlamiyorsunuz
yahudilerin isgalini göremiyorsunuz
yahudi soykirimina hic rastlamazsiniz
diyer taraf ta
türkler in cinde yaptigi ortada
hindistan yaptigi ortada
anadoluda yaptigi ortada
balkanlar kafkaslar
hali ortada
mezopotamyayi vermege gerek yok
yahudi düsmanlari hepsi katildir katil olduklari icin yahudilere saldiriyor
ayni akp deki katiller gibi
hepsi katil
katil olduklari icin kürdlere saldiriyor
Alıntı | Yöneticiye raporla
Rohat Welat
-20 #11 Rohat Welat 19-05-2018 10:22
3) VE
Unutulmamalı ki milyonlarca Kürd yahudi dinine mensuptur.Buda şu demektir.
Kürdler ve İsrailliler Akrabadırlar.
Bu akrabalık ve kan bağının yanısıra Kürdler ile İsrail halkının barbar ve yobaz ortadoğuda birbirlerine ihtiyaçları vardır.Yani nereden bakarsanız bakın Kürd halkı İsrail halkından İsraillilerde Kürdlerden vazgeçemezler!!
ÇÜNKÜ,Tecavüzcü mollalar devlet-i İran, Faşist ve barbar tc, vahşi ve namussuz arap devletleri hernekadar Kürd düşmanı ise bir o kadar da İsrail düşmanlarıdırla r.BU ve daha çok SEBEPLERDEN
Kürd halkı İsrail halkına İsrail halkıda Kürd halkına sürekli kalkan görevi yapacaktır! Bu böyle olmak zorundadır! Ortadoğu coğrafyasında İki ulusun menfaatleri bunu zorunlu kılmaktadır!
Ve kısa bir not ile bitireyim..Kürd ler ne zamanki tc nin tersi politikalar geliştirseler o politikalardan hep karlı çıkarlar.O kadar basit yani. Anlatabiliyormu yum? Daha çok şey söylemek isterim ama şimdilik bu kadar!saygıları mla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Rohat Welat
-21 #10 Rohat Welat 19-05-2018 09:59
2)
Musevi Halkı da Kürdler gibi kendi toprakları üzerinde ve bütün dünyada zulüm görmüş bir halktır.
Ancak ve ancak aynı acıları yaşayanlar biribirlerini ANLARLAR!

Ama şunu da unutmamak lazım hiç bir halk,hiçbir devlet kalkıp senin için bütün dünyayı karşısına almaz! Devletler öncelikle kendi çıkarlarını gözetirler..
VE
farklı zamanlarda farklı eylemlerde bulunabilmeleri muhtemeldir. İsrail devletinin Kürd Halk Lideri Abdullah Öcalan tc ye teslim etmesindeki rolü gibi!! Ve daha farklı zamanlarda İsrail devleti ile Kürd Özgürlük Hareketi arasında çıkarlar çatışmıştır,çat ışmalarda olmuştur ne yazık ki! Ve yine ne yazık ki dünyadaki bütün milletler arasında farklı zamanlarda büyük kavgalar olmuş büyük insani kayıplar ve dramlar yaşanmıştır.
Ama herşeye rağmen yeri gelmiş düşmanlıklar unutulmuş ve ittifaklar kurulmuştur.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It