Yorumlar   

Barzan
+3 #2 Barzan 31-03-2020 09:12
Biz Kùrdlere gerekli olan demokrasidir.
Seranser cihanda toplumsal felaketlerde,si yasi felaketlerde magdur ve caresiz insanin yaninda olan demokratik ùlkelerdir.
Kapilari ve sofralari açik olan kapitalist ùlkelerdir.
Demokrasinin ileri oldugu ulkeler emperyal tiçaret gùçùnù kontrolda tutan ùlkeler ayni zamanda koruyucu askeri gùçlerdir.
Halklarin ve milletlerin dù§mani kominizim,fa§iz im,Alivi ve sunni islamdir.
Bu dortlù ha§aret biz Kùrdlerin hurriyet ve istiklaline engel idelojilerdir.
Fitne fesad katilik bu dortlù ha§aretin pis hùneridir.
Kùrd milletinin dù§manlari ùstùn ulus fa§izimdir.
Sinif mùcadelesi Kùrd milletinin beraberligine dù§man kominizmdir.
Enfalci sunni islamin koleleri Araba u§aklik yapan vatan xainleridirler.
ùstùn mezhebciligi savunan Alivler alçak çinayetkàr iran devletinin u§aklaridirlar.
Biz Kùrdlere demokrasi gereklidir.
Kurdistan Cumhuriyeti gereklidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #1 Barzan 31-03-2020 08:59
Heja M.Husedin.
çok ama çok iyi yazdiniz.
Bu Fa§istler ailesinden olan kominist,Alivi ve sunni yobazlara kar§i iyi yazdiniz.
Bu yobazlar ve diktator ideloji kalemleri kendilerinin dahi kabul etmedigi ve turist olarak dahi gitmedikleri idelojik ve dini devletler adina demokratik ve meddeni ùlkelere Rus sakizi olan emperyalizim ve kapitalizim yaftasi ilà saldiran yobazlara haddini bildirdiniz.
Tabiki demokratik ùlkeler ùretim ili§kilerinde kapitalist,reke batete emperyal siyaset yaparlar.
Bu bilimin ve ùretimin,istika min ve demokrasinin vaz geçilmez kaideleridir.
Bu neolitik kafali yobazlarin biz Kùrdlere reva gordùkleri katilamci kominizmdir.
Sosyalizim sosyal devletir.
Bunun ayeti yada hadisi yoktur.
Koministler,fa§istler,Alivi ve sunni yobazlarin ba§lari derde girince neden savunduklari idelojik ve dini devletlere gitmezler?
Tu her bijit Husedin.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It