Yorumlar   

Barzan
0 #6 Barzan 04-06-2018 16:54
Esseni Yahudi toplulugu için ve Yahya ilà Isa Peygamber için romalilarin israil,de varligi i§galcilikti.Ro ma vatanda§ligini kabul etmeyen bu insanlar için roma hukuku ve ahlaki,hukuksuz luk ve ahlaksizlikti.
Bu topluluga roma hukuku olùm oldu.
Romala§an hiristiyanlik Ortadoguya yine i§galci haclilar ve hacli hukuksuzlugu oldu.
Sultan Selhaddin bu yùzden tacsiz ve asasiz sultan oldu.
Ama sultan Selhaddin halklarin ve yerel inanclarin kurtarici adil sultani oldu.
Sunni ve Alivi islam meddeniyetler yikan çol haydutlugudur.
Onlarin hukuku ve ùmmedi karde§ligi ikinci dereceden bir aldatici karde§liktir.
Her ùretici kendi tarlasinin mahsulù ilà refah ve mutlu ya§ar.
Milletleri kiranlarin hukuku kendi haydutluluklari nin hukudur.
Alivi ve sunni islam zoraki bicimlenen bir i§birlikci ki§iliktir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #5 Barzan 04-06-2018 16:22
çapulcu Sunni ve Alivi islam ulusal kimlik ve haklilik deyildir.
Biz Kurdlerin ulusal kimligi olmadigi için haklilik deyildir.
Bu zoraki kilic zorbaliginin hakliligi hukuk,ahlak ve ki§ilik deyildir.
Bu zorbalikla Kurdistanda devlet ve ki§ilik somùrgecilik ve u§akliktir.
Kominizim,fa§izim,sunni ve Alivilik yabanci devlet ve ki§iliktir.
Red edilmeli.
Muhammed ve Ali,nin kutsal olan çocuklari Ereb olan kadinin ve çocuklarin hùkùmdarligi ise sava§ ganimeti olan kadinlarinin çocuklarinin miras hakki sifirdir.
Koyun sùrùsù kadar çok olan Muhammed ve Ali,nin çocuklarin miras hakki sadece Ereb olanlar için hak ise diyerlerinin hakki nerede?
Demeki sava§ ganimeti olan kadinlarin çocuklarinin sunni ve Alivi islamda iktidar ve hùkùmranlik hakki yoksa gayri mesru olan capulcu islam hukuksuzlugudur.
Sahte secere kutsalligi islami somùrgecilige u§akliktir.
Vatan xainligidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
isimsiz
+12 #4 isimsiz 04-06-2018 15:49
Güzel örneklemeler. Felsefik değerlendirmele r. Peki örümcek ağının kurşun geçirmez bir yelek olabileceğini de hesaplasak? Yani bugünün teknolojisi ile örümcek ağından çelik yelek dahi yapanlar var. Biz ortaduğunun en anlaşılmaz, en ele avuca sığmaz, en çok bilinmiyen denklemlerine sahip bir milletiz. Tek tek başarılı, bir araya gelince anlaşılmaz derecede garipleşen bir topluluk. Bunun nedenleri kesinlikle genlerimizin haritasında gizli. Aile, aişret bağlarımız çok güçlü. Her birimizin kendi küçük dünyasında bir Kürdistan ı var. Ev ise ev, köy ise köy, kasaba ise kasabasında Kürdistanı var. Varlık içinde bile yokluğu yaşayan bir milletiz. Akrabası zenginse ve fakir akrabasına yardım etmiyorsa, o direk ihanetçidir. "Hem Yurtsever olsa ne yazar?" diye düşünür, işte bencil, pinti bir heriftir deriz. Romanlara konu olacak hikayeler bunlar. En büyük rol kendi diline sahip çıkmakta. İnanalım, her şeyimiz elden gitse dahi, bizi biz yapacak olan dilimizdir. Ona sahip çıkarsak, geleceğe...
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-1 #3 Barzan 03-06-2018 09:31
Ari kendi ulusal kimligini inkar edenlerin biz Kurdlere kar§i temelsiz ithamidir.
Bir besili domuz al ve Aliviye ver.
Gùzel bir yemek yapip bana getirsin.
Kendine Alivi diyenlerin biz Kurdlerle ili§kisi yok.
Siyasi ortamada bile biz ve siz diyorlar.
Biz Kurdlere saldiran PKK basinini elinde bulunduran mezhebciler ve Tùrk solcularidir.
Din ve mezheb ulusal kimlik yada ulusal aidat deyildir.
Din kafadan hasta insanlarin acilarini dindiren bir uyu§turucudur.
Esrarke§ heyezanlaridir.
Insanin §eklini ve ruhunu pe§murde bir hale sokar.
1400 yildir ortadoguda devlet yok.
Napolyondan beri avrupalilar bile bir dùzen kuramadilar.
Sunni ve Alivi barbarlik 1400 yildir veba gibi salgin bir hal.
Hùsùmet,katilik ve bolùcùlùktùr.
Lanet adam ve akrabalari olan ehli beyt haydutlarinin sonu doktùkleri kanda bogulmak oldu.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ari
0 #2 Ari 02-06-2018 23:41
Sayin Husedin,bir kac seyde ben ekleyeyim,bir Partinin yaptigi olumlu seyleri söylediginde,o partinin karsitlari kisiyi düsman ilan etmeleri,veya yaptigi olumlu seyleri övdügün Partinin yanlisini elestirdiginde yine kisiyi düsman ilan etmeler,diyelim ki Kurdistan icin bir yürüyüse gittiginde,elin de Kurdistan Bayragi varsa bir kesim icin sakincalisin,ol mazsa diger kesim icin sakincalisin,bi rde Halkin tarzi var Alevi Suninin ibadethanesine gitmez,ama Sünni Alevinin Ezidinin ibadethanesine gitmekte sakinca görmez,ama ayni Sunni. Ezidi veya Alevinin kestigi Kurbani yemez,celiskiye bak,Cem Evine gitmekte sakinca yok,ama kestigi kurbani yemem,veya digeri suninin ibadethanesine gitmekte bile kendisini eksik veya ihanet icinde bir parcasi eksilecek korkusu tasiyor,bizler yazip cizsek konussakda,gerc ekligimiz, malesef böyle,zenginlig imizi,zenginlik olarak görmiyoruz,basi tce görülen seylerin,aslind a basit seyler olmadigini fark etsek,bircok sorunda kendiligince cözülecek.ULUSA LLASMA.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-3 #1 Barzan 02-06-2018 23:28
Iyi bir soru.
Orùmcek aginin agla olan ili§kisi vatan ve yuva bagidir.
Vatanseverlik o baga vefa ve sadakat duygularidir.
O agda tutunmak ve olmek vatanseverlik sadakatidir.
Altun kafesteki bùlbùlùn kuru daldan ibaret vatana hasreti onun durmak bilmeyen otù§ù feryad u figani olarak yorumlanir.
Biz kuzey Kurdlerinde vatanseverlik parcali ve anla§ilmazdir.
Bir Kurd orgùtùnde yer alan bir tùrkùn ba§urè Kurdistanin devlet olmasina kar§i olmasi ve O parcanin Kurdùne yahudi diyip dù§manlik yapani yaninda kabul etmek Turk fa§isti ilà vatanimiz Kurdistana dù§manlik sucuna ortakliktir.
Eksik bir vatanseverlik bagidir.
Siyaset felsefeniz Kurd vatanserlik mantigina bir nigar ve naki§ gibidir.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It