Yorumlar   

Barzan
-18 #3 Barzan 21-01-2017 18:55
Koministler devletini ve biz ise sosyalist i§galcileri mezarliga gonderdik.
Meddeni demokrat bati dùnyasi ucube dostlarinin ne sahtekàr olduklarini gordù.
ABD vadesi dolmu§ payla§im sinirlarinda nasibsiz ve paydàr olmayan Kurd ulusunun cefasini,istikl al ve hurriyet ugruna ahdini gordù.
Merhum MISTEFA BARZANI:Kurd ulusunun çikarlari için cami kapisinda mendil açmaya raziyim.demi§ti.
Aziz BARZANI ruhun §ad olsun.
Kurtulusu bùyùk gùclù ve karar verici ABD goren BARZANI:ABD,nin 53 eyaleti olmaya haziriz derken Kurd-ABD itifak ve dostlugunu kast ettigini biliyoruz.
Gelecekte ulusumuzun yakin komsusu ve dostu ISRAIL devleti ve Yahudi karde§lerimiz olacagini bildigi için Kurd u Kurdistani Yahudilerie her zaman kol ve kanat gerdi korudu.
ABD,ISRAIL ve BATI dostlugu ve ittifaki ilà biz Kurdler kazanacagiz.
Felegin cark yildizi bizden yanadir.Zaferle rlerle Muzaffer olmaya yùrùyen Kurdistan silahli kuvvetleridir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-19 #2 Barzan 21-01-2017 18:39
Kurdistan ulusal kurtulu§ hareketleri Kuzeyde kaybetmi§ sesizlige bùrùnmù§tù.
Dogu Kurdistanda Mahabat yikima ugrami§ Kurdistan silahli kuvvetleri dagilmi§ti.
Biz Kurdler bati demokrasinin haksizligina ugrami§tik.
Farslar ve Tirkler batinin kapisini bize kapatmi§lardi.K ala kala nasibimiz Staline kalmi§ti.
Merhum MISTEFA BARZANI ve arta kalan pe§merge ordusu ilà Stalinin kapisini çaldiginda Azerbeycan Pantùrkst fa§isisti Bakorof kapiyi açmi§ Merhum MISTEFA BARZANI ve Pe§mergelere kominist kolhozlarda patates i§çiligi ve hammaligina laik gorùlmù§tùk.
Kominist devletin §iyari halklarin karde§ligi yerine devletlerin karde§ligi almi§ Erebler kendi devletleri ilà bir gecede sosyalist olmu§tu.
Ne demokratlik nede sosyalisten biz Kurdlere pay yoktu.
Ulusumuzun aziz ruhani babasi MISTEFA BARZANI tipki seyh SAID PALOI gibi gerici ve yobaz diye adlandirilmi§ti.
Felek yildizimiz yanlizlik biz ya neman ya Kurdistan.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-20 #1 Barzan 21-01-2017 18:20
ABD,nin kendi dilinden sorunu:ùretime dayanmayan toplumsal yikim olan,uyu§turu sektorù.
ùretime dayanmayan fuhu§ sektorù.
ABD,gùvenligini tehdit eden silah ticareti ve sava§ fitnesi.
Ba§arili bir i§ adami ve gecmi§inde eziklik olmayan bir ba§kan.
ABD,de ùretim.toplumsa l refah ve ihracat.
Bunlari soyleyip ba§armaktan daha iyisi ne olabilir.
Askeri ùretim ve ihracat için sava§ bazari lazim.
çozùmsùz bir siyaset ve kaos demektir. Dunyadaki diktorlerle sava§i sùrdùrmek yoksul ve cahil ùlkelerde pion orgùtlerle dùnya milletlerini tehlikeye atmaktir.
El Qaide ABD piçiydi. Piçten nice piçler peydah oldu.
ABD ornek alan yada ABD siyasal ve askeri egemenligi altinda olan bunca katil islami orgùtlerin olmasi ABD Afganistandaki yanli§ politikasidir.
Politik islama ev sahipligi yapan her mùslùman devlet tasfiye edilmeli.
Dùnyayi tehdit eden,uyu§turu,f uhu§ hastaliklari ve siyasi islamdir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It