Yorumlar   

Barzan
+3 #1 Barzan 15-04-2019 15:40
Heja mamosta Zinarè Xemo.
Tu zani §ivan Perver dibejè "Mala bavèn mi mala Meranin"
Pe§iya ez ji veki cenabè te sevi ne mabùm mala bavèn mi, mala Kurdi bù.
Ne bi islam.
Ne bi cep.
Ne bi namxerami.
Tù kes miroven Kurdi esli nikari Tirk,Ereb ya Faris bikit.
Zimanè Kurdi,jiyana me rojaniyè.
Jiyan bi Kurd u Kurdi §erinè.
Mirovèn veki bi te, hin §erintirè.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It