Yorumlar   

Barzan
+2 #1 Barzan 05-03-2019 15:29
Mamosta gotina te raste.
Bes, bala xwu bidè dirokè malbata xain u cahsan u bala xwu bidè malbata welatparez.
U partiyènkè bejitè "bo Kurdan devlet ne peviste" hemi tevgeren van bi hevranin u neyartiya hewdi ji dikitin.
Partiyènkè bejit "Kerkùk u §engal bila girèdayè Bagdat bit" u le§kerèn dagirkèran bit ne Partiyèn Kurdistanin.
Bla Kurdistanèk demokratik bo hemù gelè Kurdistan bitè u bla Barzani ji veki sultan Selhattin Eyubbi bit ne hewciye em dijberti bikin.
Bo me Kurdan u Kurdistaniyan devlet pèdivè.
Diroka malbatan neynikèn siyaseta vanin.
Ji bo Kurdistan kominist,fa§ist ,Alivi u sunni ne pedivè.
Devlet u demokrasi pèdive.
Edi em xeyirin ji bo partiyen neferi u seroki.
Her ti§t ji bo Kurd u Kurdistan.
Tu gùla Kurdi li naw bexçe Rojeva Kurdistan bi§kiviyi xeyran.
Bi slaven Kurdistani.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It