Yorumlar   

Barzan
0 #1 Barzan 22-01-2019 01:16
Bi serèn te aziz,tu rast dibeji mamosta.
Devsa Tofana dùemin disa li Kurdistanè.
Ke§tiya Tofanè, referanduma Kurdistan bùd.
Bès Kàbil sebir nekit u Hàbil brindar kird.
§er zu dest pèkird.
Bala xwu bidit rojhilata navin bi zùriyetèn ne rind u mekrùhan tiji bùyè.
Babilùsken tank,top u teyaran li seranseri asumanè rojhilatè navin.
Li her deri baranè xwinè li ser erd di herikè.
Dema Irani,turani u Ereb beranberi hev §er bikit a§ut u §eta xwin blind dibit u ke§a Tofanè rè dikevit.
Hindik ma sèg,rùvi u keftal bi hevdi bikèvin.
Oy Rebbio gezeb u tofan te li ser irani,turani u Erebi bit.
Amin.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It