Yorumlar   

ciyayi
0 #3 ciyayi 17-01-2019 10:13
Devje berde, ke ci go Berden? PKK ciye u Pratika we ciye binere. Dijmine qani qani TC. Dewami bere PKK dike armanc u . dur Kurden din? Demeki PKK li Ser Reya Rasti. Eger Ki Bere di Armanca TC. de bi ? A Rast ewi u Serxwebun devleta kurdan ew dixwaze. Ica Di xwe Firosa de Vijdan u Merhamet Tuneyi. Em Ci bike? Kurme me Bi dawi nabi. Gelek Kurden Xayin hene Erisa TC. bi her Awayi li Ser Heze Kurdani Welat parez Rewa Dide nisandan. Xwede Topa xwe li Xayin u be bexwete Kurdan Xine Insallah.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #2 Barzan 31-12-2018 15:16
Sègbav cahs càrèk din li ser sor bi tekèni qùrè kèra .
Tùh li ser rùyèn te cah§iko.
Segbaw qùrèn segan.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #1 Barzan 17-12-2018 18:11
Heja Zinarè Xemo.
Tu rast dibeji.
Tirk,Fars,Ereb u Azer diji hebùna me Kurdanin.
Tir§ka Sifrè vekiri bit,birciyèn tir§ikè gelekin.
Bi rastiyà cenabèn te:Ma Apo ne goti "ez tirkim u bo nokeri amade mi?
Ma Mustafa Karasu ne goti "bo Kurdan,jin,mer u devlet ne peviste"
Ma ev Ali Haydar Kaytan ne goti" em ne diji devleten.em dijitaya devlet bùna Kurdin"
Ev camer ne bù Ala Rengin qedege kird?
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It