Yorumlar   

hidir
0 #2 hidir 13-02-2018 22:41
allah tüm türklere yasami cehennem etsin
akplilere cehenemin dibi
tsk lileri cehennemim dibin dibine
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #1 Barzan 13-02-2018 22:17
Siyaset,a Rojhilata navin hergiz krèj,xwini u li ser bazari u xapandinè.
Ji ber bela cand u dilok,a Rojhilat,a navin a islami,yè.
Ji ber nebùnà devlet bùna me Kurdan li wi listika hilèbàz u du bendan kàb,a siyasetè nakewi li nav lepen me.
Siya qedera me kurdan ji ber wi re§,è.
Hezèn Partiya Kurdan ji bè PDK ji bo devlet bùne ne teko§in.
PKK u PYD ji bo demokratik bùna suri u tirki dixwuazin.
Lè belè cameran ji devleta xwu kàil u spasdàrin.
Ci karèn me li ba Ereben Alivi u Iranè §ia heyè?
Freng,ingiliz,Uris li pi§t van u aligerèn vanin.
Destek me li naw desten Emerika desten din li naw desten Iran,irak u suri,yè.
Kèy parastina devletin dagirkèr li ser milèn me mayi?
Hevalbenden PKK ixanetkàrèn Kerkùk u §engal ninè?
Bi nokertiya olperesten dagirkèran Kurdistan azad nabit.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It