Yorumlar   

Barzan
+3 #1 Barzan 07-09-2017 08:43
Gotinèn te xemi rast u pekè.Bla evrupi bizani bit neyàren van:komara melleyan.Islama Erebi u islama Turaniyanin.
I§ID be desten me Kurdan u alikariyan dostan §ikest bes xelas nabit.
Bes, Hizbi §abiyè komara melleyan u xèvna Sultanè Turaniyan ji bo Evrupiyan xeterèk mezinè.
Gurè birciyè Evrupiyan;Islam a meleyan,islama Erebi u islama Turaniyè.
Olperestiya me Kurdan;Serxwebù na welaten xoman u azadiyèn gelanèn Kurdistane u hezèk ji bo neyaren §aristane ,gezebek bè hempayi.
Cekan u alikariyen bidin me Kurdan bla Evrupi dùnya li naw a§ti bijitin.
§ermèn sedsala Frensi u ingilizian bla feditiyan evrùpiyan bit.
Destbratiya Kurdan, bla bi Israil,Emerikan u Evrupi bitin.Desten me Kurdan desten brati u hevaltiyè. Kà desten xwu bidin me Kurdan.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It