Yorumlar   

Barzan
+4 #4 Barzan 15-04-2019 15:11
Bu Kurd katilami Muhammedin enfal ayedleri ve Arabin hùneridir.
Cihad,Fetih,Enfal Muhammed denilen çol Arabindan katil Arablara yadigàr.
§imdi islamin Kur,an,ina gore Enfal edilen biz Kurdlerin cenaze ve mezarliklari ve cenaze ayinleri,dualar i yine islama gore yapilmasi ne yaman bir çeli§ki.
Ey islama memlùki (kole) mùmin olan Habe§iler.
Islami §ir u pak ilan eden demokratik islamcilar.
Evladi kerbela magduru olan ahmaklar bu katilamlari kimler yapti?
Bu katilamlar kimlerin kutsal kitabinda yazili?
Kurdistana cihad,fetih ve Enfal eden hangi evladi Kerbela babasi?
Halen islam diyip islamin oldùrdùgù Kurdù islam diyemi defn edeceksiniz?
Ne zaman bu katillerden ve kitablarindan vàz edeceksiniz?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #3 Barzan 14-04-2019 17:22
Ba§urè Kurdistan ve Rojeva Kurdistan islami korsanlar tarafindan ku§atilma halidir.
PDK,YNK ve Goran,in birlikte hukùmet kurmasi ve vatan xaini islami orgùtleri bunun di§inda tutmalari iyidir.
Rojeva Kurdistan yonetimi islami xainlere goz açtirmamali.
Arab idelojisi yerine milli ve demokratik kùltùre yer vermeli.
Kurd sitelerinde sunni ve Alivi islam comezleri ixanet içindedir.
Avrupada ya§ayip sunni ve Alivi islamli bari§ dini yazmak okumu§larin cahilik hali ve vatanimiz Kurdistana ixanettir.
Israil gibi ku§atma altindayiz ve israil kadar cani dù§manlarimiz Arabi islamdir.
Bunun ifadesi Sunni TC ve Alivi Iran,irak,suriy e devletleridir.
Israil kadar savunma sistemimiz olmasada demokrasi maskesi ilà içimize sizan satiliklara dikkat etmek lazim.
Katil islam hayranlari Iran ve tùrk çete devletlerinin lakirdilarini bize yazmayiniz.
Islam biz Kurdlerin bugùnkù haline sebebtir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #2 Barzan 14-04-2019 17:13
Brèz Medeni Duran,in yazdigi gibi Kurdistanda sunni ve Alivi islam alkolù ilà solculuk yapanlarin sirtini Alivi islama vererek vatanseverlik yapamaz.
Sirtini sunni islama vererek vatanseverlik yapilamaz.
Cihadist saldirgan Enfalci islam milletlere ve insanlara mutluluk deyil kendi milli deyerlerini harabe yapip ùstùnde matem cadiri ve yoksul veren bir vah§i Arab idelojisidir.
islamin saldirgan,katil ve enfalci kimligini ortadoguda biz Kurdler,Ermenil er ve Yahudiler ya§ayip bilenleriz.
Tùm Kurd u Kurdistani katilamlarini yapan islamdir.
Kurdistanda sunni ve Alivi islam parti,orgùt ve vatan xainleri islamin yaptiklarini alki§layanlardir.
Cihadist islama bula§an Kurdistana ixanet eden xainlerdir.
Arabin tarihi kan davasi olan sunnilik ve Alivilik çeteler arasi sava§tir.
Kendilerine evladi kerbela diyenler Sasani devletine ixanet edenlerin ruh halidir.
Araba memlùki asker (kole asker) olmaktir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #1 Barzan 14-04-2019 17:04
Bu Kurd katilami 1400 yildir Arab ve Sunni- Alivi islam tarafindan yapiliyor.
Lale§te kayitli olan islam katilami 74 katilami yapanlar Arab ve Islamdir.
sunni ve Alivi islam istilaci,i§galç i ve katilamcidir.
Ehli beytin ve evladi kerbela saldirgan islamçi katillerin katilaminin devamidir.
Hitlerin resimleri ve kitablari yasaklandigi yada engellendigi gibi Kur,an ve Muhammed ilà Ali denilen katili ve 4 halifeyi cagri§tiran her §ey milli bilinçe ve onura sahib her Kurd tarafindan lanetlenmeli.
Demokratik ùlkelerde islamin,Kur,an, nin cami ve cem evleri ilà katilerin sivil orgùtlenmelerin in yasaklanacagi gùnler uzak deyildir.
1400 yildir islam saldirgan bir teror hareketidir.
Arab olmayanlarin sunni ve Alivi islami Araba ve katil islama Memlùki cey§ (kole asker) olmak demektir.
Alivi islam sunni islamdan,sunni islam Alivi islamdan katil bir Arab somùrgeci idelojidir.
Kahrolsun islam.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It