Yorumlar   

Barzan
+5 #5 Barzan 09-02-2019 00:26
Erebce bilmeyen çok insan namaz kilarken dua dedikleri okumanin ne oldugunu bilmezler
Kur,an,in bakara (inek) sùresi Kur,an,in tamamina yakinidir.
Tevrata yazili olan ibrahim ogullarinin hikayesidir.
Ama mùslùmanlar Tevrati okumadiklari için bunuda bilmezler.
Sadece imamin namaz kilarken makam ilà okumasina kendini kaptirirlar.
Oysaki bunlarin tùmù Tevratta yazili mesel hikayeleri.
Mesneviyi okumadan Zerdù§i Mevlana ve Ommer Hayyami,Ibni Sinayi mùslùman haydut yapmalari gibi.
Islam lakirdisi gevi§ getiren devenin §apirtisindan farksizdir.
Muhammad Al Kurdi isimli imam ve Pe§mergenin Kur,an okumalarini ve namazi eda etmesini Youtube,den izleyerek ogrenmek mùmkùndur.
Kendisi Kur,an hafizlari içinde tek numaradir.
Erebi okumalarini Kurdi ve Tirki alt yazili ilà izlemek mùmkùndùr.
Bakin ve islami çeteleri taniyin artik.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+5 #4 Barzan 08-02-2019 20:23
Biz Kurdler Nasrali mùjdeçi Isa,yi Arya Keyan tacirlerinin Yeru§elim hanlarinda konuk olmak için yer bulamadiklarind a bùyùk annesi Hanna tarafindan evlerine misafir edildikleri gece dogdugunu biliriz.
Harranli sabilerin yildiz falinda Surreya yildizi oldugu soylenmi§.
Zerdù§i magiler kendisini ate§gahlarin çihan §awki demi§.
Mecdeli Meryem ta§landiginda "içinizde gunahsiz olan ilk ta§i atsin" O oldugunu duyduk.
Celile zeytinliklerind e kendi mateminde agladigini.
§eyhimizin
Pirimizin
Qazinin
Asildigi meydanlar gibi §ehir ta§ina baglanip,uryan edilip kamcilandigini .
Sonra çile yolunda kendi haci sirtinda susami§ halde yùrùdùgùnù .
Nasrali annesi bizlerin annesi gibi agladigini,Mecd eli Meryemin bizlerin yàri gibi hickirdigini bize hikaye ettiler.
Zeytinliklerde kendi matemini tutan Nasrali Isa:Baba aci ceken canimi al dedigini yazici Yeru§elim kàhinleri hikaye etmi§.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+5 #3 Barzan 08-02-2019 18:28
Tilmun §ehrinin Aden ùzùm,nar ve zeytinlik bahçelerini Mittani diyarina diken kawmin çocuklarina selam olsun.
Harran,Med ve Fariz tacirlelerinin mùjdelegi Konugunuz Nasralili Isa ve oniki §agirdine selam olsun.
Kana §ehrindeki konuksever gelinin dùgùnùndeki gibi §olen sofraniz ve testinizde §arabiniz,ekmeg iniz ve kaplarda zeytininiz daim olsun.
Mecdeli Meryemin gozya§lari ilà yikayip sirma ipek saclari ilà ayaklarini kurutugu konugunuz,Nasra li Isa,ya selam olsun.
Yildizlarin,zeytinligin ve asma agaclarina golgesindeki §olen sofrasinda konuklar divaninda,Kendi asmasindan yiyen Mani.
Karanligimiza aydinlik olan Hùrmùz.
Keyan tahtina oturmayan Zerdù§.
Vezu dagindan Spratakùs.
Zile keyani Mitrades.
Hatu§a Keyanlari.
Kà daginda dogu ve bati terasinda oturan Komega keyanlari.
Elam Keyani Muzaffer Keyan§ar Mittani §olen sofraniza konuk olsun.
Tilmund Aden bereketi ilà kalin.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+11 #2 Barzan 08-02-2019 00:22
Ben fitne ve fesad yagmaci çol kawmin kitabini raftan indirdim.
Ràhla ùzerinde oturup lanetli kiblegahlarina sirtimi dondùm.
Kurd kawmini Tirbaran u talan eden islama lanet tùkùrdùm.
Davut olamadim ama Sapan ilà sapanta§ini salayan Pe§merge ve §ervanlara hep destmal saladim.
Hi§im ilà gelen çol furkani gibi nefesimizi kestiler.
Bahçemizde biten diken gibiydiler ellerimizi kanattilar.
Zeytinliklerimizi tarumar ettiler.
Kùmesten yumurtalari çaldiklarinda tavuk ve horozlarimizda gotùrdùler.
Bombo§ çol sofrasindan gelmi§lerdi.
Dayak yemi§ hirsizlar gibi yine çole kovalandilar.
Geride kalan mevtalari topragimizi kirleten murdar mevtalar gibi kaldi.
Muhammed kadar insafsiz.
Omer kadar adaletsiz.
Ali kadar katil insanlardi.
§ip diye onlarin burun akintisindan sadir olmu§ gibiydiler.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+10 #1 Barzan 07-02-2019 23:49
Evimi terk edip,geldikleri çole gittiler.
Kendi gùn batimlarinda yok oluyorlar.
Ama benim Tanrim Zerdù§,tùn tanrisidir,goky ùzùnde gùne§,yeryùzùnd e ate§, ve insanoglunun gogsùnde i§ik olan Tanri,dir.
Ve ben mutluyum.
Ba§ka Tanriya ihtiyaç duymuyorum.
"Nasrali Isa,nin ruhu en iyi ve en eski §arabtir".
Halil çibran.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It