Yorumlar   

Barzan
+1 #2 Barzan 21-04-2019 11:22
Bir ùlkenin sanat sever burjuvasisi olmasa o ùlkende sanat,mùzik,mod a,estetik gùzellik ve felsefe ilà edebiyat olmaz.
Biz Kurdler Ehmed Xane,den beri Kurd sanaticilarinin yoksuluk dramini biliyoruz.
Notre Dame i§galçi Roma ve i§birlikcisi Nebati arab haydut krala kar§i direnen devrimci Isa,nin matemli annesinin hatirasina in§a edilmi§ Fransiz sanati,ruhu ve estetigidir.
Notre Dame enkaz olarak birakilamaz.
Yeniden in§a beraberinde toplumsal sorunlari toplumsal dayani§ma ilà çozmek onerileri oluyorsa bu iyidir.
Ama Fransiz ruhuna sahib olmayan birinin bu soruna serseri ve esrarke§ olan arabeks cukurundaki bir serseri ilà Fransiz yoksullari savunulamaz.
Fransadaki yoksullarinda hangi akla ve çol kùltùrùne sahib olduguda malum.
Tam bir keriz suyu yazisi olumu§.
Turk,islam,Arabeks serseriligi ilà idraksizlik.
Geçmi§ olsun Fransa.
Notre Dame sevenlerine selam olsun.
Pelin senmi yaktin?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #1 Barzan 20-04-2019 23:17
Arabeks Arab islam vandalizim duygulari devrimcilik deyildir.
Viktor Hugo,nun sefilleri aya§ bir xain olan Mùslùm Gùrses ilà savunulmaz.
Elbetteki Fransiz devleti,halki,b urjuvasi ve kilisesi Parisin ortasinda enkaz birakamaz.
Notre Dame Fransis sanati ve estetigidir.
Notre Dame,de insanlarin ba§ini kesen Enfal fetvalari verilmiyor.
Sen git Arabeks Arab islam ilà islamin magduru sefillerle cihad,fetih ve Enfal camilerini yik.
suç ve gùnahin maskesi olan Mekke §ehrini yik.
Gùnah çoplùgùnùde onlarin sefillerine devrimle temizle.
Deyerli Medeni Duran arkada§in dedigi gibi,islam alkolù solculuk vandalizim ve toplumsal kaostan ba§ka bir §ey deyildir.
Bakuni duysa anarsistlikten vaz gecer.
Anar§izim devrim için melektir diyen Bakunin meleklerini Muhammedin iblislerine kar§i sava§tirin.
Fransiz Burjuvasini,hal kini ve devletini kutlarim.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It