Yorumlar   

Barzan
+2 #2 Barzan 29-01-2019 21:09
Ruslara slav denilmesi uzun bir donem kolelik sistemi ilà yonetilmelerine den denir.
Slav (ùretici toprak kolesi)
Rus koministleri serf der.
1905 te Japonlara yenilen ruslar.
Ahmak çarin Nikolayin ba§a gelmesi.
Yobaz haniminin papaz Rasputinle devlet yonetimene el atmasi ve birinci dùnya sava§indaki Ruslarin hazin yoksullugu.
ilà dagilan ordudan faydalanan koministlerin sarayi Koylùler adina gasp etmesi ve çari tutuklamasina kominist devrim dediler ve ikinci bir koleci devlet sistemi kurdular.
Ruslarin tarihinde ozgùrlùk ve demokrasi halen yoktur.
Marx ozgùrlùkcù biriydi ve orta sinifa aid biriydi.
Ailesi yahudilikten hiristiyanliga geçtiklerinden israil ruhu yoktu.
Vatansever siyonistler Magribli esmerin aksine ba§ardilar ve kendi devletlerini kurdular.
Sunni ve Alivi islam ahlaki,ahmaklig i,yobazligi ve zorbaligi ilà ozgùrlùkçù Marx savunulmaz.
Neolitiklikle ASLA.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #1 Barzan 29-01-2019 20:53
Marx bir sami yahudisi kadar esmermi§.
Bundan dolayi cevresi kendisine Magribli (Fasli) dermi§.
Benim kadarda yaki§ikli biriymi§.
Magribi esmer Marx kapitalizmi ùretici aklin ùrùnù gordù.
Bunun içinde kapitalizmi devrimci gordù.
O gùnkù agir çali§ma ko§ullarina ve ùçrete itiraz etti.
ùretici sinifin orgùtlù ve soz karar sahibi olmasini istedi.
Devrimci kapitalizme kar§i Neolitik ilkelligi savunmadi.
Kapitalistler iktidari ùretici sinifa vermedi ve mùlkiyetin dokunulmazligin i devlet aygiti ilà savundu ve korudugu gibi demokratikle§ti ve ùretici sinifin orgùtlenme,soz ve karar sahibi olmasini kabullendi.
Almanya gibi evrilerek yada Fransa gibi çati§arak.
Neolitiklik ilkelik oldugu gibi yùce ondere koleliktir.
Demokrasilerde tek parti ve tek insan iradesi yoktur.
Demokrasi antik Yunanda ba§lar ama O gùnkù demokrasi bùgùnkù demokrasi deyildir.
Demokrasi her kesimin orgùtlenme ve soz hakkidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It