Yorumlar   

Barzan
+4 #4 Barzan 13-10-2018 14:56
Kekè Mehmed sen "siya evinè" (a§kin golgesi) dedigin §ehri A-Med,te nar agacinin altinda dinlenmeye çekilmeden evel Kurdistan Cumhuriyetinde wan §ehrinin gol kiyisinda bir evde ozgùr bir hayat dù§lemi§tin.
Saf deyi§tirmi§ donekler i§galci Tirklerle car çabuk senin isimini olùm listesine kayit ettigini biliyoruz.
Bocek insanlarin Ya§ar Kemala aynisini yaptmi§ti.
Ibrahimim dedi Ismaili yoktu.
Musayim dedi Kurd kawmi ilà yùrùmedi.
Isayim dedi carmihini ta§iyamadi.
Napolyon gibi zehirlendim dedi ama hepimizden saglikli.
Gandiyim dedi ama terazi agirligini çekmez.
Ereb capulcu Aliyi çol gerillasi yapti ama ayagi dag gormedi.
Kurd kawminin sava§cilari sevdali mukades Kurdistan topragina dù§erken O Ali çicegi deyil Tirkleri §ehidler §ehidi ilan etti.
Biz Kurdler kendi seramcamizi biliriyoruz.
Sen siya Evinè altinda rahat uyu delalo.
Denbejler §evberklerde sana mihman.
Sen biz Kurdlerin mihmani.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+6 #3 Barzan 13-10-2018 11:09
Suki (siverekli) aziz Kurd evladlarini yazarken §ivan Perveri unutum.
§imdi 12 takim yildizi oldular.
Bu yigit Sukilerin hiç biri §ehircilik ve dini yobazlik,mezheb cilik yapmadilar.
Kiblegahlari Kurdistanin bagimsizligi ve ozgùrlùgùydù.
Içlerinde yoksul,a§iret çocugu ve aga olanlar dahi vardir.
Bu aziz insanlar kendi ekonomik statulerine bakmadilar.
Bu azizlerin tek amaçi Kurdistanin bagimsizligiydi.
Hiç biri yolda§ ve heval gùnahkàri deyildir.
§ehircilik ve mezhebcilik,isl ami yobazlik yapanlar bilsinki,bu Suki Kurdistan fedakàrlari gibi Kurdistanin her §ehri boylesi civanmerd ve ba§ egmez Kurd yigitleri ilà §an ve §ohret sahibiler.
Bùtùn orgùt liderlerinin kirildigi donemde soyledigi "biri çiksin ikincisi benim" dediklerinde Merhum Ali çicek Kurdin istiklàl ve hurriyet bayragini kahpe Tirk Esad Oktaya kar§i kaldiran aziz Kurd evladidir.
Sava§an ve direnenler Kurdin kahramandir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+9 #2 Barzan 13-10-2018 00:52
Brèz Selim Temo.
Mehmed Uzuna vefa ve yad etme edebi yazinizdan dolayi sizi kutlarim.
idelojik fitne ve fesad siteler sizin ve brèz Dursun Ali Kùçùkùn yazilarina yorumlari asmiyorlar.
Brèz Selim Temo sizden ricam Kurdi bilmezler ve Meme Alan yada Kurd islam versiyonu olan Mem u Zin ulusal edebi yapitini yanli§a yorumlayip Kurdistan Mir devlet adami olan vezir Beko,yu kotoleyip Mirlik sarayinin harem bekcisi ve serseri takimindan olan ve Kurd mirligine aid çe§menin tapusunu altin kar§iligi Alan pahdi§ahina satan çeko ve karde§lerinin pezevenklik marifetini bize yazin.
Sorumlu Kurd veziri Beko Mirliginin Miranina vezirlik gorevini yaparken lanetlenmesi dogru deyil.
Meme Alan imkansiz bir a§k destani oldugu gibi §ah §ahali Kurd mirliginin ve zenginligin tarihi ve vatani savunma tarihidir.
Lùtfen siz Kurd edebiyatcilari ve dù§ùnce ùreten Kurdi deyerlerimiz bu haksizliga son verin.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+11 #1 Barzan 12-10-2018 23:58
Ben onbir tane Suki (Siverekli) tanirim.
Hepiside Kurd u Kurdistani a§iret çocugu ve hayatlarini vatanimiz Kurdistanin istiklàl ve hurriyetine ba§ koymu§ merhum azizlerimiz.
I-Seyh Eyup Gùlpinar (1925 ,te seyh Said efendi ilà idam edildi)
2-PDKT sekreteri Faik Bucak.
3-Yilmaz Pùtùn (Gùney)
4-§airimiz Ehmed Arif.
5-Ferit Uzun.
6-Zeki Akil.
7-Cuma Tak.
8-Necmettin Bùyùkkaya
9-Remzi
10-Yilmaz Uzun.
11-Brusk Solduk.
Ama seranser Kurdistan ve dùnya Elmali sokakta dogup bùyùmù§ ùç Kurdistan evladindan merhum Mehmed Uzunu Kurd edebiyatcisi, kalbi insan sevgisi ilà dolu olan biz Kurdlerin humanist bilge yazaridir.
Onun salincagini Kurd denbejleri salami§ ve Kurd dengbejleri ugurlami§tir.
Sefer selamet demeye dilimiz varmadi Mehmed Uzun.
Ehmedè Xani gibi hep aid oldugun Kurd milleti ilà olacaksin.
Ruhun §ad olsun Suki gùler yùzlù aziz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It