Yorumlar   

Edip Akay
-5 #4 Edip Akay 23-06-2018 13:04
Isman Aygun li bende HDP BDP u Birez Selahattin Demirtas u bi sed hezare gele Kurd bu ku herin wi pesvazi bikin li Amede .
Da ku pistre ji bigot ,Ma gel min pesvazi kir u Ne minete HDP U BDP .Ziman direj neqirkir u berjevani rihe xwu ya !
Kibire wi vek ya hevalbende wi Erdogana !
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #3 Barzan 22-06-2018 15:09
§ivan Perwer ji bo me Kurdan nirxeg bè hempa u hozanèk payà bilindè.
Kàr u xebatè §ivan ji bo azadiya Kurd,serxwebùna Kurdistané.
Kesèn dij beritiya §ivan Perwer dikin ne Kurdin.
Dùdilin,nezanin,exmakin,bè cins u bè §evrin.
Li bakurè Kurdistan demà pi§eya Kurd bèt gotin,dù kesèn heja te birva:§ivan Perwer u Yilmaz Gùney.
Tu denge Kurden azad.
Nirxèn Ni§timani §ivan Perwer.
Tu bo me Kurdan dengen Cigerxwini.
Tu her hebi hevale aziz.
BIJIT KURD U KURDISTAN.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Edip Akay
-2 #2 Edip Akay 22-06-2018 10:06
Minxabin , Kaksar te bi ve minesebete qanc nekiriye ku tu bibe berdevke Ismail Aygun (Sivan ) .Ew ji dile kurde derketiye u bere di dile Erdogani u AKP da bimine .Hevalbende RTE u Baxceli Agar u Ciller li gazine wi guhdar bikin !
Alıntı | Yöneticiye raporla
Murat Zinar
+3 #1 Murat Zinar 22-06-2018 09:42
Dema Siwan li keleka Erdogan cih girt Derket ber pemeraye u haperet li tevgara azadi kir,tiliya xwe ji nuneren PKK re hejand u wan tewambar kir.Ji xwe Siwan di aliye hunerede riziyaye.Bist salin kes nizane Siwan cend eser tomar kiriye ci afirandiye.Tene di qaqda politikada polemik dike u dixwaze xwe dixe rojewe.Gotuna dawi.Megri megri Siwan megri
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It