Yorumlar   

Barzan
0 #4 Barzan 04-06-2018 15:34
Kaba ,saba erkegin ilkel kahramanlik hikayesine inanan ahmak kadinlarin yalanci kahramanlarini terki sonrasi cinsiyet intikami pe§inde ko§an daga ve zor sava§ ko§ullara kadini gonderen zalim erkeklerde vardir.
Hilebàz erkek "Git dag tanricasi ol"der.
Oysaki kendini tanri ilan eden hilebàz erkek yabanci tiranin §ehrinde u§aklik yapar.
Hilebàz erkegin sorunu kadini ozgùr etmek deyildir.
Kadini erkekle§tirip cinsiyetine yabancila§tirmaktir.
Pezevenk ve saldirgan erkek oldugu gibi Fai§e ve kendini pazarlayan kadinda vardir.
Kadin vaginasi ve erkek penisi oldùrmez ama utandirir.
çùnkù ahlak yazicilari bunu ahlak kanunu diye yazmi§.
Tanri hùkùmdarlarin hukuk hùkmù oldukca bu boyle olacak.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #3 Barzan 04-06-2018 15:14
Yusufu arzulayan Zùleyhanin a§ki Yusufu utanca ve olùmùne sebeb bir arzu a§kidir.
Ferhadi kole i§çi yapan §irinin a§ki vicadansizdir.
Kaysi çole divane eden Leyla a§ki merhametsizdir.
Kadin erkek kadar vicdansiz,yalan ci,hukuksuz,ift iraci,tegahci,p iyon ve a§agliktir.
Kadini yaralayan erkek penisi oldugu kadar erkeki yaralayan kadin vaginasidir.
Istem sofrasinda bu iki organ kutsal evlilige kar§i hep ahlaki ve hukuki sorun olmu§tur.
Aile cemberini koyan tanri hùkùmdarlarin ve peygamberlerin birini oldùrùp karisini ve kizini nikahlamasi yada cariye,§ebin olarak kullanima almasi ne kadar hukuki ve ahlaki?
Resmi erkekginin di§inda erkekigi arzulamayan hangi kadin.
Gùnùllù birlekteligin resmi hukuk yada toplum hukuku kar§isinda ismi zina deyilmi?
Tecavùz hirsizlik gibidir.
Gormeyen ve duymayan olmadikca normaldir.
Aksi halde hùsrandir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #2 Barzan 04-06-2018 14:56
Tecavùz kelimesinin anlami insani iliskilerede siniri a§maktir.
Ama yasal evlilikte kadin erkekingin yasal onayli beraberligi ise sinir a§ma yoktur.
Kerxane i§leten devletin resmi hizmet kurumundaki kadina yasal fai§e denir.
Buradaki erkek yasal mù§teridir.
Tecavùz kadinin elinde erkekigi oldùren silah olurken.
Siniri a§an kadina kar§ bu yasal silah kullanilmaz.
Tarihi mitolojik anlatilarda Ih§tar,Lilita,D elila erkekigi sirini calan hilebàz tanrica.
Erkeki oldùren silah olmu§tur.
Kadin gùzel obje olmak ister,iltifat,k ur,zenginlik için kendi kiymetini pe§ke§ cekerken satin alici erkekin tùm sinir a§masi fantizelerine açiktir.
Tahrik edici bir gùzeligi olunca tùm arzu eden gozlerin ùstùnde olmasindan hàz alir.
Ama kendini pe§ke§ cekecegi ki§i yada ki§iler varlik sahibi yada §ohretli insanlardir.
Kadin alici olarak dogmu§tur.
Kadin her zaman alicidir.
Onun ozgùrlùgù arzuya taç olmadir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
R. Celik
0 #1 R. Celik 01-06-2018 13:21
Madem tecavüz suc degilde iyiyse, o zaman bu hanim her gelini kendisine tecavüz ettirsin!
Bu aptallara karsi, insan sözcük bulamiyor.
Bunamis ihtiyar..
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It