Yorumlar   

Barzan
+4 #1 Barzan 01-04-2018 17:06
Yilmaz Pùtùn idelojik gorù§le(Gùney) Asla Kurd u Kurdistani gercegini unutmadi.Sinema si hep Kurd u Kurdistanidi.
Aç Kurtlar filmi ilà merhum annesi Gùlçin xanimla Varto,li.
Seyidxan filmi ilà merhum babasi Hamid beg ilà Siwerek/Bucak Takoran koylù evladiydi.
Tùm Filmleri Kurd yoksullarinin turk §ehirlerindeki dramiydi.
Bùyùk bir ozlemi Kurd isyanlarini gùney Kurdistan,da Zele ve Tujalan bolgesinde yerle§en Kurd Pe§mergeleri ilà bir film yapmakti.
Kurd edibatina Kurdi lisan ilà Ehmede Xani,nin ruhunuveren merhum Mehmed Uzun bunun haziliklari için Celal Talabani,den yardim istemi§ti.
Ama saglik durumu ve ko§ullar el vermedi.
§imdi bu iki Kurd azizi vefadar Kurd evladlari aramizda deyiller.
Sadece Yilmaz Pùtùnù deyil merhum amcasi oglu Abdullah Pùtùnù once silahla vurdular.Sonrad a hastahanede taburcu olacagi gece zehirli igne ilà oldùrdùler.
Yilmaz Pùtùn,nùn romanlari sinemasi kadar Kurd u Kurdistanidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It