Yorumlar   

Barzan
0 #2 Barzan 16-07-2019 16:59
Vatanimiz Kurdistana olan vefa ve sadakatini bir hayirli Kùrd olarak namerdlere goster.
Sendeki kelamin kudum kudretini vatan xainlerine goster.
Yeter artik falankes u felankes ne dedigini bize lakirdi yapman.
Kùrd ulusunun hayirli evladi oldugunu soysuz ve xainlere goster.
Her ulusunun aydini kendi ulusu için dù§ùnùr ve deva olacak siyaset ùretir.
Sende mensub oldugun Kùrd ulusu adina bir Kùrd olarak vatanimizin istaklal ve hùrriyeti için yaz.
Sinav talebeleri gibi bize ezberlerini deyil vatanimiz Kùrdistana çira ol.
Kendi dù§ùnceni vatanimiz Kurdistan için kaleme kelam yap.
Selamlarla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #1 Barzan 11-07-2019 17:21
Asude bir ya§am dilegim ilà mesud ve bahtiyàr olun.
Desenli yamali bohca gibi yazilarin sana aid deyil.
Aydinlik ve demokrasi yazarlarinin akil ùrùnù dù§ùncelerini çol e§kiyasinin ya§am felsefesi olan islam ilà yamaman bu desenin yaki§iksiz yamasidir.
Hele ismi islama çikmi§ Mevlana gibi ozgùr iradeli ve kendi ve geldigi toplumun ahlaki deyerleri ilà ya§ayan ve yazani islam ilà e§ tutmak hiç dogru deyil.
Ne Mevlana nede Omer Hayyam islami deyiller.
Aryen Sasani kùltùrùnùn son temsli onlardi.
Tabi nebati hekimi ibn-i Sina gibi dehayi unutmadan.
Tebrizli §emsi oldùrùp kuyuya atan islam ahlakidir.
Ozgùr insanlar ruhundaki maddi dùnyanin efendisi olan nefs ve istenc ilà ya§ar ve konu§ur.
Muhammed gibi karni ve gozù hep aç olan e§kiyalarin dilinde cihad,fetih ve enfal vardir.
çùnkù bir eli agzinda bir eli uçkurunda çolùn aç saldirganlari olmalarindandir.
Kahrolsun islam.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It