Yorumlar   

Barzan
+5 #13 Barzan 01-02-2019 16:37
ABD deki hayata sifirdan ba§layan deyerli Kurd milyaderi Hadi Ulukaya,Chobani yogurt ùretimi ilà milyarlarca dolar kazanan akili bir Kurd evladi vatanseverdir.
Rojeva Kurdistandaki karde§lerine milyonlarca dolar yardimi yapmasi yanisira pabrikasinda çali§an i§çileri fabrikasina bedava hisse vererek ortak etmi§tir.
Kazanci ilà bir çok yardimsever kuruma yardimci olmu§tur ve ABD de vergi rekortmenidir.
Zenginligi ilà Kurd milli kimligini tùm dùnyaya soyleyen biz Kurdlerin iftihar ettigi bir insanimizdir.
Lakin Kurd ve servet dù§mani gaspci kominist ve islami baki§ acisi ilà dùnyaya bakanlar Kurdin zenginligini kabul etmedikleri gibi dù§manlik yaparlar.
Zaho §ehrinde 200 donùm arazisini pe§merge ailelerine ev arazisi olarak bagi§layan vatanperver ve iyilik sever Kurd zenginine aga diyen edebsiz rùt u birci yeteneksiz ahmaklara ne demeli?
BIJIT KURD U KURDISTAN.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #12 Barzan 30-01-2019 17:37
Heja Seyda.
Sizin yazilarinizi okuyunca mecburen yazdiginiz Erebleri tanimak içinde bende çol haydutlarini tanimak için daha fazla okuyorum.
Muhammedin oniki tane olmak ùzere 6 kiz 6 erkek olmak ùzere 12 çocugu oldugunu okudum.
Muhammed gavur iken bir kizini Osmana vermi§.
Sonrada ikinci kizinin dul kalmasi sonrasi ikinci kizinida Osmana vermi§.
Bir kizinida Aliv denilen haydut adama vermi§.
Ebu Bekir Sidikin halife olmasi için Alinin dul annesi ilà evlendigini daha once okumu§tum.
Bunlarin tùmù hem baba hemde anne tarafindan akraba.
Osman ilà Alinin yani hem amca hem ùvey babasi hemde bacanagi ilà kanli sava§lari ayni zamanda Muhammedin kizlarinin babalarinin varis hakki olan halifeligi kocalarina verilmesi sava§imi?
Haticenin yaninda deve bakicisi ve kiralik koca olan muhammed ne zaman 12 çocuk yapti?
Dogrumu?
Bunlarin sùlalesini ve kirvelerine kadar taniyan sizsiniz.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #11 Barzan 29-01-2019 23:05
Seyda sanki Erebin zekat parasi ilà ya§iyorsunda 1400 once Muhammed çetesine haraç vermeyeni ele§tiriyorsun.
Sakin Bilali Hebe§im demiyesin.
Vergi devlete verilir.
Erebin tanrisi Muhammed ve tayfasina e§kiyalik emri veren tanridir.
Yezdan
Nuh
Musa
Isa
Mani
Zerdù§
Hùrmùz
Onu bunu oldur karilarini ve kizlarini kendi,karin ve caryen yap demedi.
Muhammed ve Ali ilà oteki çakalarda ahlak yoktur.
Hem nikah farzdir diyeceksin hemde nikahsiz cariye ilà yatacaksin.
Adami oldùrùp karisini nikahlamakta Muhammed ve Ali tayfasinda var.
Hem dinime hak dini diyeceksin hemde gelip beni oldùrtmekte islamin hukuksuz ahlakinda var.
Bu çakallar tanrinin sevgili kuluyduysa neden oldùrùlùp mevtalari kokuncaya kadar yerde kaldi?
Deli Hùseyin deyilmiydi karde§i Hasaninin kanini Qùfe valiligi ve 400 cariyeye satan?
Hegelci olman iyidir.
Benim gibi ateist olursun.
Tobe tobe deme.
Ha§a hiç deme.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #10 Barzan 29-01-2019 18:21
Heja Simko.
Ho§ gorùn için te§ekùrler.
Elbeteki yazdiklarin bizim milli tarihimiz.
Azizlerimize sahib çikarken onlarin zamaninda olmayan yada Kurd milleti tarafindan bilinmeyen demokrasiyi savunmak iyidir.
§ùpesiz verdigin oranti dogru belkide daha yùksektir.
Devleti olmayan milletlerin mùminligi kabul gormez.
Hele ortadoguda islam somùrgeçi devletlerin demirba§ uyku hapi iken.
Yazdiklarim elebeteki benim dogrularimdir ve ele§tiriye siz kadar hakli gorùyorum.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #9 Barzan 29-01-2019 17:21
Mehmet (Miho) Arkada§ isabetli bir dogruyu i§aret etmi§.
Koministler,Fa§istler,Sunni ve Alivi §eriatcilar dara dù§ùnce emperyal ùlkelerin demokrasisine siginir ve kabul edilirler.
Yeni ya§ama adapte olmak içinde tùm ihtiyaclari kar§ilanir ve toplùmsal uyum için hazirlik ve yardim programlari ilà.
§imdi bu arkada§lara sormak lazim.
Mademki demokratik ùlkeleri ve demokrasinin adresini biliyorsaniz neden demokrasiyi savunmuyorsunuz?
Neden koleligi Kurd milletine reva gorùyor ve bunun millatanligini ve sozcùlùgùnù yapiyorsunuz?
Hitlerin ulusal fa§istligini.
Stalinin sinif fa§izimini.
Muhammedin zulùm ayedlerini.
Alinin kanli zùlfikarini ve katiligini neden Kurd milletine reva gorùyorsunuz?
Bu alçaklarinin tamami ùsrùn insan onderlik partisi ve sozleri deyilmi?
Kurd milletine vefa ve sadakat edin.
Kurd milletin evladlari deyilmisiniz?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Simko Engizek
0 #8 Simko Engizek 28-01-2019 18:20
2)muhammed,isa ve zerdüşt bizim
ülkemizin bir gerçeğidir-ne yapacaksın milleti?stalin, misto ve ya apo gibi kesecek misin???
Milli düşünüyoruz fakat söz konusu şu arab bu arab ise,bizim milletin 80%
asmak lazım!!!
Çünkü Kürdlük mert ve harbi demektir-kim kaldı bu diyarda???


Silav u rez Niştiman-li xwe baş binere
Alıntı | Yöneticiye raporla
Simko Engizek
+2 #7 Simko Engizek 28-01-2019 18:19
Heja Barzan,

sana ne kızarım ne de öfke kurarım.harbi adamsın-benim gibi-helal!!!te nkit et-
sorun yok.niştiman kal fakat bizim
halkımız marxism ve ya komunizm ile
savaşa gitmez.kafa ağır basıyor.Şex Said da müslüman'dı fakat kimlğini da biliyordu.mille t qadi muhammed'i sayıyor.nice örnekler var-hem dini hem milli
kahramanlar.wel at açısından!bana ne
haşimi hoşimi ve ya nesimi'den!ben bir
insanın devrimci
faaliyetine bakarım.ne için savaştı???
insani mi gayrimirov mi?tarih okuyan rast okumalı ser xwe bu okumalı.apo'nun tüm kitaplarını okudum-hem de mürit gibi
fakat her zaman hür kaldım ve doğru'ya rast dedim.şener yoldaş gördü-tek adam olarak masaya yumruğunu bastı.sonuç
ortada!!!
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #6 Barzan 28-01-2019 02:10
Heja Seyda.
Kurd berber gencten §ikayet etme hakkin yok.
Kurd ulusunun okuyan ve yazan aydini sensin.
Kurd milleti siz Kurd aydinlarinin fikirleri ilà siyasile§ip milli hareketin bayragini kaldiracak.
Siz çoldeki Erebten ba§ka ne yaziyorsunuz?
Muhammed ilà Alinin sunnetini sizmi yaptiniz?
Kirveleri kimlerdi?
1400 yildir meddeniyetler yikan bu çol çakalari deyilmi?
Kusuram kalmayin ama siz mùslùman deyilsiniz.
Gerçek mùslùmanlar I§ID ve Ha§di §abilerdir.
Yaptiklari yikim ve can mal talani sùnnetsiz Muhammed ilà sunnetsiz harami Ali gibidir.
Kadinlari bile sava§ ganimeti olan bu alçaklarin dini hangi dine benziyor?
Kurd berberi senin ba§ini temizlemi§.
Sense Kurdin ba§ini, vah§i ve gorgùsùz cani erebin yamyamlik kùltùrù ilà kirletiyorsun.
Bu Alivi ve sunni canilerin yaptigi Muhammedin kitabina gore deyilde Mao nun kizil kitabina goremi?
Yoksa katil Stalin kitabimi bunlara buyurdu?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #5 Barzan 27-01-2019 18:31
Hz Simko.
Sasani Keyanlarindan gasp edilmi§ Hind Lahur demirinden yapilma Zùlfikàri capulcu Alidenmi aldin?
Yine bindin Ereb devesine elinde Zùlfkar cihadist olmusun.
Fetih namazini Ankaradami kilacaksin?
In O deveden ve o elindeki kanli katillerin kiliçini at.
Ereb mahhalesinde ne i§in var senin Hz Simko.
Ibrahim gibi bir xencer al eline ve Ali,yi ismail niyetine adak diye kasaplara teslim et.
Tobe,tobe bu ehlibeyt harami Ha§imiler nereden aklina geldi?
Mekkeli tùccarlar bu harami ailenin son ferdine kadar oldùrmedilermi?
Yoksa tahtacilar tarikati cadirlarinda saklanan Ha§imimi var.
Dilerim O sen deyilsin.
Kesem bilah seni Muaviye teslim edip "develerini calan bu Hz Simkonun kendisidir"
Seni Firatin yada Diclenin kenarina gotùrùr yada gotùrmez Muaviye kendisi bilir.
Don gel Kurd mahhalesine O çolde kaybolur çol tilkilerine yem olursun.
Selamla Hz Simko (s.a.v).
Alıntı | Yöneticiye raporla
Miho
+16 #4 Miho 27-01-2019 16:05
Ne yaman çelişki degil mi?
Solcuların ve şeriatçıların kurtuluşu emperyalist ülkelerde araması.
Ya kürdlerin?
Ülkelerini dört parçaya bölen,yüzlerce katlıyamın arkasına ismini yazdıran,
celatlarından merhamet dilenmesine ne dersin?
Şeyhin biri bir zikir seansında müridlerine risale yazdırtırken,şö yle buyurmuştu'Ülke sini terk edip avrupaya metropolere gidenler pis canını kurtarmak için ruhunu satan insanlardır'
Eşedu billa,eksigi var fazlası yok.
Düşmanlarından merhamet dilemek için avuç açanlar biat etmeyi kabulenmiş
demektir,içerdekileri,sokaktakileri, ve yüregini kanatanları saymasak.
Metropolerden ve avrupadan büyük beklentileri olan,başta İB olamak kaydı ile herkese ithaf olunur.
Korkudan, cehaleten biat edenleri anlamak mümkün,ya üç kuruş için kendini düşmanın şefkatli kolarına atan
sahte kürdlere ne demeli?
Nasıl olsa bu sahteciligin östünüde örtmek çok basit elini cebine atınmı tamam.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It