Yorumlar   

Barzan
-2 #9 Barzan 10-12-2018 17:29
Sayin Kadir Amaç.
Bu sitede siz ve islamin Alivileri hep Muhammed ilà Ali,yi savunmaniz niye?
Biz Kurdlere gerekli olan devlet ve demokrasi oldugunu bilmiyormusunuz?
Muhammed ilà Ali ayni aileden ve ayni a§iretten olan Erebler O donemde kendileri gibi çol Erebi olan ve ticaret ilà ugra§an Ereb a§iretlerine ve §ahsiyetlerine kar§i talan ve gaspci zorbalar oldugunu bilmiyormusunuz?
Bir §ehrin tùccar bàzirganlarimi o §ehre faydali olur yoksa O §ehrin zorba mafia çetelerimi?
Muhammed ve Ali o donemin Yahudi,Nebati ve Ereb tùccarlarina kar§i haraç ve zorbalik hareketi deyilmi?
Farkli dinlere sahib insanlarin Muhammedin dinine uymak zorunda olmasi zorunlumu?
Sizin gùnlùk rizkinizi veren islam ve tanrimi yoksa demokratikburju va devletimi?
Neden size ozgùr bir ya§am veren demokrasinin propagandasini yazmiyorsunuz.
Siz §eriatcimisiniz ?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-1 #8 Barzan 08-12-2018 20:35
Rojeva Kurdistan yoneticileri artik dini ve mezhebci yobazlara yer vermeyiniz.
Avrupadaki kilise gazeteleri bile boyle deyil.
Katil Muhammed ilà Katil Ali nin yaptiklari capulcu sava§lari islam deyilmi?
I§te I§ID.
I§te Hizbullahlar.
i§te Ha§di §abi çeteleri.
Bir sùrù gereksiz adamin kitabini okumak anlamsiz i§te Kur,an otur ve iki gùnde oku.
Feylezoflara ve bilimsel yazilara yer veriniz.
Kurdistan Tarihi ve Siyasetine yer veriniz.
Lider partisi.
imam Partisi.
Peygamber Partisi.
Biz Kurdlere Kurdistani ve Kurd partisi ilà demokrasi gerekli.
O ve bu diktatorùn millitani,mùmin i ve cihadist katilleri biz Kurdlere lazim deyil.
Muridler koleligi vaz edenlerdir.
Bize demokrasi ve ozgùrlùk gerekli.
Yeter artik ortadogu yobazligi ve despotluk ideloji ve din,mezhebciligi.
Erebe ve Kuzey Koreye gidin orada keyflice ya§ayiniz.
Kahrolsun islam.
Kahrolsun kominizim.
Kahrolsun Fa§izim.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-3 #7 Barzan 08-12-2018 16:33
Islamda hukuk çol haydutlarinin kendi disiplin ve birlik hukudur.
Islami fetih için cihadi sava§ci ve gasp etiklerinden vermeye zorunlu kildigi zekat ve peygamber hakki bu capulcu cihadi sava§in devami içindir.
Islamda devlet yoktur.
Gùçùn kendi elinde toplayan cihadist capulcu halifedir.
Zorunlu cihadist askerlik vatan savunmasi için deyil capulcu sava§lar içindir.
Gùnùmùzdeki islami terorist orgùtlerin ve kominist orgùtlerin hakim oldugu alanlarda zorunlu millitanlik ve zorunlu yardim zorba fetihc iktidar içindir.
Ismi ne olursa olsun oz aynidir.
Islami ùlkelerin avuntusu ve devlet kùltùrù eski fetih hikayeleri ve yeni fetihlere ozendirme capulcu sava§ hazirligidir.
TC ve AKP bunun en iyi ornegidir.
Alivi iran aynisini yapiyor.
"E§kiya hùkùmdar olmaz" Bizans sozù bundandir.
Islamda bari§ yoktur.
Islamin cennet vadi capul yolunda olùmdùr.
Koministlerin cenneti islamdan kiraliktir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-2 #6 Barzan 08-12-2018 15:59
Muhammedin tùccar karisi yada sahibesi oldùkten sonra 40 ya§indaki muhammed uçkurunu eline alip çok kadin ve harem dolusu cariye istiyor.
Tùccar varisi muhammed mekke nin tùm tùccarlarina sava§ açiyor,kari ve kizlarini ilà mal ve mùlklerine fetih nimeti diye el basiyor.
çol haydutlari arasinda birligi ve beraberligi saglamak için kendine haberci bir melek yaratiyor.
Ama e§kiyalar hep ganimet payla§imi için kendi arasinda kavga ediyor.
Muhammed bir orada bir burada kendi zoraki evliliklerini ve harem cariyelerini korumak için ayed indiriyor.
E§kiyalara yenilen Tùccarlar ve devletler islama gecip iktidari aliyor ve Muhammed,Ali,Os man,Omer sùlasesinden herkesi oldùrùp iktidari ele geciriyorlar.
Bir zamanlarin tùccarlari meslekten vaz edip çol e§kiyaligi ilà Muhammedi ve Alivi diye tayfalara ayrilip kendi e§kiya sava§larini gùnùmùze kadar getirdiler.
ùretim aklindan yoksun cahil katiller.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Alan
-2 #5 Alan 07-12-2018 23:57
Birakin su “politik islam” i artik. Islam ilk gununden itibaren politic bir guc-force olmustur ve sureklide politik kalacaktir. Untangac muslumanlar cehenneme giden yolun iyi niyet taslari ile doseli oldugunu unutmayin. Utangacliginiz sizi kafa kesiyor diye elestirfiginiz din kardeslerinize goturmekten baska ise yaramaz.
Kendinize gelin. 3000 kitap sonra hala arap ortacag colleri ise gunesinizin dogdugu yon ne kendinize nede kurdistaniniza bir faydaniz olur. Kudler bilimi I Celik kilip muslumanlikla yuslesmedikleri surece kole-kole-kole kalmaya mecburlar.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-4 #4 Barzan 07-12-2018 16:15
Deyerli Seyda.
§ahsen sizi hayranlikla okurum ama size ofkelenmemek elde deyil.
Bunca okumaniz ve bilip yazmaniza ramen.
Bazen Yolda§ katili ve halk katili koministleri.
Bazen mùmin ve mùslùman katili islami.
Bazen dinci fa§istleri savunmaniz bana garib geliyor.
Vengma sitesinde Mehmet Selim çùrùkkayanin,is kence korkusundan altina i§emesine ramen Kurdlùgùnù ve Kurdistani savunan yigit Kurd kadinlarini dinleyiniz.
Bu arada korkunun insani oldugunu biliyorum.
Kurdistan posta Hejari §amilin son yazisini ilà Huseyin Turhalilin yazisini okumasinizi dilerim.
Devlet insanin kendini yonetmesi için olu§turulmu§tur.
Ben sosyal devletci felsefecileri tercih ederim.
Her felsefeci kawmidir.
Kendi ulusunun devleti ilà mutlu ve adil bir hayat sùrmesini ister.
Tipki Ehmed Xani gibi.
Ama dil sorunundan dolayi Ehmed Xani ye ula§amiyorsunuz.
Mem u Zin a§ki ixanetci kadinin kendi mirligine ixanetidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-5 #3 Barzan 07-12-2018 14:21
Kiymetli Seyda.
TV kanali olarak sadece Kurdistan Tv kanalini izlerim.
Ama Youtube belgeselerini dikkatlice takip ederim.
Size tavsiyem Youtube den Kayserili Yakup Yildiz in Haydut ba§i Muhammed,Ali,Os man,Omer katillerine ve Kuran ayedlerini mantik ve belgelerle nasil hùkùmsùz ve uyduruk oldugunu izlemeniz.
Antik felsefecileri okumak kendizde kùltùrùn temelini atmaktir.
Sizi okuyanlar çok.
Okuyan,bilen,yazan ve dù§ùndùren bir Kurdi kiymetimizsin.
§ahsen sizi okuyunca kitabligimin tozunuda almi§ oluyorum ve kitablari açtigim için seviniyorlar.
Kurd aydinlarinin yazgisi boyle.
Size hamam kesesi versem silemesiniz.
çùnkù Kuzey kurdistanda i§ini bilen gazeteci ve tv kanallari yok.
Bu yùzden islamin,fa§izim in ve kominizim mùridi olmu§uz.
§ahis dini.
§ahis partisi.
§ahis devleti.
Hepiside Kurd u Kurdistan dù§manlari.
Seni severek okuyorum.
Selam ve muhabetle Seyda.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-5 #2 Barzan 07-12-2018 13:36
Merhaba Seyda.
Hasan Bildirici vatanseverlik siyaset mantik yazilari ilà sizin din felsefesi ve devletci mantik felsefesi ùzerine yazilariniza alki§ calan az olur.
çùnkù gecekondu mahhalesinin arabeks sanatcilari deyilsiniz.
Felsefe dedigimiz §ey muhalif ve taraflarin kelam ustaligidir.
Gùç ve kudretin mùhalifi ve taraftarligi.
Gerçek ya§amin felsefecisi Omer Hayyam ilà Kurd vatanseveri Ehmed Xaninin felsefesini ayri tutunuz.
Sunni ve Alivi islamin ticaret ilà ugra§an ve zenginligi savunan tùccarlar ilà çol haydutlarinin tarihi oldugunu bir tùrlù anliyamadiniz.
Sonunda tuccarlar Muhammedin ve Alinin sùlalesini kendi kaninda bogdu ve yaptiklarinin hesabini verdiler.
Muhammed ilà Alinin mùlkù karilari ve cariyelerinin sava§ ganimeti oldugunu kabul edin lùtfen.
Haydutlarin felsefecileri diye siraladiginiz kimseler haydut sofrasinin kelamcilaridir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ari
0 #1 Ari 06-12-2018 19:59
Eline saglik Mamoste.
Bu dinin etkisinden kesin kurtulmaliyiz!. ....
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It