Yorumlar   

süleyman
+8 #7 süleyman 01-09-2018 22:46
Sanırım dünyadaki egemen İNSAN KARŞITI militarist ve şiddet anlayışı kürtlerin kafasını iyice karıştırmıştır. Özellikle de aydınlar, siyasi yapılar (örgütlülükler) ve onların önderlikleri, dindarları her biri bir tarafta insan üstü bir anlayışı yakalamak için yarıştığı için söylüyorum. Yani İNSAN olmanın temel haklarını anlamadan, öğrenmeden ve bu anlayışı örgütlemeden birşey olduklarını dayatıyor. Sanki Kürtler İNSANi değerleri savunurlarsa Kürtlüklerini kaybedeceklermi ş gibi bir anlayış geliştiriliyor. Hem de bunu kürtlük adına yapıyorlar. Oysa barbarlığın ve insan karşıtlığın geliştirildiği günümüzde Kürtlerin özellikle İNSANİ değerlere sahip çıkarak ve onu demokratik mücadeleyle dünyanın gündemine taşıma şansına sahiptir. Eğer bir ideoloji aranıyorsa İNSAN KARŞITLARINA karşı İNSANİ OLAN BİR anlayışı geliştirebilirl er. Çünkü bugün dünyada nüfüsünün %90nı şu veya bu şekilde ezilmektedir. En önemliside EZİLEN Kürtler İNSANİ değerleri öne çıkararak buna önayak olabilir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #6 Barzan 01-09-2018 18:54
Kurd oldugu halde Tirkle§mi§ koministler,Tir kle§mi§ fa§istler,Sunni Erebi ùmmediler,Irani Aliviler,Erebi Ezidiler tamanina yakini kendi Kurd ulusal kimlik haklari olan devletle§meyi kabul etmezler.
Fa§izimin,Kominizimin,Sunni ve Aliviligin xo§abi olan bu takimin diyer bir ozeligi Israili devletini kuran siyonizme ve Kurdistan bagimsizligini savunan PDK ve Barzanilere dù§manligidir.
Kurd milletine vefa etmeyen ve laik olmayan bu xo§abiler ortak ozeligi Kurd dù§manligi olan kominizim,fa§iz im,Sunnilik ve Alivilik inkarci baskici ve diktator kùltùrùne sahib olmalaridir.
Insanlik dù§mani bu din ve idelojilere adepte olanlarin Kurdlùgù sifirdir.
Kurdi bilmezler,Kurdi stani olmadiklari gibi Kurd u Kurdistan dù§manligini bu i§galci devletlerin idelojisi,mezhe bi ve dini ilà vatansizlik askeridirler.
Milliyetci olmayan siyasete tùkùrùlùr.
Kurd ve israil devlet dù§manlari birer alçaktir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #5 Barzan 30-08-2018 20:39
Deyerli Seyda. Sizinde yazdiginiz gibi onçe Kurd olmak ulusal kurtulu§cu olmanin zorunlulugudur.
Ben Ezidiyim.
Ben Aliviyim.
Ben sunniyim diyen utanmazlarin tamami kendi aklina malik olmayan ahmak ve xainlige meyimli insanlarin durumudur.
i§galci irakin devletinin Ezidileri.
I§galçi Iranin Alivileri.
i§galçi Tirkin sunnileri olanlar §ùpesiz ixanete meyimlidirler.
Kurd milliyetciligin i ve vatanseverligin i ilkel ve alcaklik diyen ahmaklara sormak lazim biz Kurdler millet olarak kimleri inçitik?
Kimin vatanini gasp ettik.
kimin dinini ve dilini yasakladik.
Bizi §ùrsuz ve §a§kin eden yabanci idelojiler ve kendini bizim içimizde yabanci goren nankorler ve dalaverecilerdir.
Hem a§urenin nohutu hemde a§ùrenin kuru ùzùmù olan idelojik ve kimlik bunaltisi olanlardir.
Kurdistani birlik içinde hepimiz Kurd u Kurdistaniyiz.
Otesi dalavere .
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #4 Barzan 29-08-2018 11:30
Nietszche papaz babasinin genetik hastaligindan dolayi cildirdi ve oldù.
ùstùn insan Hindistanda kast sisteminde var.
Eski yunanda Zeus ve Heranin soyundan olan kral ve kralicelerdir.
Zerdù§ilikte kartal soyu yada kani ta§iyan Spitmalarda var.Spitmalar gùnùmùzdeki serhat Kurd spikan a§iretidir.
Yahudilikte Leviler soyudur.
Islamda capulcu katil Ha§imilerdir.
§amanlikta karde§ katili Cengizhanda vardir.
Nietczseh bunu kutsal roma vatikan tarafindan kutsanan prusya hiristiyan dini devletinin yikilmasi ilà kral yerine kurtarici yeni bir kurtarici herman aradigini yazar.
Hitlerin, beklenen mehdi herman benim der.
Hitler Nietczshe,nin kurtarici ùstùn insanindan ùstùn ulus idelojisini dalkavuklari ilà ilan eder.
Bu ozelik tùm katil takimi diktatorlerde ve islam halifelerinde vardir.
ùstùn insan,irk,idelo ji,din demokrasi dù§manlari katil ve soyguncu,capulc ularda karyerdir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #3 Barzan 29-08-2018 11:30
Nietszche papaz babasinin genetik hastaligindan dolayi cildirdi ve oldù.
ùstùn insan Hindistanda kast sisteminde var.
Eski yunanda Zeus ve Heranin soyundan olan kral ve kralicelerdir.
Zerdù§ilikte kartal soyu yada kani ta§iyan Spitmalarda var.Spitmalar gùnùmùzdeki serhat Kurd spikan a§iretidir.
Yahudilikte Leviler soyudur.
Islamda capulcu katil Ha§imilerdir.
§amanlikta karde§ katili Cengizhanda vardir.
Nietczseh bunu kutsal roma vatikan tarafindan kutsanan prusya hiristiyan dini devletinin yikilmasi ilà kral yerine kurtarici yeni bir kurtarici herman aradigini yazar.
Hitlerin, beklenen mehdi herman benim der.
Hitler Nietczshe,nin kurtarici ùstùn insanindan ùstùn ulus idelojisini dalkavuklari ilà ilan eder.
Bu ozelik tùm katil takimi diktatorlerde ve islam halifelerinde vardir.
ùstùn insan,irk,idelo ji,din demokrasi dù§manlari katil ve soyguncu,capulc ularda karyerdir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #2 Barzan 29-08-2018 11:04
Siyonizim 2 bin yil sùrgùn ya§ayan Yahudi ulusunun 1840 lardan 1948 kadar ulusal kurtulu§ idelojisi ve hareketidir.
Devlet ilanindan sonra siyonizim demokratik devlete evrilmi§tir.
§imdi ise siyonizim israile tarih ve kurtulus kahramanlari tarihi olmu§tur.
Marks Yahudilikten Hiristiyanliga gecen bir ailenin çocuguydu ve yahudi sorununu kabul etmedi ama yanildi ve siyonist vatanseverler kazandi.
Merhum Qazi Muhammed ve Mistefa Barzani mùmindiler ama asla Irani Alivilige,Erebi sunnilige tenezùl etmediler.
Brèz Mesud Barzani iki merhum bùyùgùmùzùn bize yansimasidir.
Erebin makamina,parasi na,payesine ve §ehrine tenezùl etmeyen bùyùgùmùzdùr.
Ama Kurdistani hanif millyetci mùmin oldugu için fesad ve fitne sahibi koministlerin ve Irani Alivilerin,Ereb i sunnilerin olmadik bohtan ve iftiralarina maruz kaliyor.
Sukut altundur o da Barzani ve Kurd milliyetciligid ir.
Kurd kartalinin ahmak leylegi olmayacak.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #1 Barzan 29-08-2018 10:25
Ben size Kurd tarihinden ornek verecegim.
Devre§e Ebdi ve 12 a§iretin 12 yigit Kurd suvarisi Tirklere,Ereb Gasanilere kar§i sava§irken Kar§i tarafta yer alan Ereb Gasani Efer Devr§è Ebdinin en iyi arkada§iydi.
Derve§i Ebdi ve sava§ci Kurd suvarilerini fare tarlasina çekip sava§ci suvarilerin atlarinin ayaklarina kirilmasina sebeb akil dost gorùlen ama yabanci dù§man olanlardi.
Biz Kurdler islamdan,komini zmden,fa§izimde n,Ereble§en Ezidilikten uzak durmaliyiz.
Bu idelojiler sinif,kawim ve irkci ùstùnlùk idelojilerdir.
Kurd aydinlari bu bakterilerden mikrob kapmi§.
Tabi sizde islam mikrobundan arinmalisiniz.
Bu idelojilerden beslenen zehirlenir.
Kendine yabancila§ir.
i§galci ideloji kalemi olur.
Tirkleri ve i§galcileri yenip kovalayan ulusal kùltùr ve davadir.
Yaratici,besleyici ve haklari yasal korumaya alan demokrasi kùltùrù ve sistemidir.
Yukarda senin yaraticin deyil Belcika seni kabul edip korudu.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It