Yorumlar   

Barzan
+3 #11 Barzan 11-07-2018 16:51
Durmadan Kurd milliyetcilerin in yorumlarina kirmizi basan aptal.
Bu cahil dù§manlikta ba§arili olamayacaksin.
Daha once 50-60 defa kirmiziya basiyordun.
§imdi sifirda tutmanda iki metelik etmez.
Rojeva Kurdistan okuyucu ve yorumculariyla hep beraber olacak.
Ortak akil yorumcularla olur.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #10 Barzan 09-07-2018 17:51
Felsefe insan dù§ùncesinin insan ve tabiat ilà beraber canlilar içi soylenen dù§ùncedir.
Arya sangirist felsefesi Horasan,Mazdara n,Elam Kurd cografyasinda Keyan iktidari devlet i§ler ve keyan soyunu kutsi kilar.
Dogru kelam keyanlarin soyledigidir.
Islamda felsefe Ha§imi haramilerinin ba§i olan Muhammedin soyledikleri ve sunneti ùzerine bina edilmi§ Ereb a§iretciliginde n Ereb islam irkciligidir.
Yunanli felsefeciler bunu tiranlara kar§i devlet ve demokrasi ùzerine bina etmi§lerdir.
Esas olan insanin tiranlara kar§i soyledigi ve onerdigi dù§ùncelerdir.
Insanin ozgùrlùgù ve mutlulugunu esas alir.
Yunan demokrasi felsefe tarihi budur.
Gùnùmùzùn felsefesi demokrat sosyal devlet ve demokrasi yasalari ve dù§ùnce ozgùrlùgù ilà milletlerin devlet bagimsizligi ve insanin ozgùrlùgùdùr.
Felsefe dù§ùnce be§igi Kurdistandir.Ku rd Zerdù§ùn attigi dù§ùnce tohumudur.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #9 Barzan 08-07-2018 19:06
Gofhtari Yezdani Hz Zerdù§.
1-Pengdàri niht.
2-Kàrdàri niht.
3-Goftdàri niht.
Sadiri insani kàmilè (ùstùn insan)
insani ferdi Yezdani (ùstùn lider)
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #8 Barzan 08-07-2018 15:29
Heja Seyda.Siz gibi Kurd aydinlari siyasi taraf olup Barzani ve PDK ele§tiri hakkiniz olsada Merhum Idris Barzanin dul hanimina ve Necirvan Barzani ùzerinden sevgili annesine çirkin kofùrlere yer vermeniz dogru olmadigi gibi size yaki§maz.
Buna mùsade etmeyiniz.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-4 #7 Barzan 08-07-2018 15:03
Kurdin tarihini capulcu islamin tarihi bilen bir felsefeci ancak bu kadar yazabilir.
Eksigimiz Kurd tarihcilerinin suskunlugundandir.
Hele Kurdistan tarihini 1984 yada Abdullah Oçalanin dogumu ilà baslatan bilmezlere ne demeli.
Zerdù§ sadece bir bilge deyildi.
Ayni olcùde askeri bir dehadir.
Hindistandan sankirist par§ùmenlerle donunce Hinditlilerle uzun yillar sava§lar oldu.
Bunu Zerdù§ùn hayvanlarindan ve bùyùk Kuru§un askeri Ari imparatorlugund an biliyoruz.
Ornegin Hind inegi Arya ùlkesinde kanatli yenilmez boga oldu.
Akili ve §ekil deyi§tiren olùmcùl zehirli karayilan.
Ve §avak Arya kartali.
Bunlar Amidiye §ehir kapisinda halen mevcùt.
Ereb seyh Hadinin bozdugu Ezidi Lale§ tapinak kapisindaki karayilan sembolù.
Biz Kurdlere Zerdù§ùn karayilanini oldùrmek gunahtir.
§avak Arya Kartal sembolùnù T.A.K orgùtù sembol olarak kullaniyor.
Birde bizim komutanimiz MIRAD Karayilan var.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #6 Barzan 07-07-2018 20:40
Heja Seyda.Kanimca Zeynel Abdin Han,in Facebookn,undan Felsefe sohbetini ve Abdulsemet Yigit,in Rojeva Kurdistan sitesindeki Kurdi felsefe yazisini okumaniz iyi olur.
Akilci felsefecilerle katil Peygamberlerin mutlak dogru diye dayatilan mitolojik yalanlari ùzerinde bina edilmi§ tanri kelamlarini harmanlamaniz dogru deyildir.
2500 yil onceki felsefeciler bizlerin akil rehberligi yapan cagda§larimizke n çol haydutlari ya§am ve demokrasinin katilleridirler.
1400 yildir cahillere ve akilsiz zorbalara rehber olan peygamberin iki yùzlù sozleri iki metelik etmez.
Sinagog ve kiliselere gonderilen din adamlari sonrasi demokrasi geli§ti ve sosyal devlet dine kar§i mùcadele ilà bina edildi.
Tabiki kominizim ve ikiz karde§i fa§izim demokrasi deyildir.
Akil cagini kapatan islamin sunnisi ve Alivisi ilà ancak ve ancak nefret ve sava§ olur.
Ya§asin Felsefe.
Ya§asin Demokrasi.
Selamla ilà akilci felsefe ilà kalin.
Alıntı | Yöneticiye raporla
miho
+3 #5 miho 07-07-2018 11:52
2)Niçe Zerdeştin dünya gürüşünü ters yüz ederek,Alman faşizminin emeleri için kulanmıştır.Zer deşt i tahrif etigini söyleyenlere'be n öyle anlıyorum' diyebilmiştir.A lman faşizmi dünya halklarının milyonlarca evladını kaybetmesine neden olmuştur,bu nedenle Niçeye,Faşist,Katil,dersek
yanlış olmayacağı kanısındayım.
Oysa ben sizin Niçe yerine Franz Fanonu önermenizi beklerdim.
Franz Fanunu kürd aydınlarına tanıtan Sn İsmail Beşikçidir,Beşi kçiye binlerce kez teşekür etsek bile azdır.Beşikçi Fanononu
kürd aydınlarına tanıştırıken,bi rileri evdonun eline niçeyi tutuşturdu,evdo niçeden arakladığı tespitleri kendi tespitleri olarak sundu.Kendisini n üstün adam olduğunu bütün kürdlerin ise düşkün olduğunu 'buyurdu'
Çüzümleme seansların birinde, Hüseyin,Hk,=Baş kanım,tespitler iniz,Niçe ile bire bir uyuşmaktadır.De diginde ise cıplak kıral orta yere serilmiştir.evd o yurtsever kardeşimiz Hüseyine olmadık hakareti reva görmüştür.Hüsey in bu hırsızlıktan birdaha bahis etmemiştir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
miho
0 #4 miho 07-07-2018 11:17
Kak Qadır
Kurdistani duruşunuz takdire şayan,fakat
Niçe konusundadaki tespitlerinizi birkez daha gözden geçirmenizi öneririm.
Niçe kimdir?
Niçe Polonyadan almanyaya göçen bir ailenin çocuğudur.Babas ının yetkin papaz oluşu aileyi devlet saflarına kadar 'yüceltir'.Niçe ye Alman devleti tarafından egitim ve öğrenim hakkı sağlanır.Niçe Alaman devletine olan sadakatini,aslı nı inkar etmekle başlar.
Polanyalı olmadığını,Alma n olduğunu,savunu r.Östün insan,düşkün insan,östün ulus düşkün ulus tezlerinden
haraketle,östün insanın kendisi olduğu,üstün ulusun Almanlar olduğu diger ulustan olan insan ve ulusların düşkün oldugunu dile getirmiştir. Alman faşizminin kuramcıları arasında sayılmaktadır.Ç ünkü dünya üstün ulus olan almanlara itat etmek zorundadır.
Kendisine Alman olmadığını,nede n Alman miliyetçiligi yaptığını soranlara:Ben kendimi öyle hisediyorum.Tıp kı Mihri belli gibi,Urfa ulucamide yatan dedsinin kabristanını bilmesine ragmen.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #3 Barzan 07-07-2018 09:11
Zerdù§ Yillarca Hindistanda kalmi§ ve 10 yil dag evinde dù§ùnmù§ sonrada ùretici ve yaratici tok ve mutlu toplumlara bilgelik yapmi§.
Yazik tutup bir deve cobanligi ilà acuze bir kadina bogalik yapmi§ kervan soyguncusu Ereb ilà kiyas etmisiniz.
Ne uryan nede pèxasin bu yoksulluga a§kin niye?
Koyununu kaybeden çobana ofkelenmek dogru deyildir. làkin sùrùsùnù kaybeden çobanada çoban denilmez.
Dùn ne yediniz?
Bugùn ne yiyeceksiniz? sorsam.
Dùn bir lokma ekmek.
Bugùn bir lokma ekmek.diyemesiniz.
ùstùnde libas olarak ne var ? sorsam.
Bir hirka diyemesiniz.
Sizin bu Kurdi mùlkiyet dù§manliginizi anlamak mùmkùn deyil.
Koministler ABD mùlkiyeti ilà kafa bozmu§.
Siz Kurdin mùlkiyetine.
Mùlkiyet demokrasi ilà uyumlu oldukca Mùlkiyetsiz cali§anlarda mutludur.
Tamahkàr insanlarin mùlk edinme hevesleri baskalarinin ya§am hevesini zehir eder.
Bize demokrasi yaziniz Seyda Kadir.
Adem ilà Havva hirsizligi ahengi bozdu.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #2 Barzan 07-07-2018 07:57
Kahve yaptim ve yazinizi okuyunca mùlaimce yaptiginiz giri§ten sonra Farsi ve Erebi §ekeriniz kahvenin tatidini bozdu.
Eni Ereb.
Men Faris em.
Ben Turkùm diyenlere kar§i. Ez Kurdim demek iyi bir rest cevabidir.
Yazdiginiz ideal devletcilerinin tùmù Kùtùphane raflarinda kaldi.
Hiç kimse devletin ve demokrasinin dualist bùtùnlùgùnù boyle tahmin edemedi.
Bati demokratik devleti ilà kominist,Fa§ist ,Alivi ve sunni islam devletlerini kar§ila§tirdigi mizda katil Peygamberlerin ancak sava§la sundugu cennet ve cehhenem kadar farkli.
Kanunsuzlar di§inda herkes toplumsal huzur içinde.
Bence demokratik bir ùlkede sizin halen Farabi gibi bir yobazi,Muhammed gibi bir katili yazmaniz akil i§i deyildir.
Biz Kurdleri oldùrenler vatanimiz Kurdistani harabeye cevirenler,peyg amberin kuduz mùminleri Alivi ve sunni yobaz i§galci devletler deyilmi?
7 kàlib Merdin sabunu al ve bir nehir kenarina git.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It