Yorumlar   

Barzan
-1 #12 Barzan 13-02-2018 14:06
Heja Ari.Sifir sermayeli kizil tilkiler pusuya yatmi§.
Sifir Kùltùr sermayeli siyaset fukarasi bedbahtlar Kurd milliyetcilerin i sanal siyasete sifirlayip duruyorlar.
Bu yùzden sana Kurd u Kurdistani samimiyetinden dolayi bahar ye§iline basiyorum.
Hirsiz ve haydut hi§mina ve talanina ugramasin diye kalpten bir ye§il.
Bence karni aç olan ve kendisini aile kùtùgùnden halk kùtùgùne yazdiran halkin çocuklari arizali insanlardir.
Kurd milletine becerikli ve karni,gozù,beyn i tok insanlar lazim.
selamlarla.
"sermayem derdim,servetim ahim" diyen Mahzuni §erif.
Seryamezim Kurdistan,serve timiz Kurd milliyetciligi.
I§galcinin ve orgùtùn dilencisine lanet olsun.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-1 #11 Barzan 12-02-2018 19:39
Heja Ari.Asri Saadet (Ereb için mutluluk yùzyili) adaletsiz Omerin zamanidir.
Yani çihad (sava§) Fetih (i§gal) enfal ( can ve mal talani) tamamlandigi ve Ereblerin karni ve gozù doydugu zamandir.
Altun,dan hasir ùzerinde oturduklari zaman haremleri tika basa dolu zamanidir.
Misir,lidya,Mezobotanya,Kurdistan ve Perya dù§tùgù zamandir.
Kawimlerin kirilip soyuldugu matem yùzyilidir.
Kurdistan posta lince ugramadim.
Benim dogrularim herkesin dogrusu deyildir.
Hepimiz biribirimizden ogrenip yaziyoruz.
Tehdit ve hakaret olmadigi mùddetce biribirimizeden ve vatanimiz Kurdistana vefa ve sadakat duygularimizi yaziyoruz.
Bana destek olduysaniz demeki ortak dogruda hem fikiriz.
Kurdistan Post,tan Hejarè §amil di§inda tùm yorumlarima sansùr var.
Site sahiblerinin kendi tercihlerinde ozgùrdùrler.
Kimseye algin deyilim.
Selamlarla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-1 #10 Barzan 12-02-2018 09:32
Sunni olan sunni islami.
Alivi olan Alivi islami yazmasi 1400 yillik Ereb kaan davasini Kurdistana ta§iyanlardir.
Ama sunni peygamberi Muhammedin ve Alivi peygamberi Ali,nin ve 4 halifenin ayni aile ve a§iretten olup biribirini oldùrdùklerini anlamak zor deyil.
Hariciler bari§tirmada ba§arisiz olunca iki tarafida lanetleyip uzakla§tilar.
Ayrica Ereb islami Dini,peygamberi ,kitabi ve dinsel ya§am felsefesi ve ya§antisi olan kawimlere saldirmasi kabul edilmez bir katilam ve talandir.
Kendilerinin di§inda dinsiz olan kimlerdi?
Din adina hangi peygamber ve kawim ba§ka dinden olanlara saldirip yasakladi?Yakip yikti ve haraca bagladi?
Biz Kurdlere kar§i,Muhammedi n ve Ali,nin selavati ilà saldiranlar Sunni ve Alivi islam deyilmi?
Kurd mùneverlerine ve Alivi yazarlara cagrim bu bolùcù fitne ve dù§manlik yazilarindan lùtfen vàz edin.
Kurdin sorunu ozgùrlùk ve demokrasidir.
iman edenler azadsiniz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ari
+2 #9 Ari 11-02-2018 23:10
ABD ve Dünya.Gerillani n direnisci fedai ruhunu iyi göriyor,Afrin direnisi.Afrin Halkinin bir bütün olarak,yasli genc ihtiyar ortak hareket etmesi,Kürdün birlikteligini net bir sekilde yansitmasi.Düny ayi Kobaniden sonra bir kez daha Kürd Halkina hayran birakmistir.Kes ke bunu Kerkük icinde söyliye bilseydim,eger Kerkükte bu direnisin yüzde biri yasansaydi,kisa bir sürede Kürdistanin iki parcasi bir araya gelirdi,bu gün Afrini degil.Ak Denize giden yolun Savasini konusur olurduk,ama malesef Talabani Ailesi,Hero Ahmedi ihaneti Kürdistana büyük bir darbe vurdu,ki bunlar hala yargilanmadi,Ke rkük ihaneti hepimizi demoralize etti,ama bugün Afrin direnisi sayesinde bizler umudumuzu tazeledik,Afrin bu saatten sonra kayip edilse bile,ki kayip etmez,Gerilla bizlere Celikten sarsilmaz bir Ruh hediye etti.ABD bati knusunda Korkma,Kürdler, Rus ihanetini net gördü,kanunlari n umudun Batida oldugunu biliyor,Biji ABD,Biji Bati.Biji ISRAIL.Israilin Kürd icin diplomasisi unutulmaz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ari
+2 #8 Ari 11-02-2018 19:07
Barzan Heval.Islam asri sadet son dönem itiberiynen Sunni olmus,kisaca bana göre islamin diger ismi sunidir desek daha dogru olur,bunun icine Alivilik ve diger 11 meshebide katabiliriz,yan i islam veya diger ismiynen sunni dini 4 degil 11 meshepten olusur,bunlarda n biride Hanifiliktir,Ku rdlerin büyük cogunlugu Schfi mesebine mensubtur,ama özelliknen imami Azamin(Hanifini n) yasamini okursaniz Islam.Sunni dini daha iyi anlarsiniz,cekt igi zulum ibretliktir,Ale vilik,Alivilik konusuna gelirsek,6 Ay önce KP yazdigin bir yorumda sen yorum lincine ugrarken sana destek yorumu yazmistim,cünkü yorumunda hakliydin,Alevi lik üc bin bes yüz yillik bir gecmise sahipken tarihlerini getirip 12 Imam 9 Ozana bagliyorlar,hal buki bundan cok öncesinde vardilar,ve müthis bir kültüre sahipler,böyle devam ederse Aleviligin icine katilmis Alivilik sayesinde Alevilik tamamiynen yok olmaya yakindir.Hepimi zin kendimiz olabilmemiz icin,özgür bagimsiz Kürdistan sart,baska yolu yok yoksa hepimiz tükenecegiz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-3 #7 Barzan 11-02-2018 11:00
Merhaba Ari.Barzan olacakti.Biz Kurdlerin farkli dinlere mensub oldugu ve mamosta Kadirin deyerli bir dù§ùnce insanimiz oldugu konusunda senle hem fikirim.
Dinsiz uluslar olmadigi bir hakikat.
Bence Kurd ilahyatcilari ve mùmin yazarlari islami Ereb §ahsiyetleri ve islam tarihini Kurdistan bagimsizlik ugrunda Kurd §ahsiyetlerinde n ve Kurdistan tarihinden ùstùn tutmamali.
§imdi Afrin vietnam olacak diyen birinin Kurdistan mùcadele tarihini ve Kurdin azmini bildigini soylememiz dogru olmadigi gibi §u an mùteffigimiz olan ABD,yi dù§man gormektir.
Kerbela diyip 70 Erebe aglayanlarin ve matem ve intikam yazanlarin nasilda kendi Kurd kimliklerinden kactiklari ve sunni Kurdleri dù§man gosterdikleri hepimizin malumu deyilmi?
Uyariniz için te§ekur ederim.
Ayni hasasiyeti Sunni ve Alivi diye faydasiz Bolùcùlùk yazilari yazanlarada gosterin lùtfen.
Mamosta Kadir,nin yazdigi Hanif mùminligidir.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ari
+9 #6 Ari 10-02-2018 21:57
Berzan Heval,bu yaklasimin yanlistir,Kürdl erin büyük cogunlugu dindardir,Alevi dir Ezididir, Sünidir,Kekaidi r Sabektir,say,sa y bitmez,sen bir Ateist,ben bir deistim,peki Kürd Toplumunun yüzde kaci,ateist veya deistir,cok az bir kesim,büyük cogunluk inancli(din anlaminda)birak insanlar isini yapsin,Seyda bu cercevede isini yapiyor etkilemeye ihtiyac var,hemde cok fazla etkilenmeye ihtiyac var,zira Seyda gibi insanlar bu kesimi etkilemezse,ins anlarimiz,terör cümhuriyetinin veya,molla idam cümhüriyetinin kucagina tamamiynen itilmis olacak,Kürdista n toplumu sadece sen ve benden olusmiyor,keske Toplumun bütün farkli katmanlarina el uzatabilen yazrlarimiz olsada bu katmanlara önce Kürd olduklarini anlatsa,bu cercevede Seydaya büyük saygi duyuyorum,elind en geleni yapmaya calisyor,saygil ar Seyda Qedir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-3 #5 Barzan 10-02-2018 18:58
Muhammed,in islami tipki §.....ùçgeni gibi,Cihad (sava§) Fetih( i§gal) Enfal (can ve mal talani) deyilmi?
Aliviligin Alisi olan Ereb katil,"Ben tanrinin aslaniyim.Av ve rizkim sizsiniz.Zùlfik àr sizin kader kaleminiz olacak"diyen deyilmi?
Sunni Katil capulcular ve Alivi katil capulcular Muhammedin ve Ali,nin yaptiklarini bugùn kendileri yapmiyormu?
Tanri bùyùktùr diyip Kurdin tavugunu,hindis ini ve traktorùnù calanlar Muhammedin ve Ali,nin yaptiklarini yapmiyormù?
Demeki aziz islam dogru bir tanim deyildir.
Islamin sunnisi ve Alivisi cùrùm inancidir.
Islami sunnilik ve Alivilik yapanlarin Kurd kimliginden utanmasi biz Kurdler içinde utanctir.
Ne pir nede Melle.
BJIT KURD U KURDISTAN.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-3 #4 Barzan 09-02-2018 22:05
Brèz Hidir.
Dogrusu siz gibi vatan sever bir Kurdin,Afrin,i Stalingrat,a benzetmesine §a§irdim.
Afrin Kurdistan §ehri ve sava§anlar Afrin için sava§an Kurd ve Kurdistanlilar.
Ruslar ise Afrin ve Kurdistan için Turk-Rus katil blokunun birle§eni.
Birakin Afrin ve sava§cilar Afrin,i ve Kurdistani kalsin.
Stalingrat Ruslarin olsun.
Hasan Bildirici,nin yazisini tekrar okumanizi size tavsiye ediyorum.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-3 #3 Barzan 09-02-2018 21:40
Seyda "Aziz islam" yazmisiniz.Bari azizliginide yazsaydiniz.
Kanimca okuyup yazanlardan aziz (gunahsiz) islam diyen bir tek siz olsaniz gerek.
Kilic zùlmù ilà gelenlerin tùmù yine kiliç zùlmù ilà oldùrùlenlerin azizligi neymi§?Vatansev erlik yaziniza ters bir tanim.
Muhammedi zehirlediler,tù m ailesini oldùrdùler.
Demeki azizligi yokmu§.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It