Yorumlar   

Barzan
-17 #8 Barzan 20-09-2017 16:17
Her milletin Xwudasi o milletin kendisidir.çùnk ù xwuda,yi yaratan o milletin kendisidir.
Kurd mùminleri kendi Xwudasindan birlik ve beraberlikle kurtulu§u ister.
Kurd siyasileri milli birlik ve beraberlikle Kurd milletinin kurtulu§u için çali§ir.
Burada mùmin istiyendir Siyasi çali§andir.
I§galcilerde kendi kadim tabiatlari olan barbarlik ve vah§eten gelen zenginligin tanrisini yaratmi§tir.
Onlarin siyasi idelojisi bu yùzden kendi yaratiklari sava§ tanrlarina atfen cihad,fetih ve enfaldir.çùnkù kendi taibatlarindan kendilerine bir tanri yaratmi§lar.
Kadim Kurd atalarimiz eken,bicen,yara tan ve salih insanlar olduklarindan haydut kawimlerin Xwudasi gibi cihad,fetih ve enfalci bir Xwudaya ihtiyac duymami§lar.
i§galcilere benzemedigimiz için bizi mùslam gormemeleri bundandir.
Bizim mùslùman olanimzda koklerinden gelen bir adelet ve hukuku vardir.
Celile,li Nasrali olacakti.oylemi ?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-15 #7 Barzan 11-09-2017 21:57
Devlet bir kawime ait mùlk ùzerinde tùm farkliliklari kabul eden ve temsili,ozgùrlù gù olan demokratik sistemdir.
Islam devleti bilmez.çùnkù peygamberi ve çoldeki kawimi devleti bilmiyordu.
Xalifelik yada mùxaliflik devlet aygitinda bir ayri§ma deyildi.Bedevil er arasi bir çikar cati§masinin ismiydi.
Her bedevi a§iretinin bir xalifesi ve mùxalifi olan kilic ve kaan davasiydi.
Islamin ilk lafizi olan peygamberin taraftarlari ùreticiler deyil cihada(sava§a) Fethe (i§gale) Enfale( talana) katilan aç bedevi kabilelerdir.
ekonomisi sava§ ve talan olan islamin i§gal ettigi cografyada hal budur.
Muhammediler,Aliviler,Fatimiler,Zeynebiler,Hasaniler,Hùseyiniler,Abbasiler,Emeviler daha nice sahis ismiyle anilan i§galçi ve talancilarin tùmù bedevi Muhammedin sùlalesidir.
Islam suclayicidir.Ka dini fai§e,erkek olani saldirgan bilen mal ve talan bedevi kùltùrù olan haremlik ve selamliktir.
Din ahlaksizligi deyil.Demokrasi ahlaki gerek.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-16 #6 Barzan 11-09-2017 13:54
Gùnahlariniza cani ilà kefaret olan celileli marganfoz ustasi Isa hùrmetine soyleyin,Gokler deki babanizin evi kiliselerinizi yikanlar çolden gelen vah§i bedeviler deyilmiydi?
Beni-israillile r kawminize rehber olan siyon yildizi hùrmetine.
Turi sina daginda lahit ta§ina katib olan Musa a§kina soyleyin. Mekke senedi ilà size ortak olan sonrada sizi sùrgùn eden bedevi amca çocuklariniz deyilmi?
Mekkelilerin suç ortaklari Meddinelilerle birlikta ate§gahlarimizi ve zuguratlari yikilmasini isteyen O cahil kitabsiz bedevi deyilmi?
Làle§liler Kawmi Kurde sayili 73 fermani çikaran o deve suvarileri, aç bedeviler deyilmi?
Haydi soyleyin Basralilar Kerbelada maktul olan katiller Firat nehrinden su içmeyemi yoksa kaaninizimi içmeye gelmi§ti?
Sùtù içip inegi kesenler.
Bali yiyip petekleri kiranlar çolden gelen aç karinli ve aç gozlù bedeviler deyilmi?
Sami rùzgari ilà olùm savi olanlar onlar deyilmi?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-13 #5 Barzan 11-09-2017 01:23
Seyda onlar islah olmak için kàmil ve kemal,den uzak bir çolden gelenler ve çomezleridirler.
çoldeki zemzemden içerler ve kaana susarlar.
Tanrilari çolde oturan sava§ tanrisi Bal,dir.
Deve Karwanlarinin yùkù talan ve soygundur.
Harrami akli, deve karwani onunde yùrùyen e§ekten h§a e§ek aklidir.
Hùnerleri,zanatlari ve kerametleri yakip,yikmak ve matem evlerini cogaltmaktir.
Hurma agacindan golge.
Deveden hayvan.
Onlardan insan olmaz.
çolden gelenlerin, Ehrimanin libasi gibi yùzleri kara entarileri kara,Yùrekleri kara insanlardir.
Gittikleri yerde gece olur.Onlar ise geceye heyhula olurlar Seyda.
Insana kàbil olani,onlar kàwil ederler.
Onlar çolde oturan haydut Bal,in veledleridirler .
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-10 #4 Barzan 11-09-2017 01:23
Seyda onlar islah olmak için kàmil ve kemal,den uzak bir çolden gelenler ve çomezleridirler.
çoldeki zemzemden içerler ve kaana susarlar.
Tanrilari çolde oturan sava§ tanrisi Bal,dir.
Deve Karwanlarinin yùkù talan ve soygundur.
Harrami akli, deve karwani onunde yùrùyen e§ekten h§a e§ek aklidir.
Hùnerleri,zanatlari ve kerametleri yakip,yikmak ve matem evlerini cogaltmaktir.
Hurma agacindan golge.
Deveden hayvan.
Onlardan insan olmaz.
çolden gelenlerin, Ehrimanin libasi gibi yùzleri kara entarileri kara,Yùrekleri kara insanlardir.
Gittikleri yerde gece olur.Onlar ise geceye heyhula olurlar Seyda.
Insana kàbil olani,onlar kàwil ederler.
Onlar çolde oturan haydut Bal,in veledleridirler .
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-11 #3 Barzan 11-09-2017 00:58
2-Atalarimiz isitan gùne§i kutsal kildi.
Doyuran topragi ve tabiati Kutsal kildi.
Topragi verimli yapan su,yu kutsal kildi.
Tomurcugu açan havayi kutsal kildi.Taki verimsiz topraklarda cogalan aç ve haydut kawimler kendilerine benzeyen Tigri tanrilari ve katilimize; talanimiza ferman çikaran barbar §amanla at sirtinda bit ve tatarcik sinegi ilà mùlkùmùze destursuz girmeden once.
çolde oturan durmadan çogalan aç ve vah§i kendi zalim tanrilarina benzeyen bir kawim peygamber fermani ilà bizleri oldùrùp mallarimizi talan etmeden once,kendi kawmimizin Xwudasinin bereketi ve adaleti ilà ne mutluyduk.
Biz Kurdlerin xwudasi bize,biz Kurdlerde kendi yaratigimiz adil ve comerd xwudamiza benzerdik.
Biz,nebimiz ve xwudamizla Tevil bir cember içinde ahengi bir Tevhit,tik.
Ey naif ve masum yaratigimiz Xwuda,bize Ahmed,e Xanè,nin i§aret ettigi himmet xenceri ilà bizi zafer ilà muzafer et.
Mulkùmùzde asude olalim.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-11 #2 Barzan 11-09-2017 00:29
1- Sami dinler (musavi,isavi,I slami) tarihinde yaratili§ oykùsù Nuh ilà ba§lar ve toplam tarih omrù 3500 yildir.
Bu Sèmer (Sumeri ) yani Tenèn,Me§an,A§n an tarihi daha eskidir.
Uzak ve soguk Pamir daglarinin dami sayilan Serhat bolgesi Zerdù§ilik daha eskidir.
Riha (urfa,da) gobekli tepe 14 binlik yilliktir ve 3 tane Nuh efsanesi eder.
Ses,ten hece,ondanda kelime ve kelàm hasil oldu bir ismide felsefedir.
Ràb insani yarati yalani olmadan insanlar Ràbbi yaratti.
Verimli topraklar ùzerinde ya§ayan çali§kan ve yaratici atalarimiz,kend i kawmimize bir xwuda yaratti.
Comertlik,iyilik ve barisever bir xwuda.Zengin topraklara sahip atalarimiz çali§tikca Xwudamizda bir o kadar comer ve doyuran oldu.Biz ona mùte§ekùr O bize çomert oldu.
Kendi mùlkùmùz ùzerinde adil ve asude bir hayat kurduk.
Me§an, Kurd kawminin sùrulerine coban.
Tenen, bereketli topraklarimiza çifci.
A§nan Kawmimize çocuk veren ve doyuran anamizdi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
R. Celik
+4 #1 R. Celik 09-09-2017 12:56
Sayin Kadir Amac kardesim, cok güzel bir degerlendirme yapmissiniz. Size tesekkür eder basarilar dilerim.
25.09.2017 tarihinde Güney Kürdistan`imizd a yapilacak bagimsizlik referandumunu desteklemeyen ve evet demeyen kürdün aklindan süphe ederim.
Bu kürd iyi niyetli degildir ve kendi milletine düsmandir.
Eger Goran hareketi bugün yanlis yolda ise, bunlar sia ile eseklestirldiklerindendir.
Bunlar sadece iran daki sahtekar seytani müslümanlarin dili ile konusmaktadirlar.
Bagimsizlik Kürdlere Ana sütleri gibi helal ve yerden göge kadar da hak`dir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It