Yorumlar   

celebi
-3 #12 celebi 15-01-2019 10:21
Basligi okudum, icerigi pek bir anlam verrmedin, Egerki türkiyeyi konusacaksak. turkiyenin suriyeye mudahale sebebini once durustce yazalim, türkiye suriyeye sadece PKK ismi uzerinden asker gonderdi, amerika suriyede bende suriyede olmaliyim demedi, butun batili guclerinbayakla rina gidip suriyede pkk var ben oraya mudahale etmeliyim ve PKK ninde bol bol internette sioaris ettigi suriyedeki gknruntulerini kanit olarak sunup Nato ve BM dogal olaral evet girebilirisn onayi aldi. kisacasi PKK nin suriyedeki varligi türkiyenin siyasi ve askeri pkanlarina hayet uyugun zemenin hazirliyor. el insaf diyorum, buyurun yorum yapin sayin Bildirici.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-17 #11 Barzan 09-01-2019 19:17
Kurd milleti inanclarin parcali birligi deyildir.
Kurd milleti halklarin birligide deyildir.
Kurd milletine Kurd halki demek:Kurd milletinin milli mùcadelesinden ve milli devlet olmasina kar§i olanlar i§galiçi dinin bir kesimidir.
Ne oldugu belirsiz tabiri olan: Kurd halki demek Kurd milletinin tanimina saldiridir.
I§galçi ve yabanci kiliç dinleri ilà Kurd milletini parcalamaktir.
Sunni halk.
Alivi halk.
Ezdi halk.
Kàkai halk.
Solcu halk tabirleri bolùcù ve maksatli tabirlerdir.
Milli tabir kullanmayanlar, milli sembol ve milli Kurdistan devletine kar§i olanlardir.
Sinif ve idelojik flama ve remzlerle Kurdistan milli bayragini yasaklayanlar i§galcilerin uzatilari olan Kurd milli hareketine kar§i olanlardir.
Sinif,§ehir ve mezhebcilik Kurd milletinin temsili deyildir.
"Kurdlere kadin,koca ve devlet lazim deyil" diyenler irkci sozcùleridir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-14 #10 Barzan 09-01-2019 18:47
Biz Kurdler vatanimizin kàl u bel kawmiyiz.
Ne giden nede gelen kawimiz.
Inancimiz: doyurucu ve barindiran Kurdistanda ùretici ve cogaltici aklè màlik kawmiz.
Ya§am ve inancimiz terazinin iki e§it gozù gibi olmasina Reyà Heq ya§am biçimi diyoruz.
Kiliçli katil istilacilarin magduru ve yoldan çikan i§galçi Ereb comezi olmak istiyenlere:Hay ir heval bunlar bizim katillerimizdir diyorum.
Bu capulcu katillerin çomezi olanlara bolùcù ve fitne fesad insanlardir diyorum.
Vatanimiz Kurdistani i§gal edenler Ereblere vekalet eden 4 Alivi devlet ve bir sunni devlettir diyorum.
Bunlar Alivi,sunni,kom inist ve Fa§istlerdir.
Reya Heq Kurd Selanikli katile,Ereb katile,Mogol Katiline,Tengir i it comezligi Kurd milletinin aklina girmektir.
Halifenin,Imamin,sultanin,diktatorùn ùmmedi olmak Kurdi Kawimcilikten kaçmaktir.
Biz Kurdùz.
Reya Heq demokrasidir.
Kurd vatanseverligidir.
Yeniçerilige hayir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-8 #9 Barzan 09-01-2019 18:16
Veli bey.
Sizin Aliviliginiz heger Reya Heq inanci ise bende sizin kadarim.
Kurd milletinin inanci katilik ve fetih dini deyildir.
çol haydutlarinin kural ve kaidelerine asker olmak deyildir.
Alivi ve sunni islam Kurdistanda katilam ve i§gal demektir.
Ha§imi Erebe tapinmak Kurdlùk deyildir.
Muhammed ilà Ali ailesi oldùrùp capul ettikleri Ereb karwan sahibleri tarafinda son ferdine kadar mustahak olduklari cezayi buldular.
Ben e§kiya taraftari ve matemcisi deyilim.
Kurd muminleri ilà hiç bir sorunum yoktur.
Ereb gericiligi katiligini din diye Kurd milletinin ba§ini belaya sokan yobazlarin tùmùne ve Kominist ilà fa§istlerine kar§iyim.
Aliviler ilerici sunniler gerici deyildir.
sunniler ilerici Aliviler gericideyildir.
Islam mikrob sacan fitne ve fesad erbabi xainlerin comezligidir.
Dini siyasete hayir.
Demokrasiye evet.
Polemig yapma yorum yaziniz.
Ben sizin dù§maniniz deyilim.
Selamlarla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Veli
+16 #8 Veli 08-01-2019 20:14
Berzan nedir senin bu Alevi düşmanlığın? Bende bir Alevi kürdüm ve vatanım Kürdistan’ı senin kadar seviyorum. Peki biz seninle nasıl anlaşacağız?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-22 #7 Barzan 03-01-2019 01:35
Hasan Bildirici.
Hepimiz biliyoruzki samimi ve siyasi aklaki ve prensibleri olan bir Kurd solcusunuz.
Size yazdigimizda bizi taniyorsunuz.
Bir çok yorumcunuzun elektronik adresi baskalarini verildi.
Benimkini daha once Tuncelili Alivi avukata vermi§tiniz.
Hani §u tehlikeli dediginiz korkak sinsi adama.
Fa§istlerden korkum olmadigi gibi koministlerdend e korkum yok.
Metotlari ayni kendilerine aid olmayan gùçù ve §iddeti mùrdilerle içra etmek.
Neyse.
Hollanda dan eski yorumcunuz olan hasta adamin elektronik adresini bloke ediniz.
Zaten malum partinin tùm basini Tuncelili Yobaz Alivilerin elinde.
Rojeva Kurdistanda Kurd demokratlarinin sitesi olsun.
Transfer olmak için Qendilden bir Tuncelili Alivinin mektubu lazim.
Sizi demokrat olmaya davet ediyorum.
Size gùvenmek istiyorum.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-20 #6 Barzan 31-12-2018 13:22
Sala Tazè.
Salà tazè li kedkari Rojeva Kurdistan u braderani §irovekàr u nivisvanan piroz bit.
Bi niyàzi jiyanèk azad,asùde u bijdàr.
Salà tazè piroz bit.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-26 #5 Barzan 27-12-2018 02:31
Sultan Selhattini vurmak için Fatimi sukiastci piçleri.
Halife Meymunun Ereb ordulari.
Mogol artiklari.
Haclilar.
Satiliklarin cùmlesi aynisini yapmi§ti.
Haremzadeh bir kafkas dev§irmesi çakalin narasi ilà §am yolu açilmaz.
Mekkeli petrol harrmilerin bah§isinden i§tahi açilan it adama kimse kapi açmaz.
Yakinda bah§isi kesilir ve it adam kuyrugunu kisar oturur.
Rus ayisi bu sicak iklime siyaset yapamaz.
Beyni eriyip elinde kalir.
Bogaz yollarini sicak denizlere acanin ceza yakinda verilir.
NATO it adamin islami imparatorlugu için deyil.
Rus ayisina sopa salamak içindir.
Bok yiyen Profesùrùn akli.
Tirk olmayan Rus profesùrùnùn akli
Saray lakirdisi yapan gazetecinin.
Sinema dizileri ilà islam imparatorlugu kurulmaz.
Yakinda cùmle it takimini ve Kurde devleti çok goren fatimi Alivi veledlerinin halini gorecegiz.
Firat Kurdistan siniridir.
Havlaya dursunlar.
Kartllar yukardan gorùr.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-25 #4 Barzan 27-12-2018 02:13
Kartallar yukardan uçar ve avinida yukardan pike yapar.
ABD geri çekilmesi biz Kurdleri terk etmesi deyildir.
Dùnyanin siyasi ahlaki ve vicdani bunu kabul etmez.
Bu bize biçilen kacinci olùm?
Bize biçilen kacinçi yok olu§?
Ararat daginda mezara gomenler.
Firat kenarinda bizi bogarak oldùrenler.
çopcùlerin çope atmasi.
Zùryetsizlerin bize zùryet ve devleti çok gormesi.
Bizi i§galçi devlete vatanda§ yapanlar.
Belimizi kiranlar.
Kokùmùzù kurutanlar.
Pu§t takiminin biz Kurdlere sundugu kader.
Daglarimizda olen yabancilar onlardir.
Firat nehrine atilan onlarin le§leri.
Kurdistan yaki§maz mukrih mezar onlarin.
Firat nehrinden Aras nehrine kadar bizim vatanimiz Kurdistandir.
Firat kenarindan kacirdiklari mendeburun tabutu onlarin.
Mezara dahi bu pu§t takimana Kurdistanda yer yok.
Kurdistani aslanlar ve Kartallara emanetir.
Cirdon yavrusu fareleri gorecegiz.
Iyiki varsin Kurd evladi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
bênav
-7 #3 bênav 26-12-2018 19:46
türk devleti ve türkler asla insan olamazlar ,kürt düsmanligi onlari ucube yapmis,(yüzde bir insan olan vardir belki )..tek amaclari kürtleri yoketmek olan bu devlete bunlarin anlayacagi dilden cevap verilmeli aslinda egerki rojavaya girip talan ederlerse benim önerim bunlarin büyük sehirlerine kimyasal silah atilmali ve gebermeliler bu insanlikdisi ucube yaratiklar...
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It