Yorumlar   

Barzan
+1 #12 Barzan 04-06-2019 18:35
Te§ekùrler Kùrd milletinin aziz evladlari.
Sizlerde gorùyorsunuz,an nesi Tùrk olan Tùrk devletini,babas i Arab olanlar Arab devletini
Dini Arabi islam olanlar bize Fars devletini onerip biz Kurdlerin devletsiz kole bir kawim olmamizi istiyorlar.
Kendileri anne ve babalri ùzerinden irkci devleti savunurken biz Kurdlerin milli sava§ini yenmek istiyorlar.
Bu ugurda Kùrd milletinin civanmerd evladlarinin ahdi u peymani olan vatanimiz Kurdistanin devletsiz esir ya§amasini ùmmedicilik ve enternasyonaliz dalaveresi ilà biz Kurdleri kandiracaklarin i saniyorlar.
Biz Kurdlerde tùkùrùrùz bu çakallarin annasi ve babasinin nikahina.
cùmle ixanetciler bir koro halinde Kùrd milletinin devletine kar§i iken kendi irkci ve somùrgeçi yobaz katil devletlerine bizi hizmete ve demokratikle§me yi bizim kanimiz ve emegimizle yapmak istiyorlar.
Kurd kawiminin yigit kizlari ve ogullarinin kani ve cani vatanimiz Kurdistan içindir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #11 Barzan 04-06-2019 01:37
Mamosta Kadri Yildirim.
Biz Kurdler seni Ehmede Xani ràhlasinda okuyan kiymetlimiz bildik.
Ne yaptin mamosta?
Nasil oldu Ehmede Xani medresesinden o mendebur asaletsiz Tùrk dahi olmayan asaletsizler meclisinde milletvekili oldun?
Siz mendeburlarin meclisini kawimler Sultani Sultanimiz Selhattinin meclisimi sandiniz?
Mehmet Emin Bozaslan
Mehmet Uzun
Sami Tan
Selime Temo ilà kiymetlimiz oldugunuzumu unutunuz mamosta?
Ehmede Xani medresini ve ràhlasini birakip o katil Selaniklinin meclisine nasil gittin mamosta.
Kurd çocuklarina Kurdistan yazmasini ogretmeden nasil gittin?
§air kizimiz Fatma savci Kurdistana matem tutarken nasil gidersiniz?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #10 Barzan 04-06-2019 01:13
Alivi ve sunni islami biz Kurdlere §erin gosterenler.
Bu halinizle islam sizi kabul etmez.
Derinizi yùzùp tuz basarlar.
Mùnafik diye kafanizi keserler.
Islamin suç ortagi olup sonradan islamin magduru olanlarla kendinizi avutmayiniz.
Islam mutlak çol haydutu Araba Abd (kole) olmanizi emir eder.
Sacinizin,sakalinizi,elbisenizin ya§aminizin Arabi olmasini ister.
Tek ki§iye Abd olmanizi.
Anlamadiginiz tek kitaba mùrid olmayi emir eder.
Size aid,mantik,dù§ù nce,tarih ve hukuk bitter.
Muhammed,cihad,fetih,enfal haydutlugunu nasil yazdi ve yapti.
Ali Zùlfikàrla kaç insan ba§i kesti ve vatanin Kurdistani nasil kilictan gecirdi.
Kendi olùnù unutur Kerbeladaki katile aglamani ister.
Kendi kawminin kizini ve kadinini kaciran haydut Araba din karde§i soylemeni ister. Kendini Bitlis belediye ba§kani gibi inkar etmeni ister.
I§te Arabin ve Farsin,Tùrkùn islamin rezil hali ortada.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #9 Barzan 03-06-2019 15:48
Yabanci i§galçi katillerin Kemal,ine,Muham med,ine ,Ali,si ilà dù§ùnen ve kimlik kabul edene vatan xaini denir.
i§galçi katillerin hayranlarina i§galci kopekligi yapan xain denir.
Kurdi lisanda tabelayi kaldiran islami Bitlis belediye ba§kani Kurdistanda ixaneti temsil eden i§galçi kopekliktir.
Turk islam kopekligi yapan alçaklarin tùmù Kurd u Kurdistani ruhunu islamla kaybetmi§ katil Araba secde eden dinsiz ve imansiz kendi katilinin hayrani islami Abd (kole) olanlardir.
Kawmi dinimizi yasaklayan ve mùminlerini oldùren katil islama lanet olsun.
Islami katillerin somùrgeciligini irki ve dini,mezhebi yapan i§galcinin sunni ve Alivi devletlerine lanet olsun.
BIJIT KURD U KURDISTAN.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Demir xorto
+4 #8 Demir xorto 03-06-2019 08:36
Barzancan, her hebi...
Bir Kurd Alawî`si olarak senin gibi insanlarimizin olmasina sevindim. Islamiyetin Osmancilarini-A licilerini-Muha mmedcilerini tanimak gerek. Islam Arap milliyetciligin in adidir, eli Kürt kani tasimaktadir. Ne yazikki bircok insanimiz bu gercegi bilmiyor. Kendi Zerdesti-Alaw gercegini unutan Aryênlerin kanla kendilerine kabul ettirilen Islamiyeti savunmalari aci bir durumdur. Atas`in yani Alaw`in halki kendi Newroz tarihine dönmelidir. Karanliklari ancak Alaw`in aydinligi sonlandirir. Ne sünnicilik-ne siicilik, hersey Kürdistan-Arîci lik icin...
Alıntı | Yöneticiye raporla
Güeden
+5 #7 Güeden 03-06-2019 06:11
Slm Barzan söyledigi dogrudur Herkes acik konusmali barzan gibi
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+7 #6 Barzan 02-06-2019 15:04
Yikici katil islama taviz veren kaybeder.
Siyasette kaybeder.
Canini ve malini kaybeder.
Islam tarihi katillerle maktullerin tarihidir.
Biz Kurdler,siyaset te islama taviz verince Kurdistanda Tùrk islam somùrgeciligini getirip iktidar ettik.
Kurdistani saflara ajan ve yobaz mezebcilere kapi açtik.
Siyasette Kurdistani cizgiyi terk edip ùmmedi solculukla Kurdistandan vaz edip Tùrkiyeci olduk.
Pis haydut çol ya§antisini Kurdistani ya§am yerine gecmek istiyor.
Islamin magdurlari bize iltica edip bizide islam magduru yaptilar.
I§ID ve Ha§di §abi islami çakallara goz kapatip Muhammed ilà Ali çakalinin bize §erin gosterip I§ID ve Ha§di §abi kopekligini yapiyorlar.
Bitlis belediye ba§kani alçak adam gibi bizi Tùrk islamcisi yapmak istiyorlar.
Evladi kerbelacilar gibi bizi kawmi kimligimizi inkar etmemizi istiyorlar.
Kurd milleti çol yobazligina dur demeli.
Xain kalemleri kovmali.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+7 #5 Barzan 02-06-2019 14:23
Farslarin Alivi islam durumu hazin bir haldir.
Sasani Kurd ve Fars imparatorlugunu yikan Arablardir.
Sasani Keyan ailesinin tùm erkeklerini oldùrùp kiz ve kadinlari enfal ettiler.
Sasani erkeklerini kole ettiler.
Ama Farslar bugùn Kerbelada olen 40 tane Ali denilen katilin ailesinden haydut için aglayip kendini paraliyor.
ùstelik kendilerini evladi kerbela demekten utanmiyorlar.
Ey Sasani torunlari Keyan ailesinin kizlarini ve kadinlarini enfal edenler Arablar deyilmiydi?
Siz nasil olurda evladi kerebela olursunuz?
§engali enfal edenler Arablar ve mùslùmanlar deyilmi?
Kobani ve Afrini yikim ve talan eden Arab islam katilleri deyilmi?
Islamin insanliga ne gibi bir hizmeti olmu§?
Islamla kendini inkar edenler,kendi kawmi ve inanc tarihinize bakin nasil Islam oldunuz.
1400 yildir katilam,talan ve yasakli bir hayati ya§ayanlar islami olanlar deyilmi?
Islam akle zarar bir haydutluk ve ilkeliktir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+6 #4 Barzan 02-06-2019 14:07
Islama suç ortakligi yapan Kurdlere soylùyorum.
Dunya islam Alimler birligi ba§kani ba§ùrè Kurdistanli bir Kurd.
§engal,Kobani ve Afrin,de biz Kurdlere yapilan islami agir suçlar için agizlarini acmi§ deyiller.
Oradaki adamda Arab kopekligi yapandir.
islama suç ortakligi yapanlarin hazin sonu çole kovulmadir.
Derisini yùzùp tuz basmadir.
"Acilin kapilar §aha gidelim" diyenlerin hazin sonudur.
Kawimler Sultani Sultanimiz Selhattine suikast dùznlemektir.
Enfali yazan gaspci zorba çol haydutu katilin Halepcede celladi olmaktir.
Islamcilik kendi kawmi kimligini ve ya§antisini çol Arabi gorgùsùz haydutlara heba etmek ve onlara Abd u Ibadet etmektir (yalvaran kole).
Bitlis,te Kurdi lisanda belediye tabelasini indiren soysuz cahs islam ùzerinden tùrk somùrgeciligine hizmet eden bir cahs adamdir.
Islam çol çetelerinin ya§am ve talancilik kural ve kaideleridir.
Mutlak haydut Arab olma emiridir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+7 #3 Barzan 02-06-2019 13:41
Islamin bari§ dini oldugunu soyleyenlere sormak istiyorum.
Cihad.
Fetih.
Enfal
Bu ùç Arabi kelime anlami,sava§,i§ gal,can ve mal talani deyilmi.
Arabistandan çin seddine kadar saldiran islam deyilmi?
Kendi milli giysilerini ve ya§amini terk edip Arab gibi giyinen ve Arab gibi ya§ayan nefret ve gaspci duygulari peygamber sunneti (pratigi) diyen suç makinesi insan deyilmi?
Her Kurd nasil islam olduk? diye kendine sormali ve Kurdistan tarihine bakmali.
§ehri A-Med,te saray kapisinda mezari olan Sùleyman hangi Arabin ogludur ve A-Med,te ne i§i var?
O Arab için Diijle nehri kenarinda olan fis kaya yùkseltisinde kaç bin Kurdin kafasi intikam için kiliçla kesildi?
Avrupada Ronesas,tan beri kilise yapilmadi.
Evli genc kadinin kocasini,babasi ni,karde§ini oldùrùp Yahudi Safiye,yi cariye yapan hangi Arab.
§enga ve Kobani islamin hùneri deyilmi?
Enfali yazan alçak adama ibadet edilmez.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It